Casa della Salute Ferentino

Selia Piazza dello Ospizio 1 -Ferentino

Specialist Degë
Angiologji, Kardiologji Dermatologji, Diabetologji, Ekokardiografi, Fiziatri, Gastroenterologji,
Neurologji, Oftalmologji, Ortopedi, Çerdhe, Radiologji.

Në Casa della Salute të Ferentinos, shërbimet e mëposhtme janë aktive:

Numëratori i Pagesave të Performancës – KUPA
Nga e hëna deri të premten nga ora 8:00-17:30
E shtunë 8:00 – 13:00
Tel. 0775 18839 /8821/ 2071
dhe kalo shërbimin


Përjashtimet Përjashtimi nga të ardhurat
E hënë deri të premten 8:30-12:30
E martë dhe e enjte 14:30-17:30 Përjashtime për patologjinë dhe aftësinë e kufizuar:
Nga e hëna në të premte 10:30-12:30
E martë dhe e enjte 14:30-16:00 Tel. 0775 18839 /8821/ 2071
dhe kalo shërbimin

Zgjedhja dhe revokimi i mjekut Nga e hëna në të premte 8:30-12:30
E martë dhe e enjte 14:30-17:30
Tel. 0775 18839 /8821/ 2071
dhe kalo shërbimin

Qendrat e marrjes Pranimi nga e hëna deri të premten
7:30-11:30
Tel. 0775 18839 /8821/ 2071
dhe kalo shërbimin

Informacioni dhe Udhëzimi Social-Sanitar (PUA)
Nga e hëna deri të premten nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 13:30
E martë dhe e enjte nga ora 15:00 deri në 17:00
switchboard 07758821 dhe merrni
telefononi në 3237
pua.ferentino@aslfrosinone.it

Zyra e përjashtimit të biletave/ Zgjedhja dhe revokimi i mjekut

 • Lloji i shërbimit: Zyra e përjashtimit të biletave/ Zgjedhja e mjekut dhe revokimi
 • Vendndodhja: Kati1
 • Telefoni: 0775-244653 (ÇELËSI 4) – Int. 3225
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 9:00 – 13:00;
  • E martë 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00;
  • E mërkurë 9:00 – 13:00;
  • E enjte 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00;
  • E premte 9:00 – 13:00
 • Metodat e aksesit (dokumentacioni që do të dorëzohet dhe procedura përkatëse):
  • Nëpërmjet aksesit të drejtpërdrejtë;
  • Dokument identifikimi i vlefshëm;
  • Karta e shëndetit

Fizioterapi

 • Lloji i shërbimit: Fizioterapi
 • Vendndodhja: Kati2
 • Telefoni: 0775-244653 (ÇELËSI 2) – Int. 3205
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 8:00 – 14:00;
  • E martë 8:00 – 17:10;
  • E mërkurë 8:00 – 14:00;
  • E Enjte 8:00 – 17:10;
  • E premte 8:00 – 14:00
 • Si të hyni (dokumentacioni që duhet të dorëzohet dhe procedura përkatëse): Me kërkesën e mjekut kërkues të hartuar në modelin e duhur rajonal, shkoni në palestrën e të rriturve – fizioterapi, ku do të vendoseni në listën e pritjes sipas kodit të përparësisë.

Shërbimi Civil Kombëtar

 • Lloji i shërbimit:Shërbimi Civil Kombëtar
 • Vendndodhja: Kati1 (Dhoma URP) – Kati 3 (Dhoma e Vullnetarëve)
 • Telefon: 0775-8821 – Int. 3237
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 8:00 – 14:00;
  • E martë 8:00 – 14:00;
  • E mërkurë 8:00 – 14:00;
  • E enjte 8:00 – 14:00;
  • E premte 8:00 – 14:00
 • Metodat e aksesit (dokumentacioni që do të dorëzohet dhe procesi përkatës): Nëpërmjet aksesit të drejtpërdrejtë
 • Shënime të veçanta: Vullnetarët janë në shërbim të qytetarëve për të lehtësuar aksesin në strukturë dhe përdorimin e shërbimeve të ndryshme.

Radiologji

 • Lloji i shërbimit:Radiologji
 • Vendndodhja: Kati përdhes
 • Telefoni: 0775-244653 (ÇELËSI 4) – int. 3206
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 9:00 – 13:00;
  • E martë 9:00 – 16:00;
  • E mërkurë 9:00 – 13:00;
  • E enjte 9:00 – 16:00;
  • E premte 9:00 – 13:00
 • Metodat e aksesit (dokumentacioni që do të dorëzohet dhe procedura përkatëse):
  • Angazhimi i mjekut kërkues të hartuar sipas modelit të përshtatshëm rajonal, nëpërmjet kontaktit me zyrat e rimëkëmbjes dhe/ose numrin rajonal 069939;
  • Për më tepër, në kohën e pranimit të pacientit: dokumenti i përshtatshëm i identifikimit (letërnjoftimi, patentë shoferi ose pasaportë) në fuqi;
  • karta e regjistrimit të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar;
  • dokumentacioni që vërteton të drejtën për çdo përjashtim nga pagesa e kontributit që do të paguhet nga personi i ndihmuar (bileta);
  • çdo ekzaminim të kryer më parë.
 • Shënime të veçanta: Në momentin e pranimit, prisni jashtë derës personelin përgjegjës për mbledhjen e sfidave për t ‘u larguar.

Qendra e Kujdesit në Shtëpi Adi/CADHome Care Center Adi/CAD

 • Lloji i shërbimit:Qendra e Ndihmës në Shtëpi Adi/CAD
 • Vendndodhja: Kati1
 • Telefoni: 0775-244653 (ÇELËSI 6) – int. 3209
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 12:00 – 13:45;
  • E martë 12:00 – 13:45;
  • E mërkurë 12:00 – 13:45;
  • E Enjte 12:00 – 13:45;
  • E premte 12:00 – 13:45;
  • E shtunë 12:00 – 13:45.
 • Si të hyni (dokumentacioni që duhet të dorëzohet dhe procedura përkatëse): Për të hyrë në shërbimin Adi/CAD, duhet të regjistroheni në ZYRËN PUA. Angazhimi i mjekut kërkues i hartuar sipas modelit të duhur rajonal.
 • Shënime të veçanta: Shërbimet e ofruara nga Adi/CAD janë:
  • kujdesi infermieror në shtëpi;
  • tërheqjet e shtëpive për analiza;
  • veshjet;
  • vizita të specializuara në shtëpi;
  • receta për ndihmat dhe protezat;
  • fizioterapia në shtëpi.

Klinika e Infermierisë

 • Lloji i shërbimit: Infermieristikë
 • Vendndodhja: Kati1
 • Telefon: 0775-8821 – Int. 3217
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 8:30 – 13:30;
  • E martë 8:30 – 13:30;
  • E mërkurë 8:30 – 13:30;
  • E Enjte 8:30 – 13:30;
  • E premte 8:30 – 13:30;
  • E shtunë 8:30 – 13:30.
 • Mënyra e qasjes (dokumentacioni që duhet të dorëzohet dhe procedura përkatëse): Angazhimi i mjekut kërkues i hartuar në modelin e duhur rajonal, përmes kontaktit me SPORTELET e rikuperimit dhe/ose numrin rajonal 069939.

Klinika ambulatore

 • Lloji i shërbimit:Klinika ambulatore
 • Vendndodhja: Kati2
 • Telefoni: 0775-244653 (ÇELËSI 5) – Int. 3217
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 8:00 – 17:30;
  • E martë 8:00 – 17:30;
  • E mërkurë 8:00 – 17:30;
  • E enjte 8:00 – 17:30;
  • E premte 8:00 – 17:30;
  • E shtunë 8:00 – 14:00.
 • Mënyra e qasjes (dokumentacioni që duhet të dorëzohet dhe procedura përkatëse): Angazhimi i mjekut kërkues i hartuar në modelin e duhur rajonal, përmes kontaktit me SPORTELET e rikuperimit dhe/ose numrin rajonal 069939.
 • Shënime të veçanta: Oraret i nënshtrohen ndryshimeve që lidhen me angazhimet e mjekëve specialistë.

U.R.P. – Zyra e Marrëdhënieve me Publikun

 • Lloji i shërbimit: U.R.P.– Zyra e Marrëdhënieve me Publikun
 • Vendndodhja: Kati1
 • Telefon: 0775-8821 – Int. 3237
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 9:00 – 13:00;
  • E martë 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00;
  • E mërkurë 9:00 – 13:00;
  • E enjte 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00;
  • E premte 9:00 – 13:00
 • Mënyra e aksesit (dokumentacioni që duhet të dorëzohet dhe procedura përkatëse): Nëpërmjet aksesit të drejtpërdrejtë.
 • Shënime të veçanta: PRU-ja pranon dhe menaxhon ankesat dhe procedurat përkatëse administrative duke organizuar një bazë të dhënash specifike dhe duke i raportuar ato në mënyrë periodike tek Drejtori i Përgjithshëm, duke propozuar zgjidhje për mosfunksionimet e raportuara ose të ankuara nga qytetarët.

ReCUP

 • Lloji i shërbimit:ReCUP
 • Vendndodhja: Kati1
 • Telefoni: 0775-244653 (ÇELËSI 9) – Int. 3220
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 9:00 – 13:00;
  • E martë 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30;
  • E mërkurë 9:00 – 13:00;
  • E enjte 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30;
  • E premte 9:00 – 13:00
 • Metodat e aksesit (dokumentacioni që do të dorëzohet dhe procedura përkatëse):
  • Nëpërmjet aksesit të drejtpërdrejtë;
  • Angazhimi i mjekut kërkues i hartuar sipas modelit të duhur rajonal.
 • Shënime të veçanta: Shërbimet e specializuara dhe diagnostike mund të prenotohen me telefon duke telefonuar ReCUP-in rajonal (06.9939) ose duke shkuar personalisht.

Praktika pediatrike/familjare

 • Lloji i shërbimit: Pediatri/Praktikë familjare
 • Vendndodhja: Kati i3-të
 • Telefon: 0775-244653 – Int. 3235
 • Orari i hapjes për publikun:
  • E hënë 8:00 – 13:30 / 15:00 – 16:00;
  • E martë 8:00 – 13:30;
  • E mërkurë 8:00 – 13:30 / 15:00 – 16:00;
  • E enjte 8:00 – 13:30;
  • E premte 8:00 – 13:30.
 • Mënyra e qasjes (dokumentacioni që duhet të dorëzohet dhe procedura përkatëse): Qasje e drejtpërdrejtë sipas rezervimit.
 • Shënime të veçanta:
  • Përfitimet e vaksinimit, aktivitetet e parandalimit dhe promovimit të shëndetit (Pap testet);
  • Shërbimi i mbështetjes për familjen dhe lehoninë.

Vendndodhja jonë

Piazza dell ‘Ospizio – 03013 Ferentino (FR)

Kontaktet

Menaxher: Dr Francesco Carrano

Selia e Frosinone

 • Adresa: Piazza dell ‘Ospizio – 03013 Ferentino (FR)
 • Telefon: 0775.244653
 • Faks: 0775.244768

Përditësimi i fundit: 10/01/2024

Pubblicato il: 29/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe