Departamentul de prevenire

Departamentul de Prevenire este o structură a ASL care garantează protecția sănătății colective, urmărind obiectivele de promovare a sănătății, prevenirea bolilor și dizabilităților, îmbunătățirea calității vieții, prin acțiuni care vizează identificarea și eliminarea cauzelor de mediu, vătămare umană și animală și boli.

Departamentul de prevenire este un departament structural cu autonomie tehnică, organizatorică și contabilă și este organizat în centre de cost și responsabilitate dependente ierarhic de directorul departamentului.

Departamentul de Prevenire promovează inițiative coordonate cu Districtul, cu celelalte Departamente ale Autorității Sanitare Locale.

Departamentul de prevenire garantează următoarele funcții de prevenire colectivă și sănătate publică:

  • profilaxia bolilor infecțioase și parazitare;
  • protecția comunității și a persoanelor față de riscurile pentru sănătate ale mediilor de viață, inclusiv cu referire la efectele poluării mediului asupra sănătății;
  • protecția comunității și a persoanelor față de riscurile de accidentare și de sănătate legate de locul de muncă;
  • sănătatea publică veterinară, care include supravegherea epidemiologică a populațiilor de animale și profilaxia bolilor infecțioase și parazitare, farmacovigilența animalelor, igiena producției animaliere, protecția igienico-sanitară a alimentelor de origine animală;
  • protecția igienico-sanitară a alimentelor;
  • supravegherea și prevenirea nutrițională;
  • activități de prevenire care vizează persoana, cum ar fi vaccinările obligatorii și recomandate, precum și programele de depistare precoce;
  • protecția sănătății (depistarea cancerului). În special, în conformitate cu dispozițiile regionale, funcțiile de screening vor trece și trebuie să fie garantate în cadrul Departamentului de Prevenire, pentru care va fi prevăzută o structură simplă specifică, prin activarea unor programe specifice, care constituie niveluri esențiale de asistență (Ela), care să fie adresate întregii populații țintă;
  • verificarea și supravegherea igienico-sanitară a unităților sanitare, inclusiv în scopul autorizării.

Departamentul de Prevenire contribuie, de asemenea, la promovarea bolilor de sănătate și cronice-degenerative, având grijă în special de implementarea Planului Regional de Prevenire, în colaborare cu celelalte servicii și departamente ale companiei, conform reglementărilor care vor fi definite printr-un act specific.

În cele din urmă, Departamentul de Prevenire se ocupă de dezvoltarea activităților de medicină sportivă, implementarea colaborării și a sistemelor de educație pentru sănătate la sediul centrelor sportive.

Locația noastră

Via Armando Fabi – 03100 Frosinone

Ultima actualizare: 01/04/2022

Pubblicato il: 27/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină