Nota prawna

Lokalny Urząd Zdrowia Frosinone, za pośrednictwem strony internetowej, chce zaoferować informacje o populacji, które są jak najbardziej aktualne, dokładne i dostępne.

Wszystkie treści opublikowane lub obecne na stronie internetowej, w tym ich wybór i organizacja, a także układ i wygląd strony internetowej, są chronione przepisami dotyczącymi prywatności (dekret ustawodawczy 30/6/2003, nr 196), prawem autorskim (ustawa 22/4/1941, nr 633, zmieniona dekretem ustawodawczym 29/12/1992 nr 518, w sprawie ochrony prawnej oprogramowania) oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, ich zmian i uzupełnień.

Prawa autorskie

Nazwy, logo, znaki towarowe i dokumenty na stronie są wyłączną własnością ASL di Frosinone i/lub ich odpowiednich autorów i mogą być chronione patentami i/lub prawami autorskimi przyznanymi lub zarejestrowanymi przez właściwe organy. Można je zatem pobierać lub wykorzystywać wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego: dlatego nic, nawet częściowo, nie może być powielane, modyfikowane ani odsprzedawane w celach zarobkowych.

Zawartość strony internetowej Frosinone ASL, o ile prawo nie stanowi inaczej, może być swobodnie pobierana i powielana zgodnie z warunkami ponownego wykorzystania przewidzianymi w licencji Open Data v2.0 dostępnej pod adresem: www.dati.gov.it/iodl/2.0. Ponadto zawartość strony nie ma wartości prawnej, należy odnieść się do oficjalnie przyjętych tekstów.

Korzystanie z witryny

W żadnym wypadku Lokalny Urząd Zdrowia Frosione nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez dostęp do witryny, użycie narzędzi interaktywnych, niemożność lub niemożność dostępu do niej lub wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Zgłaszanie błędów

Wszelkie błędy, nieścisłości informacji lub awarie systemu można zgłaszać na następujący adres e-mail: ufficiointernet@aslfrosinone.it.

Dostęp do stron zewnętrznych

Lokalny Urząd Zdrowia Frosinone nie ponosi odpowiedzialności za strony, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem linków umieszczonych w samej witrynie; jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane od użytkownika poprzez dostęp do stron dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. W związku z tym właściciele stron, do których uzyskano dostęp na warunkach w nich przewidzianych, są odpowiedzialni za kompletność i dokładność informacji.

Pobierz

Wszystkie zasoby, które można pobrać z tej strony (takie jak dokumentacja, formularze itp., o ile nie wskazano inaczej), są swobodnie i nieodpłatnie dostępne do użytku, pod warunkiem, że nie są wykorzystywane do nielegalnych celów.

Wirusy komputerowe

Lokalny Urząd Zdrowia Frosinone nie gwarantuje, że witryna jest wolna od błędów lub wirusów; w związku z tym, wraz z jej dostawcami i współpracownikami, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika z powodu tych destrukcyjnych elementów.

Ostatnia aktualizacja: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Segnala errore in questa pagina