Siguria Ushqimore dhe Trajnimi

Siguria ushqimore, e kuptuar si një garanci e produkteve ushqimore pa një efekt të rrezikshëm në shëndetin e konsumatorëve, është një lëndë ndërdisiplinore që kërkon njohuri në fushën e Mjekësisë, Mjekësisë Veterinare, Higjienës Ushqimore në kuptimin e saj më të gjerë: përfshin Shërbimet Veterinare të ASL në nyjet e saj, Shëndetin e Kafshëve, Higjienën dhe Inspektimin e Ushqimit të O.A., Higjienën e Kafshëve dhe prodhimin e kafshëve, Shërbimet Mjekësore përkatëse të Higjienës dhe Ushqimit të Ushqimit dhe për disa aspekte specifike Shërbimi i Higjienës Publike (Sisp), të gjitha brenda Departamentit të Parandalimit.

Çdo vit 600 milionë njerëz (rreth 1 në 10) sëmuren nga konsumimi i ushqimit të kontaminuar dhe 420,000 janë ata që vdesin (Burimi: FAO dhe OBSH). Ushqimi mund të ndotet nga viruset, bakteret, parazitët, agjentët kimikë, duke përfshirë drogat dhe përmban trupa të huaj të llojeve të ndryshme dhe sëmundjet që ato shkaktojnë minojnë zhvillimin socio-ekonomik të popullatave.

Ushqimi i sigurt është kritik për shëndetin e konsumatorëve dhe për të siguruar jetesën adekuate për të gjithë. Investimi në edukimin e konsumatorit për Sigurinë Ushqimore kontribuon në arritjen e një fitimi të lartë.

Shërbimet e Inspektimit Veterinar të Ushqimit me Origjinë Kafshësh të ASL-së Frosinone kanë zbatuar me kalimin e kohës iniciativa për të përcjellë informacion të besueshëm dhe të përdorshëm për palët e interesuara (kompanitë, konsumatorët, profesionistët) dhe të jetë një pikë referimi.

Ngjarjet e Sigurisë Ushqimore ASL Frosinone

Përditësimi i fundit: 26/01/2024

Pubblicato il: 27/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe