Objektet

Struktura Organizative është një artikulim i Shoqërisë që kombinon aftësitë profesionale dhe burimet njerëzore, teknologjike dhe strukturore që synojnë shprehimisht kryerjen e funksioneve të administrimit, programimit dhe kolaudimit, ose prodhimin e shërbimeve dhe shërbimeve shëndetësore.

Kompleksiteti organizativ dhe vlera strategjike e strukturave organizative peshohen me një sistem të përcaktuar nga rregullore të veçanta.

Strukturat organizative grumbullohen në struktura dhe dallohen nga njëra-tjetra në struktura të thjeshta, të thjeshta departamentesh dhe komplekse.

Përditësimi i fundit: 21/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe