Farmacia Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Biserica Ortodoxă Ucraineană Farmacia este o structură al cărei obiectiv principal este de a garanta uniformitatea pe întreg teritoriul companiei în îngrijirea farmaceutică (afiliată) atât la nivel teritorial, cât și la nivel spitalicesc. Reprezintă un instrument de echilibru și coordonare între unitățile operaționale și organizaționale, pe de o parte pentru a garanta calitatea prestării serviciilor și pe de altă parte pentru a încuraja capacitatea de proiectare pentru atingerea obiectivului de calificare a cheltuielilor farmaceutice. O sarcină instituțională specifică și deosebit de complexă a structurii este supravegherea, controlul și gestionarea siguranței medicamentelor și a dispozitivelor de diagnosticare medicală.

Facilitatea este, de asemenea, locația ideală pentru instruirea personalului și cursuri de perfecționare.

Pe scurt, obiectivele prioritare ale BOU-Farmacie sunt:

 • promovarea adecvării prescripțiilor și consumului de produse farmaceutice, prin activități de formare și trimiterea de rapoarte și materiale informative către medicii generaliști și medicii pediatri la libera alegere;
 • raționalizarea cheltuielilor farmaceutice externe directe și contractate, prin omogenizarea comportamentelor de prescriere, atât în context spitalicesc, cât și teritorial, prin creșterea gradului de aderare la Manualul terapeutic, Ghidul comun și indicațiile terapeutice autorizate ale AIFA;
 • reducerea riscurilor de afectare a sănătății, care derivă din erori în prescrierea/administrarea medicamentelor sau din reacții adverse și/sau tratamente necorespunzătoare, prin verificări constante ale respectării schemelor/protocoalelor terapeutice, relevanța pentru metodele de administrare și orice interacțiune și/sau incompatibilitate;
 • raționalizarea logisticii, în procesul de achiziție și distribuție, prin revizuirea critică a managementului depozitului, dezvoltarea informatizării pe tot parcursul ciclului de management al activelor de sănătate;
 • punerea în aplicare a noilor metode de distribuție directă a medicamentelor, pentru a le face mai eficiente și mai adecvate și pentru a permite, în același timp, funcționarea continuității îngrijirii (distribuția directă a medicamentelor din primul ciclu de terapie…);
 • activități capilare și de rutină care vizează instruirea/informarea cu privire la utilizarea și caracteristicile medicamentelor și dispozitivelor, destinate tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății;
 • elaborarea și desfășurarea studiilor privind consumul de droguri, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor la nivel teritorial, precum și compararea rezultatelor cu literatura științifică și cu diferite realități teritoriale.

Servicii/Activități prestate

Activități de informare cu privire la droguri

 • informarea și documentarea științifică a personalului sanitar și a cetățenilor;
 • proiectarea și efectuarea studiilor de epidemiologie a medicamentelor și gestionarea protocoalelor particulare care vizează studierea raportului risc/beneficiu în utilizarea medicamentelor;
 • informații privind legislația farmaceutică;
 • promovarea utilizării corecte a medicamentului;
 • informarea și educarea în domeniul sănătății pentru populație sau comunitate (școli, fabrici etc.);
 • suport tehnic și Secretariatele tehnico-științifice ale
  • Comisia terapeutică spitalicească și teritorială (PTOTA);
  • Biroul de studii (sediul societății în colaborare cu Comitetul de etică);
  • Comitetul pentru lupta împotriva infecțiilor spitalicești (CICCA);
  • Observatorul Companiei pentru adecvarea prescriptivă;
  • Comisia pentru Registrul Dispozitivelor Medicale;
  • Comision pentru nefungibilitate;
  • Comisia farmaceutică a companiei

Afacere farmaceutică afiliată

 • gestionarea relațiilor convenționale cu farmaciile și verificarea aplicării Decretului prezidențial 371/98 și a completărilor acestuia (eliberarea codurilor, achiziționarea rețetelor, reconcilierea sistemului DCR online, gestionarea anomaliilor și corecțiilor);
 • gestionarea înregistrărilor farmaciei (SOGEI/DCR online);
 • controlul cererii DGR nr. 16 din 16.01.2009 privind unitățile comerciale autorizate pentru comerțul cu alimente și parafarmaciile autorizate de ASL pentru furnizarea de produse fără gluten; achiziționarea de vouchere și lichidarea;
 • pregătirea fluxurilor de informații (articolul 50 din Legea 326/2003 – Sistemul TS);
 • monitorizarea datelor privind consumul (DWH regional) și pe tip de livrare;
 • prelucrarea și gestionarea datelor referitoare la cheltuielile farmaceutice convenite;
 • informarea programată a medicilor prescriptori și a farmaciilor afiliate;
 • elaborarea programelor de intervenție pentru raționalizarea cheltuielilor farmaceutice convenite (Raport – Decretul legislativ privind indicatorii naționali 78/2010 și regional);
 • informarea utilizatorilor cu privire la prescriptibilitatea medicamentelor, aplicarea tichetelor, scutiri etc.;
 • informații pentru medicii care prescriu medicamente cu privire la modul de prescriere a medicamentelor;
 • farmacoepidemiologia în teritoriu;
 • analiza datelor de consum și cheltuieli pe teritorii/medic generalist/asistat… altele;
 • studii și cercetări care vizează probleme farmacologice și farmacoeconomice specifice;
 • crearea de dovezi privind anomaliile prescriptive și/sau de distribuire;
 • promovarea activităților care vizează punerea în aplicare a protocoalelor și acordurilor care implică asistență farmaceutică în acord și relația cu medicii care prescriu medicamente;
 • asistență tehnică pentru Comisia farmaceutică a companiei (Decretul prezidențial 371/98);
 • activități de verificare privind adecvarea prescriptivă (Acordul MMG și PLS);
 • suport pentru testele MMG-urilor și/sau PLS-urilor;
 • informarea și documentarea științifică a personalului sanitar și de suport;
 • efectuarea studiilor de farmacoepidemiologie;
 • informații privind legislația farmaceutică;
 • suport tehnic și cercetare, participare activă în: Comisia Terapeutică a Companiei (PTOTA) – Biroul de studii – Comisiile raionale de adecvare prescriptivă (CAPD) – Observatorul de adecvare prescriptivă;
 • comisii de participare și inspecție pentru verificarea adecvării prescriptive la farmaciile raionale (Decretul prezidențial 371/98).

Activități de farmacovigilență

 • transpunerea, monitorizarea și transmiterea rapoartelor privind reacțiile adverse la medicament;
 • prelucrarea datelor în scopuri epidemiologice;
 • elaborarea și difuzarea rapoartelor de informare către profesioniștii din domeniul sănătății din cadrul companiei (angajați și afiliați);
 • activități de sensibilizare pentru raportarea reacțiilor adverse (medici și farmacii);
 • susținerea și gestionarea Biroului de studiu, cu monitorizarea reacțiilor adverse și a progresului protocoalelor;
 • redactarea FARMAINFORMA, notă de informare privind medicamentele și farmacovigilența, publicată lunar sau cu numere speciale pe site-ul ASL (https://www.asl.fr.it/farmainforma-news)

Activități de gestionare/analiză a fluxului (preconizate ca îndeplinire a LEA)

 • detectarea și monitorizarea fluxurilor de consum (Flux R – FARMED – Disp.Medici – WEBCARE – OncoAIFA – altele);
 • verificarea abaterilor privind gestionarea activelor din domeniul sănătății;
 • monitorizarea utilizării bunurilor de sănătate pentru centrele de cost

Activitate farmaceutică spitalicească

Gestionarea medicației

 • medicamente industriale și generice galenice preambalate;
 • substanțe narcotice și psihotrope;
 • seruri și vaccinuri;
 • produse din sânge;
 • soluții perfuzabile cu volum mare;
 • soluții de dializă;
 • medii de contrast;
 • gaze terapeutice;
 • produse radiofarmaceutice

Gestionarea dispozitivelor, alimentelor și reactivilor

 • dispozitive medicale;
 • accesorii cu relevanță farmaceutică;
 • dispozitive de diagnostic in vitro;
 • dispozitive personalizate;
 • dispozitive pentru investigații clinice și reactivi;
 • alimente speciale în scopuri terapeutice

Managementul galenicii tradiționale și clinice (UFA)

 • producția proprie de preparate medicinale și galenice derivate din master raportate în Farmacopeea oficială italiană (de asemenea, în serie);
 • prepararea preparatelor galenice master ad-hoc pe bază de prescripție medicală specifică;
 • prepararea proprie a reactivilor de laborator;
 • prepararea formulelor experimentale;
 • prepararea amestecurilor perfuzabile;
 • pregătirea preparatelor pentru Total Parenteral Nutrition (TPN) atât în spital, cât și în teritoriu (nu este încă activ);
 • prepararea chimioterapiei anti-blastice – UFA (în faza de pornire);
 • gestionarea computerizată a monitorizării AIFA pentru adecvarea utilizării și aplicării sistemelor de redresare economică

Activități de farmacie spitalicească, legate de distribuția logistică

 • emiterea ordinelor;
 • recepția materialului de intrare;
 • verificări calitativ-cantitative ale produselor la recepție;
 • gestionarea depozitelor pentru produsele obișnuite;
 • gestionarea stocării gazelor medicale;
 • gestionarea inflamabilă a depozitului;
 • gestionarea produselor în tranzit (produse radiofarmaceutice, diagnostic in vitro etc.);
 • gestionarea stupefiantelor psihotrope în spitale și pentru structurile teritoriale ale societății (SERT) și/sau îndreptățite la aprovizionare;
 • gestionarea medicamentelor extra PTO-PTOR;
 • gestionarea planificată a produselor cu costuri ridicate;
 • gestionarea livrărilor către centrele de cost;
 • încărcarea/descărcarea la diferitele centre de cost;
 • analiza consumului;
 • analiza cheltuielilor;
 • alimentarea fluxurilor computerizate pe o platformă națională/regională (Flow R – Farmed – Decret ministerial – HOSP – Legea 648/96 – OncoAIFA – altele)

Activități de supraveghere și farmacovigilență în domeniul spitalicesc prin

 • inspecții ale cabinetelor farmaceutice ale departamentului și ale facilităților interne de ambulatoriu;
 • monitorizarea terapiilor medicamentoase (risc terapeutic) și respectarea recomandărilor ministeriale;
 • activități reglementate de reglementările de farmacovigilență în domeniul spitalicesc;
 • informarea și documentarea științifică a medicilor de spital și a organismului medical non-medical al Spitalului;
 • farmacoepidemiologie spitalicească;
 • informații privind legislația farmaceutică;
 • asistență tehnică pentru: Comisia terapeutică spitalicească (C.T.A.) – Comitetul pentru infecții spitalicești (CICCA) – Observatorul de adecvare prescriptivă;
 • sprijin pentru întocmirea Directoratului;
 • suport pentru întocmirea Directorului de reactivi;
 • participarea la Comisiile pentru buna utilizare a sângelui;
 • relația cu SIO și controlul managementului pentru a verifica fluxul de informații și pentru controale privind adecvarea utilizării medicamentelor în legătură cu bolile și DRG-urile;
 • coordonarea și verificarea activităților desfășurate de OUG-urile periferice, în legătură cu gestionarea medicamentelor și produselor de competență.

În raion sunt asigurate următoarele activități:

 • furnizarea de medicamente și produse pentru asistență cetățenilor, facilităților identificate de DRG 34/02, precum și instituțiilor penitenciare;
 • gestionarea directă a asistenței suplimentare;
 • furnizarea de produse pentru pacienții care suferă de fibroză chistică și boli rare;
 • dispensare droguri Legea 648/96;
 • oxigenoterapia pe termen lung la domiciliu;
 • furnizarea de produse pentru îngrijirea integrată la domiciliu;
 • nutriție artificială la domiciliu (Del. G.R. Lazio nr. 7872 din 11.10.1994);
 • furnizarea de produse pentru pacienții cu nefropatie și pentru pacienții dializați;
 • analiza consumului și cheltuielilor;
 • definirea nevoilor și pregătirea specificațiilor tehnice ale activelor farmaceutice gestionate și furnizarea și distribuția de produse farmaceutice către toate unitățile ambulatorii ale Companiei USL;
 • ținerea evidenței planurilor terapeutice și introducerea lor pe platforme computerizate;
 • gestionarea platformelor computerizate (Farmed – Webcare – HOSP – Law 648/96 – altele);
 • supravegherea practicii profesionale și a certificărilor de serviciu,adecvare, proprietate etc.;
 • supravegherea farmaciilor – parafarmacii – alte exerciții de gestionare a medicamentului;
 • supravegherea structurilor din afara AUSL și a structurilor afiliate și neafiliate;
 • activități de autorizare a angrosiștilor și a depozitelor de medicamente;
 • aviz privind revizuirea plantei organice a farmaciilor;
 • autorizația de a deschide/opera o farmacie și confiscarea acesteia;
 • autorizație de gestiune provizorie și ereditară;
 • autorizarea transferului sediului Farmaciei;
 • autorizația de înlocuire temporară a titularului;
 • închiderea temporară a activității farmaceutice;
 • pregătirea orarelor, a turelor și a concediilor la farmacie;
 • indemnizația de ședere în favoarea farmaciilor din mediul rural;
 • ținerea și gestionarea registrului proprietarilor/administratorilor/colaboratorilor și practicienilor din farmacie;
 • depistarea, custodia medicamentelor care nu mai pot fi utilizate;
 • avizarea și controlul registrelor de încărcare și descărcare a medicamentelor.

Cum să

Destinatari

Destinatarii sunt:

 • toate scorurile Societății de Diagnostic și Îngrijire, Spitalicești și Teritoriale;
 • unități private acreditate (RSA – Hospice – Centre de hemodializă – etc.);
 • instituții penale;
 • utilizatori privați pentru distribuție directă;
 • farmacii/parafarmacii/unități de distribuție a produselor pentru celiacee/depozite/depozite pentru activitățile de supraveghere și gestionare a cheltuielilor farmaceutice afiliate;
 • exerciții de distribuire a produselor pentru celiaci pentru monitorizarea și decontarea competențelor;
 • medici generaliști/pediatri la libera alegere/angajați/afiliați pentru monitorizarea și gestionarea cheltuielilor farmaceutice afiliate.

Modalitatea de accesare

Accesul utilizatorului pentru distribuirea directă a medicamentelor:

prin prezentarea carnetului de sănătate și a prescripției eliberate de Centrele identificate de Regiunea Lazio sau de Centrele Extra-regionale autorizate la sediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Accesul la farmacii (companii farmaceutice afiliate):

deschidere pentru livrarea și achiziționarea rețetelor în primele 10 zile ale fiecărei luni la următoarele ore: 9:00 – 13:30 și 14:30 – 16:00, c/o Direcția Farmacie Biserica Ortodoxă Ucraineană Via A. Fabi Palazzina Q Piano I.

Accesul la parafarmacii/Exerciții pentru distribuirea produselor pentru celiaci:

deschidere pentru livrarea și achiziționarea rețetelor în primele 3 zile ale fiecărei luni la următoarele ore: 9:00 – 13:30 și 14:30 – 16:00, c/o Direcția Farmacie Biserica Ortodoxă Ucraineană Via A. Fabi Palazzina Q Piano I.

Accesul la gestionarea facilității:

pentru activitățile de supraveghere și monitorizare/gestionare a cheltuielilor farmaceutice afiliate sau pentru activitățile de autorizare sau pentru informare: de luni până vineri între orele 9:00 – 13:00 la Conducerea structurii, prin A. Fabi Palazzina Q Piano I.

Ora recepției

 • Farmacia Spitalului Frosinone: luni, miercuri, vineri 09.00 – 13.00;
 • Farmacia Spitalului Alatri: marți, joi 09.00 – 15.00;
 • Farmacia Spitalului Anagni: joi 09.00 – 13.00;
 • Farmacia Spitalului Sora: luni, miercuri, vineri 09.00 – 12.00;
 • Farmacia Spitalului Cassino: luni, miercuri, vineri 09.00 – 13.00; miercuri 15.00 – 17.00;
 • Farmacia Casa della Salute Pontecorvo: de luni până vineri 10.00 – 13.00.

Cum se raportează o reacție adversă la medicament?

După cum este descris în detaliu pe site-ul companiei la https://www.asl.fr.it/farmacovigilanza, raportarea unei reacții adverse suspectate la medicament, de orice nivel de severitate, poate fi efectuată de orice cetățean prin completarea unui formular care poate fi descărcat de pe site-ul http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%AO.

Pentru profesioniștii din domeniul sănătății, cardul este disponibil și pe site-ul https://www.asl.fr.it/farmacovigilanza.

După completare, formularul de raportare trebuie trimis la adresa farmacovigilanza@aslfrosinone.it sau uocfarmacia@aslfrosinone.it.

Alternativ, raportul poate fi realizat direct online prin intermediul platformei http://www.vigifarmaco.it.

Înapoi la început

Cum se raportează defectele/accidentele de la dispozitivele de diagnosticare medicală?

După cum este descris în detaliu pe site-ul web al companiei la https://www.asl.fr.it/farmacovigilanza, raportarea defectelor/accidentelor cauzate de dispozitivele medicale sau a reclamațiilor către companie poate fi făcută de către profesioniștii din domeniul sănătății prin completarea unui formular care poate fi descărcat de pe site-ul web ASL la https://www.asl.fr.it/farmacovigilanza.

După completare, formularul de raport trebuie trimis la unitatea noastră (uocfarmacia@aslfrosinone.it), care îl trimite Ministerului Sănătății (dgfdm@postacert.sanita.it).

Alternativ, raportul poate fi realizat direct online prin intermediul platformei http://www.vigifarmaco.it.

Alte informații sunt deja disponibile pe site-ul companiei și pe portalul companiei în secțiunea corespunzătoare alimentată de Farmacia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Înapoi la început

Contacte

Director: Dr. Fulvio Ferrante

Conducerea sediului Frosinone

 • Adresa: Via A. Fabi, Palazzina Q, I° Piano – 03100 Frosinone
 • Telefon: 0775.8822306 – 0775.8822304
 • E-mail: uocfarmacia@aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: farmaconv@pec.aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: farmamonitor@pec.aslfrosinone.it
Serviciul Farmacovigilență
 • Persoană de contact: Dr. Fulvio Ferrante
 • Telefon: 0775.8822306
 • E-mail: farmacovigilanza@aslfrosinone.it
Filiala Farmaceutice – Gestionarea fluxurilor
 • Persoana de contact: Dr. Sabrina Crescenzi
 • Telefon: 0775.8822306 – 0775.8822303
 • E-mail: sabrina.crescenzi@aslfrosinone.it
Secretariatul PTOTA
 • Persoana de contact: Dr. Rocco Massimiliano Folcarelli
 • Telefon: 0775.8822306
 • E-mail: uocfarmacia@aslfrosinone.it
Director dispozitive medicale – Registru de produse – Gestionarea fluxului
 • Persoana de contact: Dr. Patrizia Filomena Venditti
 • Telefon: 0775.8822306 – 0775.8822308
 • E-mail: patriziafilomena.venditti@ aslfrosinone.it

Spitalul Frosinone

 • Persoana de contact: Dr Cinzia Papetti
 • Directori: Dr. Paola Incitti – Dr. Lucio Carfagna – Dr. Daniela Tomeo
 • Adresa: Spitalul F. Spaziani, Via A. Fabi – 03100 Frosinone
 • Telefon: 0775.1883494
 • E-mail: farmaciab@aslfrosinone.it

Sediul Alatri

 • Adresă: Spitalul San Benedetto, Loc. Chiappitto – 03011 Alatri
 • Telefon: 0775.4385112 – 0775.4385038 – 0775.4385111
 • E-mail: farmaciaa@aslfrosinone.it

Sediul central din Anagni

 • Persoana de contact: Dr. Luigi Miledi
 • Directori: Dr. Emilia Scotti – Dr. Daniela De Falco
 • Adresa: Fostul Spital Civil – 03012 Anagni
 • Telefon: 0775.7325278
 • E-mail: farmaciaa@aslfrosinone.it

Sora Office

 • Persoana de contact: Dr. Daniela Mstroianni
 • Directori: Dr. Loretta Conflitti
 • Adresă: Spitalul SS Trinità, Via S. Marciano – 03039 Sora
 • Telefon: 0776.8294040 – 0776.8294038
 • E-mail: farmaac@aslfrosinone.it

Biroul Cassino

 • Adresa: Spitalul Santa Scolastica, Via San Pasquale – 03043 Cassino
 • Telefon: 0776.3929016 – 0776.3929205
 • E-mail: farmaad@aslfrosinone.it

Sediul Pontecorvo Casa della Salute

 • Persoana de contact: Dr. Rocco Massimiliano Folcarelli
 • Directori: Dr. Antonella Petrucci – Dr. Raffaele Pannone
 • Adresa: Casa della Salute Pontecorvo, Via San Giovanni Mattista – 03037 Pontecorvo
 • Telefon: 0776.7692926
 • E-mail: farmaad@aslfrosinone.it
Apri pdf
Determinazione G04786 del 24.04.2024 liusta di aprile

979.05 KB

979.05 KB
Apri pdf
Determinazione G4163 del 12.04.2024

1.33 MB

1.33 MB
Apri pdf
1260-REG-1706698203462-Determinazione G01020 del 31.01.2024

905.32 KB

905.32 KB
Apri pdf
Determinazione G17172 del 20.12.2023

1.09 MB

1.09 MB
Apri pdf
Determinazione G14223 del 27.10.2023

1.09 MB

1.09 MB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G12613 din 25.09.2023 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 15 septembrie 2023 - [ IT ]

907.57 KB

907.57 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii nr. G02007 din 16.02.2023 - Lista medicamentelor pentru care a expirat acoperirea prin brevet și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 15 februarie 2023 - [ IT ]

822.53 KB

822.53 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G00741 din 23.01.2023 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 16 ianuarie 2023 - [ IT ]

1.06 MB

1.06 MB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G18258 din 21.12.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 15 decembrie 2022 - [ IT ]

1.08 MB

1.08 MB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G16206 din 23.11.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 15 noiembrie 2022 - [ IT ]

923.63 KB

923.63 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G14527 din 25.10.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din octombrie 2022 - [ IT ]

1.09 MB

1.09 MB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G12673 din 23.09.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 20 septembrie 2022 - [ IT ]

1.12 MB

1.12 MB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G11038 din 11.08.2022 - Medicamente plătibile de către Serviciul Național de Sănătate - NHS în conformitate cu Legea 648/96. actualizare din AUGUST 2022 - [ IT ]

776.49 KB

776.49 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G009641 din 21.07.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 20 iulie 2022 - [ IT ]

910.67 KB

910.67 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G07981 din 20.06.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 15 iunie 2022 - [ IT ]

11.64 MB

11.64 MB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G06150 din 18.05.2022 - Lista medicamentelor a căror acoperire prin brevet a expirat și prețurile de referință aferente - Lista de transparență din 16 mai 2022 - [ IT ]

914.36 KB

914.36 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G05811 din 12.05.2022 - Importuri, retrageri, retrageri de pe piață, re-comercializarea medicamentelor - Rezumat al comunicărilor AIFA publicate pe site-ul web al Regiunii Lazio în primul trimestru al anului 2022 - [ IT ]

811.64 KB

811.64 KB
Apri pdf
Determinarea regiunii Lazio nr. G05800 din 12.05.2022 - Medicamente plătibile de către Serviciul Național de Sănătate - NHS în temeiul Legii 648/96, actualizată în mai 2022 - [ IT ]

810.45 KB

810.45 KB
Apri pdf
01-foaie-raportare-droguri-pentru-operatori - [ IT ]

892.95 KB

892.95 KB
Apri pdf
02-IVD-incident-miss-incident-sheet - [ IT ]

182.47 KB

182.47 KB
Apri pdf
03-raportare-reclamație-dispozitive-medicale - [ IT ]

45.01 KB

45.01 KB
Apri pdf
04-foaie-incident-miss-incident-DM - [ IT ]

170.87 KB

170.87 KB

Ultima actualizare: 02/10/2023

Pubblicato il: 22/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină