Direcția Medicală a Bisericii Ortodoxe Ucrainene Garnizoana spitalului Frosinone-Alatri

 • Director: Dr. Gianpiero Fabi
 • Echipa: Dr. Margherita D’Amico

Direcția Sănătate din cadrul Spitalului Frosinone/Alatri, răspunde de organizarea Spitalelor Frosinone și Alatri, garantând igiena și siguranța serviciilor oferite cetățeanului, promovând calitatea și eficiența serviciilor de sănătate.

Direcția de Sănătate a Spitalului este alcătuită din:

 • Director medical al Prezidiului, medic specializat în igienă și medicină preventivă, cu pregătire specifică în organizarea serviciilor de sănătate și managementul sănătății, care conduce Prezidiile Frosinone și Alatri în scopuri igienico-sanitare și organizatorice și cu funcțiile de Bed Manager;
 • un personal medical (specialiști în igienă și medicină preventivă, cu instruire care vizează managementul și organizarea sănătății);
 • personal de asistență medicală, instruit să se ocupe de organizarea, epidemiologia și prevenirea infecțiilor spitalicești;
 • personalul administrativ, responsabil cu funcțiile de secretariat și arhivare și care livrează utilizatorilor copii ale documentației și certificatelor de sănătate;
 • un asistent social, care lucrează în coordonare cu colegii locali și structurile externe.

Directorul medical al Presidio Dr. Gianpiero Fabi Tel. 07758822158 este responsabil pentru:

 • să promoveze funcționalitatea Prezidiilor Societății, asigurând organizarea tuturor activităților sanitare existente, cu omogenitatea rutelor, scopurilor și procedurilor de operare;
 • să faciliteze relațiile dintre unitățile de operare a asistenței medicale și sectoarele tehnice și administrative ale societății;
 • colaborează cu departamentele de sănătate în vederea optimizării activităților de îngrijire în beneficiul calității și actualității îngrijirii acordate pacientului;
 • să efectueze supravegherea unităților sanitare în scopuri de igienă și să promoveze controlul infecțiilor spitalicești;
 • să dezvolte programe de îmbunătățire a calității și de formare a personalului.

Coordonarea Biroului de asistență medicală al Spitalului  este  compusă pentru sediul Frosinone de Dr. Di Domenico Gabriella,  Dr. Daniela Imola și pentru sediul Alatri de Dr. Cianfracco Donatella și Dr. Piera Colagiovanni asistați de Dr. Eleonora Pistone.

Asistentul social al Spitalului Frosinone/Alatri este Dr. Rossi Maria Benedetta și Dr. Sara Frongia.

Ora primirii

De luni până vineri, între orele 10.00 și 12.00

Programul de funcționare pentru public: de luni până vineri între orele 08.00 – 17.00.

Asistentul social oferă tot sprijinul util pacienților spitalizați și familiilor acestora pentru probleme sociale de diferite tipuri în legătură cu structurile sociale ale municipiului, autoritățile locale de sănătate din care fac parte, Tribunalul pentru minori etc.:

 • procedurile de încredințare a minorilor;
 • practici pentru a solicita transferul pacientului la sfârșitul ciclului de îngrijire acută

Secretariat:

 • Dr. Albino Leaf
 • Dl. Pasquale Savella

Biroul de gestionare a transferurilor și ambulanțelor:

 • Dr. Simona Arduini
 • Dr.  Albina Tosti
 • Dr. Bruna Cuomo

Servicii / Activități prestate

Conducerea Spitalului Frosinone/Alatri este organizată operațional în următoarele direcții de activitate:

Managementul igienei spitalicești:

 • supravegherea infecțiilor spitalicești și a focarelor de infecție, în colaborare cu Comitetul de control al infecțiilor spitalicești;
 • supravegherea proceselor de sterilizare în camerele de operare;
 • supravegherea serviciului de curățenie și auxiliar contractat;
 • supravegherea serviciului contractat de combatere și eradicare a dăunătorilor;
 • supravegherea serviciului contractat de spălătorie și distribuție a lenjeriei de pat, a uniformelor de personal și a țesăturilor tehnice din sala de operații;
 • supravegherea serviciului de aprovizionare și distribuție a alimentelor contractat;
 • supravegherea conducerii serviciului de pompe funebre;
 • gestionarea deșeurilor din spitale și registrele de încărcare-descărcare aferente;

Managementul personalului medical în colaborare cu directorii medicali ai unităților operative și colaborarea cu Serviciul de Asistență Medicală pentru organizarea restului personalului:

 • evaluarea nevoilor și a volumului de muncă al personalului medical;
 • recepționarea și întreținerea turelor lunare de gardă;
 • radioprotecție în colaborare cu expertul calificat și medicul autorizat;

Coordonarea activităților spitalicești:

 • coordonarea procedurilor de admitere în alegeri și în situații de urgență (Serviciul de gestionare a paturilor);
 • gestionarea paturilor de spital obișnuite și de zi, cu autorizație pentru posibila închidere temporară a LP din motive contingente (lucrări structurale, probleme cu instalațiile sau îngrijirea, necesitatea adoptării izolării pentru boli infecțioase etc.);
 • monitorizarea listelor de așteptare pentru spitalizarea obișnuită și de zi;
 • legătura dintre OU ale societății și facilitățile externe pentru cercetarea serviciilor solicitate de medicii curanți și care nu sunt disponibile în societate pentru a fi furnizate pacienților admiși la sediul societății și recepție în locul cererilor de servicii care urmează să fie furnizate în societate pacienților admiși la alte unități sanitare care solicită acest lucru;
 • optimizarea activității serviciilor centralizate de pre-spitalizare, a activităților de operare, chirurgie de zi și chirurgie săptămânală, în colaborare cu managerii structurilor relevante ale companiei responsabile;
 • definirea și autorizarea modificării utilizării preconizate a mediilor de sănătate, cu aprobarea propunerilor de modificări structurale făcute de UO

Documentație și căi de utilizare:

 • eliberarea certificatelor de sănătate (certificate de naștere, certificate de internare și camera de gardă);
 • fise medicale (arhivare centralizata; cerere duplicat si eliberare catre utilizator);
 • înaintarea plângerilor obligatorii către organele abilitate;
 • autorizația de a imprima modele și antete și ștampile ale companiei care respectă organizarea existentă a companiei;
 • procedurile legate de cererea de documentație sanitară de către autoritățile externe care au dreptul la copie sau original;
 • activarea și transmiterea procesului-verbal al Comisiei pentru evaluarea morții cerebrale

Gestionarea expunerilor utilizatorilor, în colaborare cu URP, cu investigarea internă a problemelor critice evidențiate și, acolo unde este posibil, promovarea schimbărilor organizaționale ulterioare pentru optimizarea serviciilor

Gestionarea serviciilor sociale:

 • îngrijirea pacientului și a familiei pentru continuitatea îngrijirii și a căilor post-reabilitare pe termen lung, RSA, îngrijire la domiciliu, hospice, reabilitare;
 • proceduri de custodie a copiilor internați la Neonatologie

Gestionarea paturilor:

 • favorizează metodele de demisie funcționale nevoilor PS/DEA;
 • facilitează reducerea spitalizărilor și a timpului de spitalizare cu managerii serviciilor de diagnostic instrumental și cu consultanții;
 • informează centrul de operațiuni 118 cu privire la orice supraaglomerare a PS;
 • facilitează transportul intra-spitalicesc și extra-spitalicesc al pacienților;
 • identifică și gestionează, în colaborare cu Serviciul Social, situația cu cel mai mare risc de dificultăți la externare

Activitățile de interes ale personalului medical sunt următoarele:

 • primirea cererilor și a feedback-ului aferent sau primirea și însoțirea inspecțiilor organismelor responsabile (sistemul judiciar, nas, NOE, Igiena Publică, ARPA etc.);
 • interviuri cu utilizatorii și/sau angajații pentru a dobândi criticitatea expusă și a interveni pentru rezolvarea acesteia, oferind, acolo unde este posibil, feedback imediat solicitantului;
 • soluționarea problemelor apărute cu privire la activitățile blocurilor operator și pre-spitalizare;
 • rezolvarea problemelor apărute în ceea ce privește transferurile de pacienți, paturile în TI, închiderea acceptărilor electorale solicitate de directorul DEA din cauza supraaglomerării Departamentului de Urgență;
 • verificarea zilnică a cazurilor deschise și pendinte în SP cu memento, dacă este necesar, către OU pentru reabsorbția pacientului de la PS sau Medicina de Urgență;
 • ratificarea cu semnătură de competență a cererilor de medicamente, a cererilor de echipamente avute în vedere, investigarea accidentelor de internare, a cazurilor operaționale sau de muncă ale managerilor medicali pentru utilizare concomitentă, eliberarea certificatului pentru recoltarea sângelui din cordonul ombilical, N.O. la înmormântarea fetușilor și a părților anatomice;
 • verificarea adecvării formularelor/antetului/ștampilelor solicitate de salariați;
 • examinarea în timp real a rapoartelor de boli infecțioase transmise Direcției de Sănătate cu evaluarea contagiozității și a procedurilor și precauțiilor de izolare care trebuie luate;
 • trimiterea investigației epidemiologice către SPPR;
 • activarea Comisiei pentru evaluarea morții cerebrale;
 • examinarea corespondenței trimise în fiecare zi cu feedback și inițiative consecvente că este necesar să se activeze

Arhiva clinică

Fișă medicală informativă

Noua alocare a Oficiului de Evidență Medicală PO F. Spaziani

Începând cu data de 01.03.2021, Biroul de Arhivare a Evidenței Clinice al PO F. Spaziani a fost alocat Clădirii C-D de la parterul sediului ASL.

Programul de lucru pentru public este confirmat de la 08.30 la 12.45 de luni până vineri și de la 14.00 la 15.45 joi

Noul număr de telefon este 0775.8822318.

Cum să solicitați fișa medicală

Fișa medicală poate fi solicitată personal la ghișeul din clădirea C-D de la parterul biroului ASL.

 • de luni până vineri de la 08.45 la 12.45
 • joi între orele 14:00 și 15:15
 • sâmbătă serviciul nu este activ

Cine poate solicita / retrage fișa medicală

Formularele de delegare / autocertificare (minori, persoane aflate în incapacitate, legitimitate, deces) sunt disponibile la stația de lucru Cup din Arhiva fișelor medicale sau atașate la această pagină.

 • persoana vizată a furnizat un document de identitate
 • un delegat cu o împuternicire specifică, disponibilă online, semnată de titularul documentației, o copie a actului de identitate al acestuia și a celui al delegatorului
 • în cazul minorilor sau al persoanelor aflate în incapacitate, părinții sau tutorii (sau delegații acestora) au furnizat documentația juridică adecvată și orice delegație
 • în cazul în care titularul este decedat, părțile legitime trebuie să furnizeze autocertificare în conformitate cu art. 46 din Decretul prezidențial 445/00 care să ateste calitatea de ascendent sau descendent în linie directă, iar moștenitorii testamentari își dovedesc calificarea. În caz de deces, cei îndreptățiți trebuie să obțină și certificatul de deces / autocertificarea decesului.

Personalul Arhivei înregistrărilor clinice va contacta partea interesată, cu acordul acesteia, la numerele de telefon furnizate de aceasta, pentru a oferi informații cu privire la stadiul prelucrării documentației medicale necesare.

Termene de livrare

Fișa medicală este disponibilă la ore variabile în funcție de tipul de spitalizare efectuat:

 • Staționar obișnuit / Terapie intensivă /Chirurgie săptămânală: 30 de zile de la externare
 • Intervenție chirurgicală de zi: fișa medicală poate fi solicitată numai la ultimul acces și poate fi închisă numai după 30 de zile de la ultimul acces
 • Spitalul de zi: calea de îngrijire constă în unul sau mai multe accese, iar dosarul trebuie solicitat numai la sfârșitul ultimului. În cazul în care pacientul are nevoie de informații referitoare la accesul individual, acesta poate contacta persoana de contact medicală a unității de operare pentru a primi un raport de sănătate. Acesta poate fi închis numai după 30 de zile de la încheierea procesului diagnostic-terapeutic
 • Camera de gardă: fișa medicală este disponibilă după 10 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru a solicita CD-ul care conține imaginile testelor de diagnostic efectuate în timpul spitalizării (CT, RMN, PET-CT, raze X, MAMOGRAFII), vă rugăm să contactați Recepția imagistică de diagnosticare, etajul -1, de luni până vineri între orele 8:30 și 13:00. Taxa este de 10,00 euro pentru fiecare CD.

Tarife

Pentru a primi o copie a fișei medicale pe suport de hârtie, taxa este de 10,33 EUR pentru primele 20 de coli. Încă 10 cenți pe coală pentru următoarele.

Solicitare documentație de sănătate la domiciliu

Pentru a solicita livrarea la domiciliu pe teritoriul național a copiei pe suport de hârtie a fișei medicale, trebuie să completați și să trimiteți formularul de solicitare atașând chitanța de plată. Taxa include costul copierii fișei medicale egal cu 10,33 euro pentru primele 20 de foi și un supliment de 10 cenți pe foaie pentru următoarele. Va fi responsabilitatea personalului Arhivei de fișe medicale să comunice posibila plată a suplimentului pentru fișele care depășesc 20. Tarifele de expediere sunt următoarele: 7,50 EUR pe expediere prin scrisoare recomandată cu livrare în termen de 3 zile lucrătoare de la expediere.

Predarea documentației sanitare menționate mai sus se va face conform cerințelor de confidențialitate garantate de Codul Poștal, care prevede predarea corespondenței înregistrate și unei alte persoane decât destinatarul prezent la domiciliu (de exemplu, membru de familie, conlocuitor, portar al clădirii etc.).

Destinatari

Activitatea Unitatii de Operare a fost consolidata pentru a asigura o competenta de specialitate continua si adecvata solicitarilor venite din afara si din interiorul Societatii. Prin urmare, se adresează întregului personal UUOO al Prezidiului Unificat și întregii populații care prezintă probleme legate de bunăstare și de nevoile birocratice.

Modalitatea de accesare

Accesul la serviciile Direcției de Sănătate se face în următoarele moduri:

 • pentru a reprezenta probleme urgente, trebuie să contactați unul dintre medicii de serviciu sau unul dintre managerii asistenți medicali de serviciu, prin intermediul secretariatului în timpul programului de lucru 08.00 – 14.00 în care este garantată prezența în serviciu a cel puțin unui medic;
 • dincolo de aceste ore există un medic disponibil și contactabil prin intermediul tabloului de distribuție, inclusiv noaptea și sărbătorile, pentru probleme de sănătate urgente și nedependente privind organizarea și igiena spitalului;
 • pentru probleme legate de personalul de îngrijire, este prezent/disponibil un coordonator al cabinetului medical

Contacte

Direcția de sănătate a Bisericii Ortodoxe Ucrainene Presidio Frosinone/Alatri

Medical Director of Health Presidium: Dr. Gianpiero FABI

Sede Frosinone

 • Adresa: Via A. Fabi, Spitalul F. Spaziani, fostul Palazzina Q etaj2 – 03100 Frosinone
 • Locație: Situat la Spitalul F. Spaziani (fostul Palazzina Q – etajul3) Via A. Fabi snc
 • Director Telefon: 0775 8822158
 • Secretariat telefonic: 0775 8822165
 • E-mail: dimpo.fral@aslfrosinone.it

 

Ultima actualizare: 25/05/2023

Pubblicato il: 09/01/2023

Raportează o eroare pe această pagină