Comitete și comitete

Legea societăților comerciale prevede înființarea următoarelor organisme colegiale, reglementate de legislația în vigoare:

 1. Comitetul Unic pentru Egalitatea de Șanse, sporirea bunăstării celor care lucrează și împotriva discriminării CUG; Legea deliberativă nr. 801 din 17 iunie 2014;
 2. Comitetul de Etică Intercompanie; Actul Rezoluției nr. 35 din 15 ianuarie 2014;
 3. Comisia pentru fișa terapeutică; Legea deliberativă nr. 580 din 14 mai 2014 – Legea deliberativă 1114 din 22 august 2014;
 4. Comitetul pentru buna utilizare a sângelui; Legea deliberativă nr. 925 din 8 iulie 2014;
 5. Comitetul pentru controlul infecțiilor legate de asistența cica; Legea deliberativă nr. 573 din 9 mai 2014;
 6. Comitetul pentru Spitalul Nedureros; Legea deliberativă nr. 16 din 11 ianuarie 2012;
 7. Comisia districtuală pentru adecvarea prescrierii dispozitivelor medicale, a medicamentelor și a diagnosticelor, al cărei rol trebuie consolidat cu instrumente de monitorizare mai incisive, capabile să ofere medicului prescriptor informații în timp real, trecând de la adecvarea bazată pe costuri la adecvarea clinică; Legea deliberativă nr. 556 din 30 aprilie 2014;
 8. Comisia de evaluare a cererilor de despăgubire; Actul din Rezoluția nr. 695 din 23 mai 2014;
 9. Comitetul pentru controlul cerințelor de autorizare și acreditare a structurilor private acreditate; Legea deliberativă nr. 483 din 6 iunie 2013 și Legea deliberativă nr. 1291 din 13 octombrie 2014;
 10. ASL Comitetul Științific Frosinone; Actul deliberativ nr. 1122 din 26 august 2014;
 11. Comisia de nefungibilitate; Actul deliberativ nr. 9 din 4 ianuarie 2013;
 12. Comisionul companiei pentru Registrul dispozitivelor medicale; Actul deliberativ nr. 594 din 8 iulie 2013 și Actul deliberativ nr. 96 din 3 februarie 2015;
 13. Comitetul consultativ zonal; Actul deliberativ nr. 575 din 29 aprilie 2016;
 14. Comisia mixtă pentru Intramoenia; Legea deliberativă nr. 1124 din 1 septembrie 2016.

Directorul General, ținând cont de nevoile specifice ale Societății, poate prevedea înființarea unor Comitete sau Comisii suplimentare, chiar dacă nu sunt reglementate de legislația în vigoare, pentru a se asigura că problemele de importanță corporativă sunt abordate într-o manieră coordonată și sinergică, cu condiția ca acest lucru să nu implice taxe suplimentare care să fie suportate din bugetul Societății.

Regulamentele comitetelor și comisiilor vor fi, dacă au fost deja emise, actualizate în conformitate cu indicațiile prezentei legi în termen de 60 de zile de la aprobarea de către regiunea Lazio.

Ultima actualizare: 02/03/2022

Pubblicato il: 02/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină