UOC Banimi dhe Gjysmë-Rezidencialiteti

UOC Banimi dhe Gjysmë-Rezidencialiteti është një strukturë komplekse brenda Departamentit të Shëndetit Mendor dhe Patologjive të Varësisë, me detyrën për të siguruar menaxhimin klinik dhe teknik të objekteve shëndetësore rezidenciale dhe gjysmë-rezidenciale dhe apartamenteve të përbashkëta të Departamentit të Shëndetit Mendor dhe Patologjive të Varësisë.

Marrësit

Përfituesit e UOC-së së Banimit dhe Gjysmë-Rezidencës janë përdoruesit që kujdesen në strukturat rezidenciale dhe gjysmë-rezidenciale dhe në apartamentet e përbashkëta.

Shërbimet/Aktivitetet e ofruara

Shërbimet e ofruara nga UOC-ja e Banimit dhe Gjysmë-Rezidencialitetit janë si më poshtë:

 • të sigurojë përdorimin më të mirë në mënyrë të koordinuar dhe të integruar të burimeve të alokuara;
 • të nxisë personalizimin dhe humanizimin e ndërhyrjeve;
 • të zhvillojë protokolle dhe udhëzime të përbashkëta operacionale;
 • të sigurojë veprime konkrete për të arritur nivele më të mira të përshtatshmërisë;
 • të zbatojë veprime për bashkë-projektimin e shtigjeve të kujdesit social-shëndetësor me sektorin e tretë, shoqatat vullnetare dhe autoritetet vendore, me qëllim nxitjen e qëndrueshmërisë së përdoruesve të shkarkuar në mjedisin e tyre familjar, shoqëror dhe jetësor;
 • të zhvillojnë sisteme të treguesve të vlefshëm për vlerësimin dhe verifikimin e efektivitetit dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara dhe nivelit të efektivitetit të rrugëve të kujdesit dhe efikasitetit të njësive të ndryshme operative.

Si të hysh

UOC-ja e Banimit dhe Gjysmë-Rezidencialitetit arrihet pas dorëzimit nga Qendra e Referencës së Shëndetit Mendor të përdoruesit, pas certifikimit të përshtatshmërisë së projektit të rehabilitimit të hartuar nga Njësia e Vlerësimit të Departamentit të Shëndetit Mendor dhe Sëmundjeve të Varësisë.

Orari i hapjes për publikun

Orari i hapjes për publikun është nga e hëna në të premte nga ora 10.00 deri në orën 12.00.

Kontaktet

 • Drejtor: Dr. Filippo Morabito
 • Dega Frosinone:
  • Adresa: Via Fabi, SNC, Palazzina M – 03100 Frosinone
  • Telefon: 0775.8822189
  • Faks: 0775.8822362
  • Email: residenzialita @aslfrosinone.it

Përditësimi i fundit: 01/04/2022

Pubblicato il: 25/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe