Higiena i zdrowie publiczne UOC

Dyrektor dr Giuseppe Di Luzio

 • Adres: Via Armando Fabi, SNC – Palazzina G piętro 1 – 03100 Frosinone
 • Telefon: 0775 8822365
 • E-mail: sisp.direzione@aslfrosinone.it

Higiena i Zdrowie Publiczne UOC jest złożoną strukturą w ramach Departamentu Prewencji, która działa na terytorium swoich kompetencji, również wspierając Lokalne i Regionalne Organy Zdrowia w celu zagwarantowania ochrony zdrowia zbiorowego.

Następujące UOS mają zastosowanie do UOC Higiena i Zdrowie Publiczne:

Świadczone usługi / działania

 • Wydawanie opinii i certyfikatów higieniczno-sanitarnych:
  • opinie dotyczące instrumentów urbanistycznych i ograniczeń cmentarnych;
  • udział i Konferencje Usług;
  • opinie w Komitecie Nadzoru nad Rozrywką Publiczną, Miejscami Gminnymi i Wojewódzkimi;
  • opinie o otwarciu szkół, placówek socjalnych i zdrowotnych itp.;
  • opinie o komisjach ds. weryfikacji minimalnych wymogów w zakresie autoryzacji i akredytacji placówek opieki zdrowotnej;
  • opinie o otwarciu ośrodków kształcenia zawodowego;
  • świadectwa przydatności do zakwaterowania mające na celu uzyskanie zezwolenia na pobyt dla obywateli państw trzecich;
  • certyfikaty niezdolności do pracy dla mieszkań cywilnych na wniosek osób fizycznych lub podmiotów;
  • certyfikaty zakupu i stosowania gazów toksycznych;
  • pozyskiwanie informacji związanych z otwarciem zawodów medycznych, stomatologicznych i innych zawodów medycznych, kontrolą dokumentacji i kontrolą weryfikacji;
  • nabycie SCIA wraz z kontrolą dokumentacyjną i kontrolą weryfikacji (tam, gdzie wymagają tego obowiązujące przepisy) mającej na celu otwarcie lokali handlowych, sal zabaw, kosmetyczek, podologów, fryzjerów, fryzjerów, tatuażystów i piercerów, pralni itp.
 • Epidemiologia i profilaktyka chorób zakaźnych:
  • działania informacyjne i szkoleniowe w zakresie środków zapobiegania chorobom zakaźnym;
  • pozyskiwanie powiadomień o chorobach zakaźnych, zarządzanie przepływem informacji w formularzach powiadomień o chorobach zakaźnych z SERESMI (Regionalna Służba Nadzoru), prowadzenie badań epidemiologicznych z powiązanymi interwencjami profilaktycznymi i powstrzymującymi infekcje, nadzorem kontaktowym itp.;
  • badania epidemiologiczne w przypadku zatrucia pokarmowego;
  • Badanie przesiewowe HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C)
 • ReNCaM (Rejestr Przyczyn Śmierci):
  • działania związane z prowadzeniem Rejestru Śmiertelności mieszkańców ASL: pozyskiwanie kart zgonów ISTAT, kodowanie przyczyn zgonów, przepływ informacji z Dep Lazio (Zakład Epidemiologii Regionalnej);
  • wydawanie osobom uprawnionym zaświadczeń o przyczynie zgonu.
 • Nadzór:
  • działalność nadzorczą i kontrolną struktur handlowych, rzemieślniczych i produkcyjnych;
  • nadzór i kontrola obiektów sportowych i pływackich;
  • nadzór i kontrola placówek oświatowych, przedszkoli, sal zabaw, obiektów noclegowych i socjalnych;
  • okresowe monitorowanie instytucji penitencjarnych;
  • działania nadzorcze i kontrolne zakładów opieki zdrowotnej podlegających zezwoleniu na prowadzenie działalności;
  • działania nadzorcze i kontrolne placówek służby zdrowia uprawnionych i akredytowanych przy SRH;
  • pozyskiwanie ekspozycji i/lub raportów przez organy publiczne i prywatne dotyczących kwestii higienicznych i zdrowotnych mających na celu ochronę zdrowia publicznego;
  • ocena stanu zachowania i niebezpieczeństwa wyrobów zawierających azbest po zgłoszeniu przez podmioty publiczne lub prywatne.
 • Higiena cmentarna i policja pogrzebowa:
  • wydanie świadectwa przydatności dla karawanów;
  • opakowania trumien do transportu poza region lub za granicę.
 • Nadzór nad populacją:
  • Badania w zakresie nadzoru i biomonitoringu populacji S.I.N. (Ośrodka Interesu Narodowego) Valle del Sacco.
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna:
  • wdrażanie Regionalnych Planów Prewencji;
  • interwencje w zakresie edukacji zdrowotnej i promowanie prawidłowego stylu życia.

Ostatnia aktualizacja: 08/02/2023

Pubblicato il: 27/03/2022

Segnala errore in questa pagina