Administrim transparent

Referuar dekretit legjislativ nr 33 datë 14 mars 2013 – Riorganizimi i rregulloreve në lidhje me detyrimet e publicitetit, transparencës dhe shpërndarjes së informacionit nga administratat publike, ky seksion, i quajtur Administratë Transparente, përmban dokumentet, informacionin dhe të dhënat e parashikuara nga dekreti dhe i organizuar në seksione dhe nënseksione sipas strukturës së treguar.

Paralajmërim: Vizitorët e këtij seksioni të quajtur Administrata Transparente informohen se të dhënat personale të publikuara këtu mund të ripërdoren vetëm sipas kushteve të parashikuara nga legjislacioni aktual për ripërdorimin e të dhënave publike (Direktiva e BE-së 2003/98/KE dhe Dekreti Legjislativ nr. 36/2006 për transpozimin e tyre), në përputhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe regjistruar dhe në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Kontaktet:

  • Selia: Via Armando Fabi, SNC Palazzina N at Sala Teatro Aziendale
  • Telefoni: 0775.8821 (ASL Frosinone switchboard)
  • Pa pagesë: 800 716 963
  • Emaili: anticorruzionetrasparenza@aslfrosinone.it
  • Emaili i certifikuar: anticorruzionetrasparenza@pec.aslfrosinone.it

Parandalimi i korrupsionit dhe transparenca

Menaxheri i kompanisë Dr. Francesco Giorgi

Përditësimi i fundit: 26/06/2023

Pubblicato il: 26/06/2023

Raporto një gabim në këtë faqe