Districtul sanitar C

Cartierul de sănătate  „C” Sora este situat la est de ASL Frosinone și include următoarele municipalități: Alvito, Arce, Arpino Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Apennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Roccadarce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi și Villa Latina  cu o populație rezidentă de aproximativ 100.000 de locuitori, în mare parte vârstnici, răspândiți pe un teritoriu vast, în principal muntos, cu o rețea rutieră adesea insuficientă și condiții climatice dificile.

Districtul reprezintă centrul de servicii și servicii în care cererea de sănătate este abordată într-un mod unic și cuprinzător prin:

 • prestarea serviciilor prestate prin intermediul unităților operative raionale, asigurând integrarea între acestea, inclusiv în vederea optimizării utilizării resurselor;
 • prestarea de servicii sub formă de comisioane prin acorduri și/sau negocieri cu administratorii facilităților societății (departamente și servicii din zona centrală, unități spitalicești) sau achiziționarea de servicii de la unități acreditate, conform indicațiilor conducerii strategice;
 • integrarea cu autoritățile locale pentru identificarea nevoilor, selectarea intervențiilor și implementarea activităților de promovare a sănătății.

Direcția raională a Bisericii Ortodoxe Ucrainene „C”

Regizor: Dr. Mario Ventura

Birou Sora

 • Adresa: Via Piemonte , 1 – 03039 Sora (FR)
 • Telefon: 0776/8218366
 • E-mail: distrettoc@aslfrosinone.it

Secretariatul districtual

 • Adresa: Via Piemonte , 1 – 03039 Sora (FR)
 • Telefon: 0776/8218301
 • Program: de luni până vineri 08:00 – 14:00; marți și joi  08:00 –  17:00

Birou de protocol

 • Adresa: Via Piemonte , 1 – 03039 Sora (FR)
 • Telefon: 0776/8218303
 • Ore: de luni până vineri 08:30 – 12:00; marți și joi  08:00 –  17:00

P.U.A. Punct unic de acces

Punctul Unic de Acces este locul în care fiecare cetățean se poate adresa pentru informații privind serviciile teritoriale, de la serviciile oferite, la metodele și orele de acces. Se adresează în special persoanelor cu nevoi complexe, în special persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități și este gestionat de un personal de operatori care ascultă și analizează nevoile utilizatorului și ale membrilor familiei acestuia, identifică cu aceștia calea terapeutică cea mai potrivită și îi însoțește în fiecare etapă a răspunsului la aceste nevoi.

Accesul la îngrijirea teritorială are loc prin P.U.A. definit ca o modalitate organizațională convenită între district și zona socială și are următoarele obiective:

 • Garantați cetățenilor și operatorilor o poartă unitară de acces la serviciile sociale și de sănătate din teritoriu
 • Garantarea unei acțiuni informative pe scară largă privind căile de îngrijire, asistență socială și asistență socială prin activarea unui număr gratuit
 • Garantarea depunerii la UVMD pentru evaluarea necesității și pentru posibila preluare
 • Garantarea continuității căii de îngrijire
 • Asigurarea simplificării procedurilor administrative

P.U.A. poate fi activat, prin diferite moduri de comunicare, prin:

 • Cetățean individual sau membru al familiei
 • Medic generalist sau pediatru la libera alegere (Anexă)
 • Servicii sociale
 • Asistență medicală 

P.U.A. prevede :

 • Acceptarea cererii
 • Instrucțiuni de exersare

Unitatea de Evaluare Multidimensională U.V.M.D Sector

UVMD, unică pentru raion și formată dintr-o echipă multidisciplinară de profesioniști din domeniul sănătății și social, coordonată de directorul raional sau de delegatul acestuia, este responsabilă pentru evaluarea multidimensională a nevoilor utilizatorului prin utilizarea instrumentului de evaluare identificat de regiune  pentru accesul la serviciile de sănătate și sănătate socială și, în special:  

 • accesul la prestațiile de reabilitare conform art. 26 L.833/78 (ambulatoriu, rezidențial, semi-rezidențial, extramural și domiciliu). 
 • accesul  la facilitățile psihiatrice rezidențiale și semi-rezidențiale (sub rezerva autorizării de către directorul Departamentului de Sănătate Mintală pentru Adulți sau directorul Departamentului Matern și Copil pentru Minori).

Uos Asistență medicală de bază

Director: Dr. Vittorio Di Ruzza
Structura organizatorică: Sector „C”

Se asigură că serviciile legate de asistența medicală primară sunt active în zona de competență raională: medici de familie, pediatri, specialiști în ambulatoriu, continuitatea îngrijirii,  îngrijire farmaceutică și suplimentară, (boala celiacă etc.),  scutirea de tichete și alegerea medicului, activarea cardurilor de sănătate, Oficiul CEE.

Contorul ales și revocarea medicului de familie/pediatru la libera alegere (MMG/PLS)  și pentru scutirea de bilet se află în următoarele locații din Districtul de Sănătate: Sora, Isola del Liri și Atina:

Sora

 • Adresă: Via Piemonte  – Sora  (FR)
 • Telefon: 0776/8218305
 • Program: de luni până vineri 08:30 – 12:30; marți – joi 15:00 – 16:00

Insula Liri

 • Adresa:  fostul INAM  – Via Selva – Isola del Liri (FR)
 • Telefon: 0776/809592
 • ALEGERE și REVOCARE:  luni – marți – joi  8:30 – 12:30
 • Program de SCUTIRE: de luni până vineri 8:30 – 12:30; marți   și joi 15:00 – 17:00

Atina – Casa della Salute

 • Adresă: Casa della Salute – Via Ponte Melfa – Atina (FR)
 • Telefon: 0776/6984418
 • Program:  Luni – Vineri 8:00 – 14:00; Marți – Miercuri 14:00 – 17:00

Pentru a primi informații puteți apela numerele de mai sus, operatorii vor răspunde de la 12.30 la 13.30.

Alegerea și revocarea medicului (MMG/PLS) se poate face și prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: distrettoc.sceltamedico@aslfrosinone.it atașat: card de sănătate, document de identificare, numele medicului pe care intenționați să îl alegeți și numărul de telefon pentru orice comunicare.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că regiunea Lazio a activat un serviciu online pentru a permite utilizatorilor să aleagă și să revoce medicul, să retipărească carduri și alte servicii prin conectarea la următoarea adresă web: www.salutelazio.it  servicii online.

Medici generaliști și pediatri de familie care își desfășoară activitatea în Districtul de Sănătate: lista cu datele de contact postate la birourile Serviciului de alegere și revocare a medicului.

Serviciu de continuitate a activității

Serviciul este activ în birourile din Arce, Monte San Giovanni Campano, Isola del Liri, Sora, Alvito, Atina.

Ora:

 • de la 20:00 la 08:00 în ziua următoare, în zilele lucrătoare;
 • de la ora 10:00 sambata pana la ora 08:00;
 • de la ora 10:00 în orice zi prefestivă până la ora 08:00 în prima zi lucrătoare următoare.

Serviciul poate fi accesat prin numărul gratuit 800185486

Achizitionarea documentatiei de sanatate necesara rambursarii cheltuielilor

 • Rambursare de călătorie ex 26 (model facsimil Anexa 1)
 • Rambursare călătorie transplantată (model facsimil Anexa 2)
 • Rambursare deplasare dializat (model facsimil Anexa 3)
 • Reglarea și adaptarea vehiculului (model facsimil Anexa 4)
 • Colectarea moștenitorilor (formular facsimil Anexa 5)

Contacte

 • Insula Liri  – fosta INAM Via Selva
 • E-mail certificat: distrettoc@pec.aslfrosinone.it
 • E-mail: distrettoc@aslfrosinone.it

Pentru informații, puteți suna la 0776/809592. Operatorii vor răspunde de la 12.30 la 13.30.

Autorizarea cardului pentru pacienții cu boală celiacă

Responsabil de procedură: Dr. Grascia Roșanna
Structura organizatorică: Sector „C”

Pentru a autoriza achiziționarea de produse pentru boala celiacă, este  necesar să prezentați, la Centrul de sănătate din Isola del Liri, Via dell ‘Ospedale

 • adeverința medicală care atestă boala;
 • codul de exonerare de boala celiacă emis la birourile de exonerare ale Sectorului „C” ;
 • autorizarea cardului de sănătate cu emiterea unui cod PIN, în vederea livrării produselor la centrele autorizate (farmacii, supermarketuri etc. ).

Ore:  luni, marți și miercuri de la 08:30 la 11:00.

Autorizarea serviciilor de reproducere asistată medical

Manager de procedură: Capuano Anna Maria
Structura organizatorică: Sector „C”

Autorizația de utilizare a serviciilor la facilitățile private afiliate din afara Regiunii Lazio, se acordă , la cererea părții interesate, pe cheltuiala Regiunii de reședință,  necesită 30 de zile lucrătoare pentru finalizarea investigației planificate și autorizarea ulterioară, deoarece este posibil ca, în timpul procesării cererii, să fie necesară prezentarea unei documentații suplimentare pentru orice investigații ulterioare. 

Legislația actuală și, în cele din urmă, Legea regională nr. 19 din 23.11.2022 stabilește  criteriile și metodele de acces la tehnicile Pam pe cheltuiala SRH , în special:

 1. pentru fertilizarea asistată omologă, vârsta maximă a femeii este stabilită la 43 de ani;
 2. pentru fertilizarea asistată heterologă prin donare de gameți masculini, vârsta maximă a femeii este stabilită la 43 de ani;
 3. pentru fertilizarea asistată heterologă  prin donarea de gameți feminini, vârsta maximă a femeii este stabilită la 46 de ani.

Mod de prezentare

Pentru a accepta cererea de autorizare, la formularul de cerere, eliberat de unitatea în care se efectuează serviciul, trebuie anexate următoarele documente:

 • Certificarea unui medic specialist în Obstetrică și Ginecologie sau Endocrinologie cu abilități andrologice sau în Urologie cu abilități andrologice sau în Genetică Medicală a centrului ales de cuplu, semnat, datat și ștampilat, care să ateste starea de infertilitate sau sterilitate și indicația aferentă de a continua cu tehnicile Pam în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Certificarea tehnicilor Pam furnizate de centrul ales și estimarea aferentă, cu planificarea timpilor de execuție care trebuie să țină cont de cele 30 de zile lucrătoare necesare de la data depunerii cererii pentru a primi orice autorizație necesară.
 • Autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către cuplu, articolele 13 și 23 din Decretul legislativ nr. 196/2003.
 • Autodeclararea numărului total de cicluri efectuate de femeie în timp, indicând data și locul executării, suportate și nu de Serviciul Național de Sănătate (S.S.N.)
 • Copia actului de identitate al părților interesate.

Contacte

 • Districtul Sora „C” Via Piemonte
 • E-mail certificat: distrettoc@pec.aslfrosinone.it
 • E-mail: distrettoc@aslfrosinone.it

Pentru informații, puteți suna la 0776/8218301. Operatorii vor răspunde de la 12.30 la 13.30.

BIROUL DE ASISTENȚĂ PENTRU INCONTINENȚĂ

GRATUIT :  800940002

Biroul eliberează furnizarea de ajutoare, în urma prescripției medicului specialist.
Biroul este prezent la Districtul „C” din Sora , Via Piemonte și la Casa della Salute din Atina,  Via Ponte Melfa

DISTRICTUL „C”   SORA – VIA PIEMONTE

Program: LUNI (09:00 – 17:00) MIERCURI (14:00 –  18:00)

DISTRICTUL „C”   CASA DELLA SALUTE DI ATINA – VIA PONTE MELFA  

Program: MIERCURI (09:00 – 13:00).

Ultima actualizare: 30/05/2023

Pubblicato il: 21/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină