Jednostka ds. Zdrowia Zwierząt

UOC Animal Health jest złożoną strukturą w ramach Działu Prewencji. Obszar zdrowia zwierząt dotyczy głównie:

 • planów rehabilitacji chorób zakaźnych zwierząt domowych (bydło – bawoły – owce – kozy – świnie – koniowate – drób – króliki). Najważniejsze z nich to:
  • Bruceloza;
  • Leukoza;
  • Gruźlica;
  • Niedokrwistość zakaźna koni;
  • Trzęsawka owiec;
  • Choroba pęcherzykowa świń;
  • Grypa ptaków;
  • Mixomatosim królika
 • zarządzanie rejestrem zwierząt dochodowych i ich obsługa na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • zarządzanie Regionalnym Rejestrem Psów i wszelkie postępowanie z psami i kotami w kraju i za granicą, zajmujące się poważnym problemem Randagizmu;
 • zapewnienie Gotowej Dyspozycyjności na wypadek nagłych sytuacji zdrowotnych i niezwiązanych ze zdrowiem;
 • współpraca ze wszystkimi Siłami Porządku i Instytucji (Burmistrzami-Parkami Regionalnymi) w celu rozwiązania niezliczonych problemów występujących w obszarze kompetencji;
 • ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniami Animalistycznymi na rzecz zarządzania Randagismo.

Jednostki operacyjne

Godziny i usługi aktywne na terytorium prowincji

OBSZAR PÓŁNOCNY, dawna dzielnica A

Osoba do kontaktu: dr Cesare Giacomi

Lokalizacje i kontakty:

 • ALATRI
  • Adres: SS 155 dla Fiuggi La Donna – 03011 Alatri
  • Tel: 0775/434031
  • E-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: vetareaa.frosinone@pec.aslfrosinone.it
 • ANAGNI
  • Adres: Via Anticolana Km. 1500 – 03012 Anagni
  • Tel: 0775/769512
  • E-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: vetareaa.frosinone@pec.aslfrosinone.it

STREFA PÓŁNOCNA Dawny Okręg B

Osoba kontaktowa: dr Graziella Di Lorenzo

Lokalizacje i kontakty:

 • FROSINONE
  • Adres: Viale Mazzini – 03100 Frosinone
  • Tel: 0775/2072654
  • E-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
  • E-mail: randagismo.nord@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: vetareaa.frosinone@pec.aslfrosinone.it
 • CEPRANO
  • Adres: Viale R. Margherita – 03024 Ceprano
  • Tel: 0775/918205
  • E-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: vetareaa.frosinone@pec.aslfrosinone.it

OBSZAR POŁUDNIOWY, dawny dystrykt C

Promotor: dr Mauro Baldassarra

Lokalizacje i kontakty:

 • SORA
  • Adres: Via Piemonte – 03039 Sora
  • Tel: 0776/833316
  • E-mail: vetareaa.sora@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: veterinaria.c@pec.aslfrosinone.it
 • ATINA
  • Adres: Via Colle Melfa, 75 – 03042 Atina
  • Tel: 0776/693044
  • E-mail: vetareaa.sora@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: veterinaria.c@pec.aslfrosinone.it

OBSZAR POŁUDNIOWY, dawny dystrykt D

Promotor: dr Mauro Baldassarra

Lokalizacje i kontakty:

 • CASSINO
  • Adres: Via Abate Aligerno – 03043 Cassino
  • Tel: 0776/21001
  • E-mail: vetareaa.cassino@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: vetareaa.cassino@pec.aslfrosinone.it
 • PONTECORVO
  • Adres: Via P. Del Prete – 03037 Pontecorvo
  • Tel: 0776/769297
  • E-mail: vetareaa.cassino@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: vetareaa.cassino@pec.aslfrosinone.it

Godziny i usługi aktywne na terytorium prowincji

Wytyczne

Procedury

Formularze

Godziny pracy

Kontrole urzędowe 2021

Kontrole Urzędowe 2022

Kontakty

Canine Registry, Randagism, Feline Colonies, Income Animals

 • Okręg A :
  Anagni: Via Anticolana Km. 1500 – tel. 07754769512
  Alatri: Via La Donna tel. 0775434031
  e-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
 • Okręg B:
  Frosinone:  Frosinone – Viale Mazzini SNC – tel. 07752072512-2516
  Ceprano: Viale R. Margherita – tel. 0775918205
  e-mail: randagismo.nord@aslfrosinone.it; e-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
 • Dzielnica C
  Sora:  Via Piemonte – tel. 0776833316
  Atina: Via Colle Melfa 75  – tel. 0776693044
  e-mail: vetareaa.sora@aslfrosinone.it
 • Dzielnica D
  Cassino: Via Abate Aligerno – tel. 077621001
  Pontecorvo: Via del Prete – tel. 0776769297
  e-mail: vetareaa.cassino@aslfrosinone.it

Canine Registry, Randagism, Feline Colonies, Income Animals

 • Okręg A :
  Anagni: Via Anticolana Km. 1500 – tel. 07754769512
  Alatri: Via La Donna tel. 0775434031
  e-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
 • Okręg B:
  Frosinone:  Frosinone – Viale Mazzini SNC – tel. 07752072512-2516
  Ceprano: Viale R. Margherita – tel. 0775918205
  e-mail: randagismo.nord@aslfrosinone.it; e-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
 • Dzielnica C
  Sora:  Via Piemonte – tel. 0776833316
  Atina: Via Colle Melfa 75  – tel. 0776693044
  e-mail: vetareaa.sora@aslfrosinone.it
 • Dzielnica D
  Cassino: Via Abate Aligerno – tel. 077621001
  Pontecorvo: Via del Prete – tel. 0776769297
  e-mail: vetareaa.cassino@aslfrosinone.it

Dyrektor UOC Animal Health – Dr Luciano Figliozzi

Lokalizacja i kontakty UOC Animal Health:

 • Adres: Via Armando Fabi SNC – 03100 Frosinone
 • Tel: 0775/8822330 – 8822263
 • E-mail: dipvet.areaa@aslfrosinone.it
 • Poświadczony e-mail: veterinaria@pec.aslfrosinone.it

Canine Registry, Randagism, Feline Colonies, Income Animals

 • Okręg A :
  Anagni: Via Anticolana Km. 1500 – tel. 07754769512
  Alatri: Via La Donna tel. 0775434031
  e-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
 • Okręg B:
  Frosinone:  Frosinone – Viale Mazzini SNC – tel. 07752072512-2516
  Ceprano: Viale R. Margherita – tel. 0775918205
  e-mail: randagismo.nord@aslfrosinone.it; e-mail: vetareaa.nord@aslfrosinone.it
 • Dzielnica C
  Sora:  Via Piemonte – tel. 0776833316
  Atina: Via Colle Melfa 75  – tel. 0776693044
  e-mail: vetareaa.sora@aslfrosinone.it
 • Dzielnica D
  Cassino: Via Abate Aligerno – tel. 077621001
  Pontecorvo: Via del Prete – tel. 0776769297
  e-mail: vetareaa.cassino@aslfrosinone.it

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2023

Pubblicato il: 27/03/2022

Segnala errore in questa pagina