Prevenirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene și siguranța locurilor de muncă

Serviciul de Prevenire și Securitate la Locul de Muncă (S.Pre.S.A.L.) protejează sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă prin acțiuni de control și supraveghere și acțiuni de promovare și asistență destinate lucrătorilor și cifrelor companiei de prevenire.

Domenii de activitate

Respectarea reglementărilor și izolarea componentelor neregulate

 • supravegherea programată de către serviciu și la notificarea de către terți în medii de lucru caracterizate de un risc ridicat de rănire și boli de origine profesională;
 • investigații privind accidentele și bolile profesionale în numele Autorității Judiciare;
 • exprimarea opiniilor de competență în contextul propriilor proceduri de autorizare sau a celor ale altor entități (evaluarea planurilor de eliminare a azbestului, angajarea minorilor și autorizațiile prin derogare, noi decontări ale producției);
 • controlul înregistrărilor privind sănătatea și riscurile;
 • anchete sociologice la locul de muncă în cazuri de disconfort organizațional;
 • protecția lucrătorilor mamă, a lucrătorilor străini și a lucrătorilor cu handicap.

Activități de promovare și educație pentru sănătate – formare

 • informații, instruire și asistență adresate cifrelor companiei de prevenire și în special șefilor serviciilor de prevenire și protecție (RSPP), reprezentanților pentru siguranța lucrătorilor (RLS), medicilor competenți, consultanților de prevenire, angajatorilor;
 • informarea și educarea în domeniul sănătății destinate populației țintă (lucrători, studenți, fermieri etc.) privind prevenirea la locul de muncă;
 • divulgarea materialelor informative;
 • săptămâna siguranței (în fiecare an în octombrie).

Indicații ale Frosinone ASL pentru achiziționarea de jucării sigure

Limitarea riscurilor pentru sănătate la locul de muncă și măsuri de prevenire

 • planuri specifice de prevenire a accidentelor și bolilor profesionale;
 • evaluări medicale etiopatogenetice, diagnostice și medico-legale privind lucrătorii individuali (eliberarea de aptitudini pentru desfășurarea generatoarelor de aburi și pentru gaze toxice, contestații împotriva hotărârii medicului competent în conformitate cu art. 41 din Decretul legislativ 81/08, consultanță de specialitate privind medicina muncii și audiologia solicitată de lucrătorii individuali, eliberarea certificatelor de aptitudini pentru lucrătorii minori de divertisment, certificate de abținere obligatorie amânată pentru maternitate).

Accesul la performanță

Serviciile pot fi solicitate prin canale tradiționale și de poștă electronică sau direct de la cetățean la sediul Serviciului.

 • Notificarea activării noilor instalații de producție (Decretul legislativ 81/08, art. 67): construcția și construcția clădirilor sau spațiilor care urmează să fie utilizate pentru prelucrarea industrială, extinderea și renovarea celor existente, trebuie notificată prin prezentarea practicii de construcție la ghișeul unic al municipiului în care este planificată construcția (autorizație de construcție/SCIA) cu fișa NIP aferentă atașată;
 • Autorizații excepționale (locuri de muncă cu înălțimi minime mai mici de 3 m și utilizarea camerelor subterane): opinia este exprimată în urma unei cereri din partea societății, completată corect;
 • Evaluarea planurilor de eliminare a materialelor cu conținut de azbest: planurile sunt prezentate de companiile executante;
 • Maternitate – Abstinență obligatorie amânată: Vizita se efectuează, prin programare, la Serviciul Pre.S.A.L. Femeia gravidă trebuie să prezinte un certificat de la medicul ginecolog (care să ateste momentul gestației și data presupusă a nașterii) și declarația angajatorului cu privire la condițiile de muncă și/sau de mediu, care nu trebuie să fie în detrimentul sănătății femeii și copilului;
 • Contestație împotriva hotărârii de adecvare a medicului companiei: cererea de vizită a consiliului trebuie depusă pe suport de hârtie și în termen de 30 de zile de la primirea hotărârii de adecvare exprimată de medicul companiei (articolul 41 din Decretul legislativ 81/08);
 • Evaluări ale bolilor și tulburărilor de origine profesională suspectată: lucrătorul individual poate accesa Serviciul Pre.S.A.L. pentru a obține consultanță de specialitate în medicina muncii în scopuri de diagnosticare sau de protecție medicală medico-legală;
 • Raportarea intervențiilor: raportul privind prezența riscurilor sau a situațiilor de nerespectare a normelor de protecție a sănătății și securității la locul de muncă trebuie prezentat de lucrători, reprezentanții acestora (RLS, societate sau sindicate externe) sau de cetățeni individuali, în scris, semnat și însoțit de un document de identificare al raportorului. De asemenea, trebuie să fie fundamentat și trebuie să indice exact locul și riscurile evidențiate. Personalul Serviciului evaluează caracterul adecvat al raportului din punct de vedere al severității și competenței;
 • Activități în ambulatoriu: certificatele se eliberează în urma unei cereri de programare;
 • Igiena industrială:
  • controlul planurilor de recuperare a azbestului;
  • evaluarea stării de conservare a articolelor care conțin azbest;
  • analiza prezenței azbestului în materiale și aer;
  • studii microclimatice;
  • studii de iluminat;
  • studii de mediu;
  • instruirea angajaților cu privire la riscul de azbest Organisme publice
 • Anchete sociologice: anchete sociologice la locul de muncă în cazuri de disconfort organizațional

Recepție

Serviciul asigură o evaluare atentă a cererilor și a documentației depuse și garantează prestarea serviciilor în limitele indicate:

 • vizite de eligibilitate (acceptare directă și vizită finală în termen de 7 zile de la vizualizarea evaluărilor necesare);
 • autorizarea executării planurilor de îndepărtare a materialelor care conțin azbest, atât sfărâmicioase, cât și compacte, are loc în termen de 30 de zile de la depunerea planurilor la Serviciul Pre.S.A.L.;
 • sondajele de igienă industrială și sociologică se evaluează în vederea preluării în termen de 10 zile de la depunerea cererii;
 • comunicarea către angajator și Direcția Teritorială de Muncă a evaluărilor privind solicitarea amânării concediului de maternitate se efectuează în termen de 5 zile de la depunerea cererii.

Ultima actualizare: 06/06/2023

Pubblicato il: 27/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină