Uos PRESAL Nord

Serviciul de Prevenire și Securitate la Locul de Muncă (S.Pre.S.A.L.) protejează sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă prin acțiuni de control și supraveghere și acțiuni de promovare și asistență destinate lucrătorilor și cifrelor companiei de prevenire.

Domenii de activitate

Respectarea reglementărilor și limitarea comportamentului neregulat

 • supravegherea programată de către serviciu și la notificarea de către terți în medii de lucru caracterizate de un risc ridicat de rănire și boli de origine profesională;
 • investigații privind accidentele și bolile profesionale în numele Autorității Judiciare;
 • exprimarea opiniilor de competență în contextul propriilor proceduri de autorizare sau a celor ale altor entități (evaluarea planurilor de eliminare a azbestului, angajarea minorilor și autorizațiile prin derogare, noi decontări ale producției);
 • controlul înregistrărilor privind sănătatea și riscurile;
 • anchete sociologice la locul de muncă în cazuri de disconfort organizațional;
 • protecția lucrătorilor mamă, a lucrătorilor străini și a lucrătorilor cu handicap.

Activitățile de supraveghere sunt, de asemenea, garantate pe bază de disponibilitate imediată pe timp de noapte și festivă, activate în caz de nevoie de către lucrătorii din domeniul sănătății (Ares 118, medicii de la camera de urgență etc.) și autoritățile competente (sistemul judiciar, organele de aplicare a legii etc.).

Activități de promovare și educație pentru sănătate – formare

 • informații, instruire și asistență adresate cifrelor companiei de prevenire și în special șefilor serviciilor de prevenire și protecție (RSPP), reprezentanților pentru siguranța lucrătorilor (RLS), medicilor competenți, consultanților de prevenire, angajatorilor;
 • informarea și educarea în domeniul sănătății destinate populației țintă (lucrători, studenți, fermieri etc.) privind prevenirea la locul de muncă;
 • divulgarea materialelor informative;
 • săptămâna siguranței (în fiecare an în octombrie).

Limitarea riscurilor pentru sănătate la locul de muncă și măsuri de prevenire

 • planuri specifice de prevenire a accidentelor și bolilor profesionale;
 • evaluări medicale etiopatogenetice, diagnostice și medico-legale privind lucrătorii individuali (eliberarea de aptitudini pentru desfășurarea generatoarelor de aburi și pentru gaze toxice, contestații împotriva hotărârii medicului competent în conformitate cu art. 41 din Decretul legislativ 81/08, consultanță de specialitate privind medicina muncii și audiologia solicitată de lucrătorii individuali, eliberarea certificatelor de aptitudini pentru lucrătorii minori de divertisment, certificate de abținere obligatorie amânată pentru maternitate).

Supravegherea stării de sănătate pentru fostele expuneri la azbest

Serviciul oferă gratuit serviciile de sănătate cuprinse în protocolul de supraveghere a sănătății pentru foștii lucrători expuși la azbest.
Serviciile sunt rezervate la clinici, prin telefon sau prin e-mail la adresele serviciilor respective. (Decretul comisarului la procesul-verbal din 26 noiembrie 2019, nr. U00478 – 28.11.2019).

Accesul la performanță

Serviciile pot fi solicitate prin canale tradiționale și de poștă electronică sau direct de către cetățean la sediul Serviciului.

 • Notificarea activării noilor instalații de producție (Decretul legislativ 81/08, art. 67): construcția și construcția clădirilor sau spațiilor care urmează să fie utilizate pentru prelucrarea industrială, extinderea și renovarea celor existente, trebuie notificată prin prezentarea practicii de construcție la ghișeul unic al municipiului în care este planificată construcția (autorizație de construcție/SCIA) cu fișa NIP aferentă atașată;
 • Autorizații excepționale (locuri de muncă cu înălțimi minime mai mici de 3 m și utilizarea camerelor subterane): opinia este exprimată în urma unei cereri din partea societății, completată corect;
 • Evaluarea planurilor de eliminare a materialelor cu conținut de azbest: planurile sunt prezentate de companiile executante;
 • Maternitate – Abținerea obligatorie amânată: Vizita se efectuează, prin programare, la Serviciul Pre.S.A.L. Femeia gravidă trebuie să prezinte un certificat de la medicul ginecolog (care să ateste momentul gestației și data presupusă a nașterii) și declarația angajatorului cu privire la condițiile de muncă și/sau de mediu, care nu trebuie să fie în detrimentul sănătății femeii și copilului;
 • Contestație împotriva hotărârii de adecvare a medicului companiei: cererea de vizită a consiliului trebuie depusă pe suport de hârtie și în termen de 30 de zile de la primirea hotărârii de adecvare exprimată de medicul companiei (articolul 41 din Decretul legislativ 81/08);
 • Evaluări ale bolilor și tulburărilor de origine profesională suspectată: lucrătorul individual poate accesa Serviciul Pre.S.A.L. pentru a obține consultanță de specialitate în medicina muncii în scopuri de diagnosticare sau de protecție medicală medico-legală;
 • Raportarea intervențiilor: raportul privind prezența riscurilor sau a situațiilor de nerespectare a normelor de protecție a sănătății și securității la locul de muncă trebuie prezentat de lucrători, reprezentanții acestora (RLS, societate sau sindicate externe) sau de cetățeni individuali, în scris, semnat și însoțit de un document de identificare al raportorului. De asemenea, trebuie să fie fundamentat și trebuie să indice exact locul și riscurile evidențiate. Personalul Serviciului evaluează caracterul adecvat al raportului din punct de vedere al severității și competenței;
 • Activități în ambulatoriu: certificatele se eliberează în urma unei cereri de programare;
 • Igiena industrială:
  • controlul planurilor de recuperare a azbestului;
  • evaluarea stării de conservare a articolelor care conțin azbest;
  • analiza prezenței azbestului în materiale și aer;
  • studii microclimatice;
  • studii de iluminat;
  • studii de mediu;
  • instruirea angajaților cu privire la riscul de azbest Organisme publice
 • Anchete sociologice: anchete sociologice la locul de muncă în cazuri de disconfort organizațional

Recepție

Serviciul asigură o evaluare atentă a cererilor și a documentației depuse și garantează prestarea serviciilor în termenele indicate:

 • vizite de eligibilitate (acceptare directă și vizită finală în termen de 7 zile de la vizualizarea evaluărilor necesare);
 • autorizarea executării planurilor de îndepărtare a materialelor care conțin azbest, atât sfărâmicioase, cât și compacte, are loc în termen de 30 de zile de la depunerea planurilor la Serviciul Pre.S.A.L.;
 • sondajele de igienă industrială și sociologică se evaluează în vederea preluării în termen de 10 zile de la depunerea cererii;
 • comunicarea către angajator și Direcția Teritorială de Muncă a evaluărilor privind solicitarea amânării concediului de maternitate se efectuează în termen de 5 zile de la depunerea cererii.

Program de lucru Frosinone Office

Viale Mazzini (fostul spital Umberto I)
Scara C – Etaj 2

Acces
Serviciul este situat în clădirea C (fosta Camera de gardă), la etajul al doilea. Se accesează de la intrarea C. Clădirea este dotată cu lift

Parcare
În apropierea proprietății există o mică parcare gratuită. O parcare cu mai multe etaje plătită este situată la aproximativ 300 de metri distanță. Este posibil să profitați de parcările pentru persoane cu handicap adiacente intrării A.
Autobuz
Pot fi utilizate următoarele linii GEAF Autoservizi:

 • Linia 2 (Terminalul P.le Viena)
 • Linia 4 (Terminalul Tiburtina)
 • Linia 8 (terminal ASL)
 • Linia 12 (Terminal stație)
 • Linia 13 (Terminal stație)
 • Linia 19 (terminal spital F. Spaziani)

Program de funcționare

 • Deschis pentru public: de luni până vineri: 9.00 – 12.00; luni și miercuri: 15.00 – 16.30;
 • Birou de informare: de luni până vineri: 9.00 – 12.00; luni și miercuri: 15.00 – 16.30

Program de lucru Sediul central din Anagni

Via Onorato Capo, 2 (fostul spital Anagni) etajul 1
Parcare
La aproximativ 200 m de proprietate există o parcare cu mai multe etaje cu plată. Parcarea pentru persoanele cu handicap este disponibilă lângă intrare.

Program de funcționare

 • Deschis pentru public: luni, miercuri, vineri: 8.30 – 9.30;
 • Birou de informații: luni, miercuri, vineri: 8.30 – 9.30

Contacte

Pentru informații

 • Telefon: 0775 2072604 – 0775 2072603
 • Fax: 0775 2072605
 • E-mail: presal.nord@aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: presalfrb@pec.aslfrosinone.it

Organigrama Serviciului

Șef UOS Medical Manager – Dr. Lucilla Boschero

Telefon: 07752072686 E-mail: lucilla.boschero@aslfrosinone.it

Director medical – Dr. Paolo Saragosa
Manager biolog – Dr. Rosa Ferri

Coordonator Tehnic Prevenire Dr. Maurizio Sordilli

Tehnician de prevenire – Dr. Massimo Aversa
Tehnician de prevenire – Dr. Carlo Baldesi
Tehnician de prevenire – Dr. Fabrizio Cedrone
Tehnician de prevenire – Dr. Pio Devoto
Tehnician de prevenire – Dr. Davide Diana
Tehnician de prevenire – Dr. Enrico Di Michele
Tehnician de prevenire – Dr. Luca Gasbarra
Tehnician de prevenire – Dr. Emiliano Imperioli
Tehnician de prevenire – Dr. Gianluca Inglesi
Tehnician de prevenire – Dr. Costantino Lanna
Tehnician de prevenire – Dr. Matteo Manni
Tehnician de prevenire – Dr. Simone Pompili
Tehnician de prevenire – Dr. Tieri Sperduti
Tehnician de prevenire – Dr. Giuseppe Talarico

Colaborator sociolog – Dr. Carla Chiara Mizzoni

Secretariat – Dl. Paola Romiti
Secretariat – Dl. Giorgio Pacifici
Secretariat – Dl. Fiorella Oleastro

Asistent medical – domnul Tiziana Maramao
Asistentă medicală – domnul Olga Ferrante

Contacte

Director: Dr. Lucilla Boschero

Sediul Frosinone

 • Adresa: Viale Mazzini (fostul spital Umberto I) – Scara C – Etaj2
 • Telefon: 0775.2072604 – 0775.2072603
 • Telefon manager: 0775.2072686
 • Fax: 0775.2072605
 • E-mail: presal.nord@aslfrosinone.it
 • E-mail responsabil: lucilla.boschero@aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: presalfrb@pec.aslfrosinone.it

Acces – Serviciul este amplasat in corpul C (fosta Camera de garda), la etajul al doilea. Se accesează de la intrarea C. Clădirea este dotată cu lift.

Parcare – În apropierea proprietății există o mică parcare gratuită. O parcare cu mai multe etaje plătită este situată la aproximativ 300 de metri distanță. Puteți profita de parcările pentru persoane cu handicap adiacente intrării A.

Autobuz – Puteți utiliza următoarele linii ale GEAF Autoservizi:

 • Linia 2 (Terminalul P.le Viena)
 • Linia 4 (Terminalul Tiburtina)
 • Linia 8 (terminal ASL)
 • Linia 12 (Terminal stație)
 • Linia 13 (Terminal stație)
 • Linia 19 (terminal spital F. Spaziani)

Sediul central din Anagni

 • Adresa: Via Onorato Capo, 2 (fostul spital Anagni) – Etaj1
 • Telefon: 0775.7325399 – 0775.2072686
 • E-mail: presalanagni@aslfrosinone.it

Parcare – la aproximativ 200 m de proprietate există o parcare cu mai multe etaje cu plată. Parcarea pentru persoanele cu handicap este disponibilă lângă intrare.

Ultima actualizare: 12/05/2023

Pubblicato il: 27/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină