Shërbimet e Integruara të Shëndetit Social të UOSD: Emigrantët, Mjekësia Gjinore dhe Ulja e Varfërisë

Shërbimi Social-Shëndetësor UOSD i Autoritetit Shëndetësor Lokal të Frosinones është një strukturë e thjeshtë departamenti brenda Departamentit të Kujdesit Parësor dhe Kujdesit të Ndërmjetëm dhe është përgjegjës për koordinimin e aktiviteteve socio-shëndetësore të territorit duke u integruar me Autoritetet Lokale dhe organet e Sektorit të Tretë.

Objekti i kryen këto funksione nëpërmjet:

Funksionet dhe linjat e aktivitetit:

 • zbulimin e nevojave shëndetësore të komunitetit nëpërmjet projekteve social-shëndetësore që lidhin strukturat e territorit dhe që integrohen edhe me rrjetin spitalor;
 • hartimin, përmes Memorandumeve të Mirëkuptimit me subjektet dhe shoqatat, të ndërhyrjeve që synojnë plotësimin e nevojave të mirëqenies dhe shëndetit të grupeve të brishta të popullsisë (të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, të miturit, gratë viktima të abuzimit);
 • identifikimin e kërkesave të reja për pritje dhe integrim;
 • pjesëmarrje, kur tregohet nga menaxhmenti i shoqërisë, në planifikimin dhe përgatitjen e Planeve Zonale të hartuara nga rrethet sociale të territorit;
 • planifikimin, planifikimin dhe zhvillimin e modeleve të reja organizative në rrjetin shëndetësor dhe të shërbimeve sociale;
 • bashkëpunim në koordinimin dhe zhvillimin e Pikave të Qasjes së Vetme të kompanisë (në përputhje me Rezolutën e Kompanisë n.1213/2017)

Shërbimet Sociale-Shëndetësore UOSD e Autoritetit Shëndetësor Lokal të Frosinones ka si më poshtë:

Projekte në zhvillim

 • Rrjeti Provincial për parandalimin dhe luftën kundër dhunës gjinore;
 • Down People ‘s Health Pathway;
 • Rruga Diagnostike Terapeutike e Kujdesit për Sklerozën e Shumëfishtë;
 • Alzheimer;
 • Zbatimi i dispozitave rajonale për integrimin social dhe shëndetësor

Që nga shtatori 2017, pas riorganizimit organizativ të kryer në bazë të Aktit të ri të Biznesit, UOSD ka menaxhuar aktivitetin e Shërbimit Multietnik në dy zyrat në Frosinone (në Presidiumin e Kujdesit Shëndetësor të Viale Mazzini) dhe Pontecorvo (në Casa della Salute, Via S. Giovanni Battista 5).

Funksionet shumë-etnike të shërbimit dhe linjat e aktivitetit

Shërbimi Multietnik, bazuar në misionin e kompanisë, parimet kushtetuese dhe rregullatore në fuqi, kryen funksionin e pritjes dhe dëgjimit për shtetasit e huaj, si nga Bashkimi Evropian ashtu edhe nga vendet jo anëtare të BE-së, si dhe ofron informacion dhe udhëzime për përdorimin e shërbimeve shëndetësore.

Verifikimi i ekzistencës së çdo çështje kritike nga pikëpamja shëndetësore (në bashkëpunim të ngushtë me organet drejtuese të Qendrave Pritëse) me referencë të veçantë për nevojat e ndihmës së kategorive më të rrezikuara (të miturit, gratë, viktimat e torturës dhe dhunës, personat me aftësi të kufizuara, personat me probleme emocionale dhe çrregullime psikiatrike) synon të korrespondojë me qëllimet e Planit Kombëtar të Integrimit aktual duke ndërtuar mjete për lidhjen dhe fuqizimin e shtetasve të huaj ndaj territorit dhe komunitetit të banimit që janë antitrupat kryesorë të aftë për të parandaluar dhe neutralizuar fenomenet e radikalizimit në marrëdhëniet ndërpersonale dhe sociale.

Në veçanti, në kontekstin e Shërbimit Multietnik, kryhen aktivitetet e mëposhtme, me qasje të drejtpërdrejtë:

 • lëshimin e kartave ENI (Evropianët e paregjistruar) dhe STP (Të huajt përkohësisht të pranishëm);
 • praktika e përgjithshme dhe pediatria;
 • këshillim psikologjik;
 • arsimimi dhe edukimi shëndetësor që synojnë mysafirët dhe stafin e qendrave të pritjes

Ditët dhe orët e pritjes së shërbimit multietnik

Klinika ambulatore e Mjekësisë së Përgjithshme në Frosinone

 • E hënë, e martë dhe e premte 9.00 – 14.00;
 • E enjte 9.00 – 17.00

Klinika ambulatore pediatrike në Frosinone

 • E hënë dhe e enjte 9.00 – 14.00

Klinika ambulatore e mjekësisë së përgjithshme me seli në Pontecorvo

 • E hënë, e martë, e enjte dhe e premte 9.00 – 14.00

Klinika ambulatore pediatrike në Pontecorvo

 • E mërkurë 9.00 – 14.00;
 • E enjte 12.00 – 17.00

Operatorët e Shërbimit Multietnik në Frosinone:

 • Mariella Mizzoni – mami;
 • Mafalda Rinaldi – administrative;
 • Emiliana Spaziani – infermiere;
 • Tiziana Testani – infermiere

Në lidhje me Operatorët e Shërbimit Multietnik me seli në Pontecorvo: kemi staf administrativ, infermierë dhe operatorë teknikë që u përkasin shërbimeve të tjera që punojnë një pjesë të orarit të punës në Shërbimin Multietnik.

Kontaktet

Përgjegjës: Dr. Cesare Tarquini

Guetti Asistent Social Bashkëpunëtor: Nisia Lucchetti (Zyra e UOSD dhe PUA Health District B)

Bashkëpunëtor infermier: Antonella Macciomei (PUA Health District B)

Selia e Frosinone

 • Adresa: nëpërmjet A. Fabi, Edificio C, I° Piano – 03100 Frosinone;
 • Telefon: 0775.8822382 – 0775.8822383;
 • Emaili: cesare.tarquiniguetti@aslfrosinone.it
 • Email: servizisociosanitari @aslfrosinone.it

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Pubblicato il: 28/03/2022

Raporto një gabim në këtë faqe