UOSD Njësia e Trajtimit Neurovaskular (UTN) Rrjeti i Sëmundjeve të Varura nga Koha

UOSD UTN i Spitalit F. Spaziani në Frosinone është një njësi e nivelit I, e strukturuar si pjesë e
PERËNDESHA e Korporatës dhe zona B e rrjetit të goditjeve të rajonit të Lazios, E cila ka si QENDËR REFERIMI
Njësia e Goditjes së Nivelit II të PTV (Policinico Tor Vergata – RM), me të cilën ndan rrugën klinike-
që rregullon procedurat për marrjen në ngarkim të pacientit që vuan nga një goditje në tru.
Është e pajisur me 6 shtretër + 1 (izolim) të pajisur me monitor me shumë parametra (modeli 8-V8), ventilator
(modeli 60 – Monnal T60) për kujdesin invaziv dhe jo invaziv dhe shtratin me
sistemin e peshimit dhe antidekubit.
Ai mirëpret pacientët me patologji vaskulare në fazën akute me centralizim me anë të njoftimit paraprak me
mdg e UTN në PS të PO të Frosinone në bashkëpunim me CO të 118 sipas PDTA
ndër-kompani.
Ai parashikon transferimin në objektet e lidhura të Neurorehabilitimit dhe/ose Kujdesit Afatgjatë të
pacientët e shtruar në spital.
Ai parashikon trajnimin e vazhdueshëm të të gjithë stafit të strukturuar në Shoqërinë PPSS për
përditësimin e udhëzimeve dhe miratimin e PDTA-ve të reja.
Ka klinika ambulatore aktive të Neurosonologjisë, Studimi i sëmundjeve cerebrovaskulare të dedikuara për ndjekjen
pas shtrimit në spital dhe vizitave të pacientëve nga territori provincial.

Stafi i UTD UTN-së përbëhet nga:

 • 1 mjek përgjegjës
 • 5 mjekë neurovaskularë
 • 1 Koordinator CPSI
 • 11 CPSI
 • 3 Operatorët e mbështetjes

Në realitet, ekipi multidisiplinar neurovaskular përbëhet nga:

 • Mjeku I DEA-S (h24)
 • Mjek Neurovaskular (h 24)
 • Radiolog Mjekesor (h 24)
 • Anesteziolog/e Mjekësor/e (h 24)
 • Infermierë/Terapistë të të folurit/ Fizioterapistë/Dietologë
 • Shërbimi i analizës laboratorike (24 orë në ditë)
 • Neurokirurg (h24)
 • Mjek nutricionist për ushqimet artificiale (N.E./N.P.T.)
 • Radiolog ndërhyrës në Poliklinikën Tor Vergata (Sistemi i KËSHILLIMIT + konsultimi telefonik )
 • Operatorët 118

UTN-ja garanton:

 • H 24 – Tomografia kompjuterike e trurit bazë (CT), ose angio-CT për studimin e qarkullimit intra dhe ekstrakranial dhe studimit të Perfuzionit me një aparat volumetrik me shumë shtresa 128;
 • H 12 Imazhe me rezonancë magnetike me imazhe të peshuara me difuzion (DWI MRI), angio –RM
 • Diagnoza neurosonologjike e trungjeve supra-aortike (TSA) dhe intrakraniale (transkraniale)
 • Shërbimi i ekokardiografisë T-T dhe T-E i UOC të Kardiologjisë së PO të Frosinone
 • Bashkëpunim me shërbimin e aritmologjisë Frosinone PO për implantimin e PMK dhe loop-recorder.
 • Bashkëpunimi me UOC të Neurologjisë të PO të Frosinone për provimet e Neurorofiziopatologjisë
 • H 24 Terapia fibrinolitike intravenoze
 • H24 Procedurat endovaskulare (Trombektomia Mekanike, Angioplastika dhe vendosja e stenteve) me aktivizimin e mëvonshëm të procedurës së transportit të pasmë
 • Shërbimi i rehabilitimit (fizioterapia, terapia e të folurit) ASL Frosinone
 • Trajtimi i ÇAJIT karotid në bashkëpunim me Kirurgjinë Vaskulare të QENDRËS Poliklinike Umberto I në Romë.

Shërbimet/aktivitetet e ofruara

 • Klinika ambulatore e sëmundjeve cerebrovaskulare: aktive çdo të enjte nga ora 09:00 deri në orën 11:00 për ndjekjen pas-pacientit dhe, në orën 11:00 deri në 13:00 aktive për qasje te pacientët përmes ReCUP
 • PAC (P438): aktiv nga shtatori 2022 për pacientët që nuk kërkojnë shtrim në spital, por për të cilët tregohet një diagnozë e thelluar.

Qasja në spitalin e UOSD UTN bëhet përmes qasjes URGJENTE në PP.SS.
Kompanitë për sëmundje të varura nga koha (kodi i kuq/kodi i goditjes në tru) pas tregimit të konsulencës
neurovaskulare të kryera nga mjeku në detyrë UTN.

Koha e vizitës te pacientët dhe ditët e marrjes.

Koha e vizitës te pacientët dhe ditët e marrjes.
Orari i vizitave për pacientët është për çdo ditë nga ora 17:00 deri në orën 17:45; në të njëjtën kohë mjeku i
uTN është në dispozicion të anëtarëve të familjes për informacion mbi rrjedhën e shtrimit në spital.


Çmimet
UOSD UTN i Frosinones ka marrë çmimet e mëposhtme në kuadër të ÇMIMEVE
ESO-ANGELS:

 • Qendra e ARIT 2018-2019
 • 2020-2021 Qendra e PLATINIT


Kriteret për dhënien e çmimeve bazohen në udhëzime ndërkombëtare në lidhje me rrugën e
pacientët e prekur nga goditja ishemike.


Kontakton
Shefin e UOSD UTN Dr. Maurizio Plocco
Koordinatorja e CSPI Dr. Monica Trinti
Adresa: nëpërmjet Armando Fabi – Spitali F. Spaziani 03100 Frosinone
Telefoni: 0775.1883390 (switchboard 0775.8821)
Emaili: utn@aslfrosinone.it

Përditësimi i fundit: 27/09/2023

Pubblicato il: 27/09/2023

Raporto një gabim në këtë faqe