Uos PRESAL Sud

Unitatea Operațională de Prevenire și Securitate la Locul de Muncă, Uos Presal SUD, este structura organizatorică, care funcționează în cadrul Departamentului de Prevenire al ASL Frosinone, care se ocupă, la nivel teritorial, în sectoarele C și D, de prevenirea accidentelor și bolilor cauzate și legate de muncă prin supravegherea, asistența și promovarea sănătății și siguranței la locul de muncă.

Domenii de activitate

Controlul și supravegherea locurilor de muncă

Controlul și supravegherea locurilor de muncă se efectuează pe programe regionale sau ale companiei, la cererea Autorității Judiciare și a altor instituții și pe rapoarte ale utilizatorilor. Sunt planificate inspecții pentru a identifica și constata prezența factorilor de risc pentru sănătatea lucrătorilor, pentru a verifica adoptarea măsurilor de precauție necesare și pentru a promova, în cazul unor deficiențe în domeniul sănătății și securității în muncă, implementarea măsurilor de prevenire și protecție în vederea eliminării sau reducerii riscului de accidente și boli profesionale.

Dacă se constată încălcări ale reglementărilor de siguranță, acestea vor fi sancționate și se va prescrie restabilirea condițiilor de siguranță și sănătate. Aceste activități sunt desfășurate de personal cu calificarea de ofițer de poliție judiciară.

Investigații privind accidentele de muncă și bolile profesionale

De asemenea, se efectuează investigații privind accidentele și bolile profesionale, în vederea identificării cauzelor și responsabilităților cu constatarea încălcărilor reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, inclusiv prin delegarea Autorității Judiciare.

Se verifică fișele de sănătate și riscuri, conform indicațiilor cuprinse în DCA U00593 din 16.12.2015 (regione.lazio.it/rl_comitato_ssl).

Activitățile de supraveghere sunt, de asemenea, garantate pe bază de disponibilitate imediată pe timp de noapte și festivă, activate în caz de nevoie de către lucrătorii din domeniul sănătății (Ares 118, medicii de la camera de urgență etc.) și autoritățile competente (sistemul judiciar, organele de aplicare a legii etc.).

Birou de informații

Biroul de informare activ la UOS PRESAL SUD, unde personalul serviciului este disponibil pentru a oferi informații și asistență lucrătorilor, angajatorilor, reprezentanților securității lucrătorilor, medicilor de medicina muncii, consultanților în domeniul securității muncii, OO.SS., asociațiilor profesionale și cetățenilor în general care solicită informații sau clarificări cu privire la aspecte legate de competențele instituționale ale serviciului.

Broșurile cu informații tematice pregătite de personal sunt disponibile gratuit.

Biroul de informații respectă următorul interval de timp:

 • biroul Cassino: este deschis în fiecare zi, de luni până sâmbătă, între orele 8:30 și 13:30. Persoanele vizate pot solicita informații fie telefonic, în fiecare zi de luni până vineri între orele 8.30 și 13.00 sau pot solicita o programare la cabinet cu un medic sau un tehnician;
 • sediul central din Isola del Liri: este deschis în fiecare zi, de luni până sâmbătă, între orele 8:30 și 12:30. Cei interesați pot solicita informații fie telefonic, în fiecare zi de luni până sâmbătă între orele 8:30 și 12:30 sau pot solicita o programare la cabinet cu un medic sau un tehnician.

Supravegherea stării de sănătate pentru fostele expuneri la azbest

Serviciul oferă gratuit serviciile de sănătate cuprinse în protocolul de supraveghere a sănătății pentru foștii lucrători expuși la azbest.
Serviciile sunt rezervate la clinici, prin telefon sau prin e-mail la adresele serviciilor respective. (Decretul comisarului la procesul-verbal din 26 noiembrie 2019, nr. U00478 – 28.11.2019).

Servicii prestate

Serviciile prestate de Uos Pre.S.A.L. SUD sunt următoarele:

Activitate în ambulatoriu

 • Medic Specialist Ambulatoriu Medicina Muncii (accesat si la solicitarea medicului generalist). Oferă examinări medicale pentru evaluarea medicinei muncii și pentru bolile profesionale suspecte, eliberând, la cererea părții interesate, certificatele necesare;
 • Examinări medicale preventive în faza premergătoare angajării lucrătorilor (art. 41 alin. 2, Decretul legislativ e-bis 81/2008);
 • Eliberarea certificatelor de adecvare pentru activitățile conductorilor generatori de abur, L.1132/27 și modificările ulterioare și Decretul ministerial 01.03.1974, (primul certificat și reînnoirea);
 • Eliberarea certificatelor pentru activitățile Directorului Tehnic Autorepairer (L.122/92);
 • Eliberarea certificatelor de aptitudini pentru lucrătorii minori din divertisment;
 • Eliberarea certificatelor de aptitudini psiho-fizice pentru serviciile de control al activităților de divertisment și divertisment în locuri deschise publicului sau în instituții publice, Decretul ministerial din 6 octombrie 2009 – Decretul ministerial din 15 iunie 2012;
 • Eliberarea certificatului de conformitate pentru utilizarea gazelor toxice Decretul regal nr.147/27și Decretul prezidențial nr.854/55;
 • Vizita de încadrare în muncă pentru minori, L. nr. 977/1967 – Decretul legislativ 345/1999 , Circ. Min. manopera nr. 1/2000, Decretul legislativ 81/2008 art.41 c.2-bis;
 • Contestația împotriva hotărârii de adecvare a medicului companiei, cererea de vizită, care va fi făcută de un grup de trei medici la sediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene Presal (Frosinone, via Fabi, snc), trebuie depusă pe suport de hârtie simplă în termen de 30 de zile de la primirea hotărârii de adecvare exprimată de medicul companiei (art. 41 c. 9 Decretul legislativ 81/2008).

Activități de informare și sensibilizare cu privire la aspecte specifice Serviciului

 • Promovarea sănătății la locul de muncă;
 • Informarea și instruirea cu privire la organizarea de cursuri privind aspecte legate de prevenirea sănătății și securității la locul de muncă, în special care vizează cifrele de prevenire ale companiei (angajatori, ofițeri în domeniul sănătății și securității, medici competenți, ofițeri în domeniul sănătății și securității, lucrători);
 • Cursuri de instruire în domeniul sănătății și securității în muncă desfășurate și pe teme specifice la solicitarea întreprinderilor publice sau private sau a organismelor de formare profesională;
 • Dezvăluirea materialului informativ;
 • Participarea la proiecte de alternanță școală-muncă;
 • Săptămâna europeană a siguranței (în fiecare an în octombrie).

Permisiuni/avize/notificări

 • Primirea notificărilor solicitate prin Decretul legislativ 81/08, (notificarea în temeiul articolului 67, notificarea șantierelor de construcții în temeiul articolului 99 etc.), primirea de înregistrări (zgomot, agenți cancerigeni, agenți biologici etc.) comunicări (azbest în temeiul Legii 257/92, raport anual privind activitățile de îndepărtare a azbestului etc.);
 • Avize privind SUAP, Conferința de servicii etc.;
 • Controlul și avizele pentru eliberarea autorizațiilor pentru unitățile sanitare (cămine de bătrâni, cabinete medicale, stomatologi, clinici etc.);
 • Autorizații pentru recuperarea materialelor și obiectelor care conțin azbest în conformitate cu art. 256, alin. 2, Decretul legislativ 81/08, după verificarea planurilor de lucru prezentate de societățile executante, înregistrate în registrul de recuperare a azbestului;
 • Autorizații de utilizare a spațiilor de lucru subterane sau semidegropate, articolul 65 din Decretul legislativ 81/08;
 • Autorizații, în conformitate cu articolul 63 din Decretul legislativ 81/08, pentru utilizarea camerelor de lucru cu o înălțime mai mică de 3 m;
 • Acordarea de derogări de la utilizarea EIP pentru zgomot în conformitate cu art. 197 din Decretul legislativ 81/2008.

Program de funcționare

Biroul Cassino

 • Secretariat: răspunde la telefon (0776.311407) de luni până sâmbătă între orele 8:00 – 14:00 și marți și miercuri între orele 14:30 – 16:30;
 • Clinica de Medicină a Muncii de specialitate: este deschisă de luni până sâmbătă între orele 8:30 – 14:00, prin rezervare telefonică la 0776.311407 sau direct la birou.

Personalul care își desfășoară activitatea în biroul Cassino

 • Director Medical al Muncii Dr. Patrizia Tanzilli – patrizia.tanzilli@aslfrosinone.it;
 • Tehnician de prevenire Dr. Francesco Auciello – francesco.auciello@aslfrosinone.it;
 • Tehnician de prevenire Dr. Franco Monticelli – franco.monticelli@aslfrosinone.it;
 • Tehnician de prevenire Dr. Luca Rossi – luca.rossi@aslfrosinone.it;
 • Tehnician de prevenire Dr. Saverio Saragosa – saverio.saragosa@aslfrosinone.it;
 • Tehnician de prevenire Dr. Fausto Vettese – fausto.vettese@aslfrosinone.it;
 • Asistent tehnic Dl. Americo Marinelli – americo.marinelli@aslfrosinone.it.

Sediul central al Isola del Liri

 • Secretariat: răspunde la telefon (0776.803003) de luni până sâmbătă între orele 8.30 și 12.30;
 • Clinica de Medicină a Muncii: este deschisă sâmbăta între orele 8.00 și 9.30, la sediul Clinicii de ambulatoriu din Via dell ‘Ospedale, Isola del Liri.

Personalul care lucrează la sediul central din Isola del Liri

 • Director Medical al Muncii Dr. Remo Pessia – presal.distrettoc@aslfrosinone.it;
 • Director Medical al Muncii Dr. Rossella Pistilli – rossella.pistilli@aslfrosinone.it;
 • Tehnician preventiv Dr. Gino Bottoni – presal.distrettoc@aslfrosinone.it;
 • Tehnician de prevenire Dr. Franco Cianfarani – presal.distrettoc@aslfrosinone.it;
 • Tehnician preventiv Dr. Marco Inglesi – presal.distrettoc@aslfrosinone.it;
 • Tehnician preventiv Dr. Luciana Pantanella – presal.distrettoc@aslfrosinone.it;
 • Asistent administrativ doamna Maria Pellegrini – presal.distrettoc@aslfrosinone.it.

Contacte

Manager:

Biroul Cassino

 • Adresă: Via Gemma De Bosis, snc (Palazzo ex INAM) – 03043 Cassino (FR)
 • Telefon și fax: 0776.311407
 • Telefon: 0776.1933862
 • E-mail: presalcassino@aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: presalcassino@pec.aslfrosinone.it

Isola del Liri Sediul central

Coordonator sediuDr. Remo Pessia

 • Adresă: Via Selva, 1 – 03036 Isola del Liri (FR)
 • Telefon: 0776.803003
 • Fax: 0776.800534
 • E-mail: presal.distrettoc@aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: presal.distrettoc@pec.aslfrosinone.it

Ultima actualizare: 04/04/2022

Pubblicato il: 27/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină