UOC Higjiena e Prodhimeve Blegtorale dhe Zooteknike

Shërbimi synon të sigurojë shëndetin e bagëtive. Kjo ka një peshë vendimtare si në drejtim të mbrojtjes së vetë trashëgimisë si një burim ekonomik, ashtu edhe në zvogëlimin e rrezikut të transmetimit të sëmundjeve tek njerëzit, përmes kontaktit të drejtpërdrejtë ose përmes produkteve me origjinë shtazore.

Aktiviteti i shërbimit zhvillohet në fushat e mëposhtme:

 • mbrojtjen higjieno-sanitare të bagëtive, edhe në lidhje me mjedisin dhe mbikëqyrjen e mirëqenies së kafshëve;
 • mbikëqyrjen dhe këshillimin për transportin e kafshëve të gjalla dhe nënprodukteve shtazore;
 • ushqimi i kafshëve dhe mbrojtja higjieno-sanitare e ushqimit të destinuar për kafshët për të ardhura dhe dashuri, me referencë të veçantë për ushqimin e mjekuar, mbikqyrjen e BSE (sëmundjes së lopës së çmendur) dhe tregtinë në komunitet;
 • ndihma zooiatrike, përdorimi i barit veterinar dhe prania e mbetjeve në prodhimin blegtoral;
 • përdorimi i substancave hormonale dhe anti-hormonale si faktorë për rritjen ose neutralizimin seksual të kafshëve, mishi dhe produktet e të cilave janë të destinuara për konsum njerëzor;
 • riprodhimi i kafshëve;
 • importi, eksporti dhe tranziti i kafshëve, produkteve shtazore dhe mbetjeve shtazore, me referencë të veçantë për gjendjen e mirëqenies së kafshëve në transport;
 • përdorimi i kafshëve eksperimentale;
 • mbledhjen, transportin dhe trajtimin e mbetjeve të kafshëve;
 • kontrolli mbi zinxhirin e prodhimit të qumështit (mbarështimi dhe transporti);
 • kontrollin e bletarisë dhe prodhimit të mjaltit;
 • tregtia dhe mbarështimi i kafshëve shtëpiake dhe kafshëve ekzotike.

Procedurat e funksionimit

Transporti i kafshëve të gjalla (Regj. EC 1/05 dhe 852/04) (Shih dosjet bashkëlidhur)

 • Autorizimi i transportit tip 1 KE Reg. 1/2005
 • Autorizimi i transportit tip 2 KE Reg. 1/2005
 • Vetëdeklarimi i Regjimit të Transportit të Ekuipazheve EC 1/2005
 • Vetëdeklarimi si prodhues kryesor Transporti për llogari të vet Reg. 852/04 KE

Deklarata e Fillimit të Veprimtarisë së DIA-s (Regj. 852/04 KE)

Shënim: Para dorëzimit të Dia (Deklaratës së Fillimit të Veprimtarisë), duhet të keni një Kod Shoqërie që mund ta kërkoni nga Shërbimi Veterinar, sporteli publik i Zonës A, Shëndeti i Kafshëve.

 • Deklarata e Fillimit të Veprimtarisë (Dia) e regj. Prodhimet Primare EC 852/04 (Shih dosjen bashkëlidhur)

Autorizimet shëndetësore

Autorizimet shëndetësore lëshohen nga kryetari i bashkisë ku ushtrohet aktiviteti. Shërbimi Veterinar nxjerr opinionin shëndetësor.

 • Procedura e lëshimit të autorizimit shëndetësor (Shih dosjen bashkëlidhur)

Nënproduktet shtazore (EC Reg. 1069/09)

Të drejtat veterinare (Sqarime)

Tarifat veterinare të parashikuara për aktivitetet e lartpërmendura mund t ‘i paguhen çdo C.U.P. të Qarkut të Frosinones dhe fatura që vërteton pagesën duhet t’ i paraqitet Shërbimit Veterinar që do të kujdeset për lëshimin e hetimit.

Kontaktet

Selia e Frosinone – Departamenti i Parandalimit Zona C

 • Menaxher: Dr Francesco Maria Marini;
 • Adresa: Via Armando Fabi, SNC – 03100 Frosinone;
 • Telefon: 0775.8822329 / 0775.8822260
 • Emaili: dipvet.areac@aslfrosinone.it
 • Emaili i certifikuar: veterinaria@pec.aslfrosinone.it

Zyra e Rrethit Verior – Frosinone

 • Menaxher: Dr. Francesco M. Marini;
 • Adresa: Viale Mazzini, SNC – 03100 Frosinone;
 • Telefon: 0775.2072525
 • Faks 0775.2072519
 • Emaili: vetareac.frosinone@aslfrosinone.it

Zyra e Anagni

 • Menaxher: Dr. Osvaldo Caperna;
 • Adresa: Via Anticolana Km 1,500 – 03012 Anagni (FR);
 • Telefon: 0775.769512
 • Faks 0775.769512
 • Emaili: vetareac.anagni@aslfrosinone.it

Zyra e Rrethit Jugor – Sora

 • Menaxher: Dr. Gabriele Colucci;
 • Adresa: Via Piemonte, SNC – 03039 Sora (FR)
 • Telefon: 0776.821879
 • Faks 0776.821834
 • Emaili: vetareac.sora@aslfrosinone.it

Zyra në Pontecorvo

 • Adresa: Via Pasquale del Prete – 03037 Pontecorvo (FR)
 • Telefon: 0776.7693015
 • Faks 0776.7692998
 • Emaili: vetareac.cassino@aslfrosinone.it
Apri pdf
16_VETERINARIA_GENN_24_STAMPA

14.21 MB

14.21 MB
Apri pdf
Procedura Api_GLIFO(3)

50.93 KB

50.93 KB
Apri pdf
Procedure API 2023. Serv. Vet. IAPZ...(1)

35.09 MB

35.09 MB
Apri pdf
Procedura verifica efficacia controlli ufficiali

3.26 MB

3.26 MB
Apri pdf
01_02_Aut_tipo_1_Diritti_Veterinari.pdf

111.93 KB

111.93 KB
Apri pdf
01_00_Procedura_rilascio_Aut_Trasp_tipo1_regCE_1-2005

286.63 KB

286.63 KB
Apri pdf
01_01_Aut_tipo_1_Istanza_e_Check_List

296.97 KB

296.97 KB
Apri pdf
02_00_Procedura_rilascio_Aut_Trasp_tipo2_regCE_1-2005

291.31 KB

291.31 KB
Apri pdf
02_01_Aut_tipo_2_Istanza_e_Rich_Omolog

266.89 KB

266.89 KB
Apri pdf
02_02_Aut_tipo_2_Diritti_Veterinari

106.5 KB

106.5 KB
Apri pdf
03_00_Procedura_rilascio_Aut_Trasp_Equidi_regCE_1-2005

240.14 KB

240.14 KB
Apri pdf
03_01_Equini_conto_proprio_Istanza

81.45 KB

81.45 KB
Apri pdf
03_02_Diritti_trasporto_Equini

54.78 KB

54.78 KB
Apri pdf
04_00_Procedura_rilascio_Aut_Trasp_regCE_852-04

182.72 KB

182.72 KB
Apri pdf
04_01_Autodichiarazione852-04

73.21 KB

73.21 KB
Apri pdf
04_02_DirittiContoProprio852-04

54.78 KB

54.78 KB
Apri pdf
05_00_DIA

73.01 KB

73.01 KB
Apri pdf
05_01_Scheda_APIARI

195.15 KB

195.15 KB
Apri pdf
05_02_Modulo_DIA_Variazione

81.4 KB

81.4 KB
Apri pdf
05_03_Diritti_vet_DIA_852-04

52.94 KB

52.94 KB
Apri pdf
06_00_Autorizzazioni_sanitarie

150.6 KB

150.6 KB
Apri pdf
06_01_idoneita_canili

53.19 KB

53.19 KB
Apri pdf
06_02_idoneita_locali_vendita_animali_toilette

53.22 KB

53.22 KB
Apri pdf
06_03_idoneita_stalle_di_sosta

53.18 KB

53.18 KB
Apri pdf
06_04_idoneita_scuderie_maneggi

53.19 KB

53.19 KB
Apri pdf
06_05_attestazione_idoneita_strutture_ripr

53.24 KB

53.24 KB
Apri pdf
06_06_idoneita_ambulatori_e_cliniche_veterinarie

53.27 KB

53.27 KB
Apri pdf
06_07_vendita_medicinali_veterinari

53.03 KB

53.03 KB
Apri pdf
Manuale Operativo Area C_Rev 2019

220.63 KB

220.63 KB
Apri pdf
07_01_Procedure_Procedura_Allerta

4.01 MB

4.01 MB
Apri pdf
07_02_Procedura art 54 Reg 888 04

607.01 KB

607.01 KB
Apri pdf
7_03_Procedura controllo ufficiale

2.08 MB

2.08 MB
Apri pdf
07_05_Procedure_Procedura_Audit_Interni

451.69 KB

451.69 KB
Apri pdf
07_06_Procedure_Regolamento_CE_183_2015

204.95 KB

204.95 KB
Apri pdf
07_07_Procedure_Procedura_PNAA

282.3 KB

282.3 KB
Apri pdf
07_09_Procedure_Procedura_di_Vigilanza negli_Allevamenti

2 MB

2 MB
Apri pdf
08_00_Procedura_Audit_nelle_imprese_OSA

293.72 KB

293.72 KB
Apri pdf
09_00_Procedura_Autorita_Competente

1.3 MB

1.3 MB
Apri pdf
procedura-condizionalita

855.13 KB

855.13 KB
Apri pdf
procedura-farmacosorveglianza

405.3 KB

405.3 KB
Apri pdf
procedura-piano-nazionale-residui

697.18 KB

697.18 KB
Apri pdf
Procedura Benessere Animale_Rev 2019

153.33 KB

153.33 KB
Apri pdf
Procedura Latte_Rev 2019

2.46 MB

2.46 MB

Përditësimi i fundit: 20/11/2023

Raporto një gabim në këtë faqe