Registru pretorian

Hotărâri și hotărâri care pot fi consultate și descărcate în temeiul art. 32 din Legea nr. 69 din 18.06.2009

Avertismente: Utilizatorii acestui serviciu sunt informați că datele cu caracter personal publicate aici pot fi reutilizate numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind reutilizarea datelor publice (Directiva UE 2003/98/CE și Decretul legislativ 36/2006 de transpunere a acesteia), în condiții compatibile cu scopurile pentru care datele au fost colectate și înregistrate și cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces la documente poate fi exercitat conform Legii 241/90 cu modificările și completările ulterioare, precum și prin intermediul Institutului de Acces Civic reglementat prin Decretul Legislativ nr. 97 din 25 mai 2016.

Toate Rezoluțiile și Rezoluțiile publicate aici au fost tratate în conformitate cu prevederile Decretului Legislativ 30 iunie 2003 nr. 196 Cod privind protecția datelor cu caracter personal și modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații

UOC URP Protecția și participarea la recepția comunicațiilor

  • Apel gratuit: 800716963
  • Telefon: 0775.8822052 – 8822054 – 8822055
  • E-mail: urp@aslfrosinone.it
  • Zile/ore: de luni până vineri 8.00 – 14.00

Ultima actualizare: 28/08/2023

Pubblicato il: 02/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină