Spitale

Rețeaua de spitale a ASL Frosinone este în concordanță cu Planurile Operaționale 2013-2015 și este stabilită cu respectarea indicațiilor prevăzute în Ghidul de redactare a Actelor Societății și în DCA nr. U00412 din 26 noiembrie 2014 – rectificare DCA nr. U00368/2014 – Reorganizarea rețelei de spitale în vederea salvgardării obiectivelor strategice de revenire din deficitele sanitare ale Regiunii Lazio (DCA nr. U00247/2014), respectând în special următorii parametri:

 • organizare conform modelului departamental cu adaptarea Unităților Operaționale în raport cu parametrii standard ai Comitetului lea (1 Unitate Operațională Complexă pentru fiecare 17,5 paturi publice și Unități Operaționale Simple egale cu 1,31 dintre complexe);
 • numărarea în Unitățile Operaționale Complexe ale BOaU fără paturi (Direcții de Sănătate, Farmacie, Servicii de Diagnostic);
 • prezența a 6 structuri de operare dintre care cel puțin 4 sunt complexe și 2 sunt departamente simple pe un singur departament;
 • adoptarea de măsuri organizatorice pentru stabilirea unor zone funcționale, intra- sau interdepartamentale pentru consolidarea integrării între structuri care împărtășesc obiective comune și procese de bunăstare sau management, fără condițiile de înființare a unui departament și cu managerul responsabil (fără compensarea directorului de departament);
 • organizarea pe zone de ingrijire pentru intensitatea ingrijirii acute (medicala, chirurgicala, maternala – nou-nascut) si crearea de module diurne multi-specializate (medical si chirurgical);
 • organizarea UU.OO. de Chirurgie în module care funcționează 5 zile pe săptămână pentru a promova adecvarea organizațională;
 • organizarea unor zone de zi multidisciplinare în scopul raționalizării resurselor umane;
 • eliminarea oricărei duplicări a funcțiilor de îngrijire.

Pe baza acestor indicații, sunt identificate 3 centre spitalicești.

Cele trei spitale sunt următoarele:

 • Spitalul Frosinone-Alatri-Anagni, cu sediul în Frosinone, via Armando Fabi, tel. 0775 8821;
 • Spitalul Sora, cu sediul în Sora, Loc. San Marciano, 03039 Sora, tel. 0776 8291;
 • Spitalul Cassino, cu sediul în Cassino, via San Pasquale, 03043 Cassino, tel. 0776 39291.

În ceea ce privește Prezidiul din Anagni, considerat O.D.G. votat de municipalitățile din nordul provinciei (Acuto, Anagni, Filettino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi in Lazio), a fost formulat un plan de reorganizare a activităților și de integrare cu Spitalul din Frosinone pentru activitățile legate de urgența de 24 de ore coordonată de Camera de gardă a P.O.F. Spaziani. Toate activitățile rămân active și îmbunătățite: clinici de specialitate în ambulatoriu, o stație de screening oncologic, un centru de dializă, un laborator de urgență, radiologie echipată cu sisteme de teleconsultație și diagnostic de la distanță, activarea serviciului de zi, chirurgie de zi și chirurgie în ambulatoriu, activitățile de medicină generală și servicii.

Sunt în curs de desfășurare discuții cu Regiunea Lazio și Ministerul Mediului pentru activarea serviciilor de prevenire și tratare atât pentru oameni, cât și pentru mediu legate de poluarea Văii Sacco. În acest sens, întotdeauna în acord cu Regiunea și Ministerul Mediului, un Centru de Sănătate și Supraveghere Epidemiologică este planificat să fie amplasat în Anagni. În aceeași propunere de lege, în cadrul Departamentului de Prevenire, nr. 2 Unități operaționale complexe legate de protecția producției alimentare și animaliere.

În ceea ce privește complementaritatea în cadrul O.P. Unificat Frosinone-Alatri și sinergiile care vor fi realizate, se preconizează, în conformitate cu alocarea globală a paturilor alocate, menținerea unei O.P.U. de Medicină Generală și a unei O.P.U. de Reabilitare la Alatri și stabilirea unei zone funcționale chirurgicale omogene echipate cu 10 O.P. obișnuite și 10 O.P. cu ciclu scurt (chirurgie săptămânală) pentru bolile chirurgicale și ortopedice, majorate în continuare cu 16 O.P. de chirurgie multidisciplinară de zi. 6 PP.LL. de terapie subintensivă va fi pusă la dispoziție pentru a sprijini activitatea chirurgicală.

Activitățile nefrologice și dializa vor fi menținute cu 15 locuri și vor fi menținute toate serviciile de asistență pentru activitatea de asistență. Camera de gardă va fi echipată cu 5 PP.LL. (2 din Obi și 3 din Observație Temporară), în același timp se va activa o sală de externare cu scopul de a reduce timpul de așteptare al pacienților. Structura sus-menționată presupune prezența a 135 PP.LL în structura Alatri.Motivul acestei reorganizări constă în posibilitatea diferențierii celor două structuri, care până în prezent au cunoscut o dublare și o suprapunere a activităților lor de îngrijire respective, într-o perioadă dedicată gestionării unor patologii mai complexe și într-o supraveghere în care să se ocupe de cazuri de complexitate mediu-scăzută, aplicând acele modele inovatoare de îngrijire care permit atingerea unor niveluri mai ridicate de adecvare. Proximitatea geografică a celor două garnizoane reprezintă un factor suplimentar de raționalizare care, prin gestionarea comună a personalului și a resurselor tehnologice, poate permite economii semnificative de scară.

În ceea ce privește Spitalul din Șora, Compania acceptă sugestiile primite de la Administrația Municipală, deoarece merge în direcția consolidării vocației oncologice a Spitalului din Șora, deja planificată de această Autoritate locală de sănătate, atât pentru că este în concordanță cu indicațiile regionale. Îmbunătățirea ofertei de asistență medicală pentru bolnavii de cancer, însă, necesită un complex de acțiuni coordonate și sinergice, care vizează extinderea gamei de servicii necesare pentru crearea unei rețele capabile să garanteze preluarea și gestionarea integrală a patologiei neoplazice. Prin urmare, este esențial să se implementeze toate acțiunile de recrutare a figurilor profesionale necesare și să se consolideze serviciile de sprijin, inclusiv găsirea unui chirurg expert în chirurgia oncologică abdominală, consolidarea endoscopiei digestive, activarea radiologiei intervenționale în cadrul UOSD corespunzător, implementarea unei „unități de sân” care să poată face uz de contribuția unui chirurg plastic, crearea unei structuri anatomice patologice orientate spre oncologie, furnizarea unui serviciu de psiho-oncologie, consolidarea radioterapiei și disponibilitatea medicinei nucleare, pulmonologie, endocrinologie, cardio-oncologie și prepararea medicamentelor anti-blastice. Datorită conformației orografice particulare a teritoriului care vede traversarea a două râuri (Liri și Fibreno), confluența a trei văi (Roveto, Liri și Comino) și riscul seismic ridicat, oferta de sănătate, pe lângă adresa oncologică, trebuie să se apropie de standardele unei ZEIȚE de nivel 1. Acțiunile de îmbunătățire și consolidare au acest orizont. Acesta este motivul pentru care, în comparație cu trecutul, în actul de afaceri este prevăzută o altă UOC de ortopedie și SPDC.

În ceea ce privește Spitalul Cassino, acesta rămâne indicația unei ZEIȚE de prim rang, cu toate specialitățile sale. Comparativ cu Actul de afaceri anterior, separarea bou în domeniul medical cu un bou de Medicină și un bou de Pneumologie a fost propusă din nou, odată cu dezvoltarea în continuare a recrutării personalului de conducere și de îngrijire medicală, activitățile planificate pot fi sporite în continuare, așa cum s-a făcut deja cu activarea unei Medicini de Urgență cu 12 PP.LL. ca modul suplimentar al Departamentului de Urgență.

Tabelul de mai jos prezintă numărul actual de paturi înregistrat de INS-uri la 30 iunie 2014 și cel prevăzut de planificarea rețelei regionale de spitale, la care trebuie adăugate paturile, care nu îndeplinesc standardele stabilite prin Legea nr. 135 din 7 august 2012, ale creșei și cele de scurtă observare intensivă (OI) pe care Compania intenționează să le activeze în toate prezidiile. De asemenea, trebuie subliniat faptul că disponibilitatea paturilor va fi sporită în continuare de paturile de îngrijire medicală și Hospice (15 PP.LL.) pentru gestionarea bolilor tratate în mod necorespunzător în prezent în unitățile de îngrijire acută.

P.O.active(*)preconizat
obișnuitședere de lungă duratădh/dstotalobișnuitședere de lungă duratădh/dstotal
FROSINONĂ/ALATRI36915384223981526439
SORA17321272211932117231
CASSINO2130212282702118309
Total75536868778615761979
(*) conform datelor INS-urilor la 30 iunie 2014 care provin de la direcțiile de sănătate ale unităților individuale.

Oferta provincială de paturi pentru pacienții cu afecțiuni acute este completată de dotarea celor patru Aziluri de bătrâni private acreditate care își desfășoară activitatea pe teritoriul ASL (așa cum este raportat la articolul 4.1 din Actul Societății), redeterminat prin DCA nr. U00412/14.

În ceea ce privește paturile post-acute (pentru care se consideră adecvat un standard de 0,2 la mie în îngrijirea pe termen lung și 0,5 la mie în reabilitare), oferta reală a companiei este în prezent împărțită între public și privat acreditat, așa cum se indică în tabelul de mai jos.

TipPublicPrivat acreditat
Îngrijire pe termen lung21 P.O.L. Sora15 P.O. P.O. Frosinone(*)S. Raffaele Cassino = 69
Reabilitare00S. Raffaele Cassino = 146 ORD + 14 DHINI Città Bianca = 57 ORD + 6 DH
(*)transferat la OP Alatri de la 1 iulie 2014

Disponibilitate, conform DCA nr. U00412/2014, din 979 de paturi publice (din care 922 pentru paturile acute și 57 pentru paturile private post-acute) și 391 de paturi private acreditate (din care 99 pentru paturile acute și 292 pentru paturile post-acute) stabilește alocarea totală a paturilor provinciale la 1.370, egală cu 2,75 paturi x 1.000 de locuitori, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

TipPaturi planificate
PublicPersoane acreditateTotaluri
ACUT922991.021
POST-ACUTILD5769126
RIAB0223223
Total9793911.370
2,75 PL x 1000 ab.
(*)având în vedere nota regională prot. 154457/GR/11/16 din 19.03.2015 privind neautorizarea și acreditarea celor 30 PL de medicină de la Azilul de bătrâni San Raffaele

Anexa 3 la prezentul act al societății prezintă paturile pentru fiecare prezidiu. Furnizarea de paturi în U.O.C., U.O.S.D. și U.O.S. individuale va fi atribuită prin prevederea separată a Managementului Strategic pe baza resurselor umane disponibile și a celor recuperate din reorganizarea activităților de spitalizare.

Directorul de sănătate al spitalului

Directorul Sănătății Spitalului are responsabilități de guvernare și management în raport cu prevederile legislației în vigoare și în special:

 • adoptă standardele necesare pentru cea mai bună organizare a serviciilor tehnice de sănătate;
 • solicită evaluări de sănătate sau fiscale referitoare la personalul desemnat;
 • stabilește criteriile, în raport cu necesitățile serviciilor, pentru angajarea, destinația, turele și concediile personalului sanitar, tehnic, auxiliar și executiv responsabil de serviciile sanitare ale unităților spitalicești;
 • verifică respectarea criteriilor de management al personalului;
 • propune societății înlocuirea temporară a personalului medical și a tehnicienilor medicali;
 • asigură și verifică gestionarea corectă a fișelor medicale cu respectarea reglementărilor;
 • gestionează respectarea corectă a fluxurilor de informații, în ceea ce privește calendarul și calitatea/exhaustivitatea datelor;
 • prezintă raportul anual privind starea de sănătate a Spitalului;
 • propune planul de achiziție a echipamentelor și mobilierului sanitar;
 • își exprimă opinia, în scopuri sanitare, cu privire la realizarea transformărilor;
 • gestionează aprovizionarea necesară funcționării medicale a Spitalului pentru întreținerea pacientului;
 • verifică regularitatea serviciilor de sănătate și aplicarea tarifelor corespunzătoare;
 • se ocupă de procedurile de expediere pentru rambursarea totală sau parțială a cheltuielilor spitalicești către cetățenii străini care nu aparțin Uniunii Europene sau către țările cu care nu există acorduri bilaterale, către instituțiile de asigurare în caz de accident, către plătitorii independenți etc., inclusiv contabilitate și plată;
 • să aplice orientări pentru stabilirea prețurilor serviciilor de spitalizare și îngrijire în conformitate cu criteriile directivelor regionale, a serviciilor de ambulatoriu și a colectării participării cetățenilor la cheltuieli, precum și a taxelor pentru serviciile profesionale;
 • se îngrijește de transmiterea promptă către autoritățile competente a plângerilor de boli contagioase constatate în Spital și a oricăror alte prevederi prevăzute de prevederile Legii;
 • evaluează și autorizează cererile de comandă pentru actualizare profesională;
 • gestionează și supraveghează eliminarea corectă a deșeurilor produse de spital;
 • prevede implementarea, prin delegare din partea Directorului General, a cerințelor de securitate pentru mediile de lucru prevăzute de Decretul legislativ nr. 81/08 cu modificările ulterioare;
 • definește criteriile de gestionare a listelor de așteptare și verifică implementarea acestora;
 • verifică adecvarea timpilor de spitalizare;
 • gestionează planul de utilizare a sălilor de operație, metodele de furnizare a serviciilor de sănătate spitalicească, cu referire în special la PAC, apa, Day Surgery, Day Hospital;
 • reglementează și gestionează planurile și liniile directoare pentru pre-spitalizare, gestionarea patului și externarea protejată.

Ultima actualizare: 21/03/2022

Pubblicato il: 21/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină