Przejrzysta administracja

W nawiązaniu do dekretu ustawodawczego nr 33 z dnia 14 marca 2013 r. – Reorganizacja przepisów dotyczących obowiązku upubliczniania, przejrzystości i rozpowszechniania informacji przez administrację publiczną, sekcja ta, zwana przejrzystą administracją, zawiera dokumenty, informacje i dane przewidziane w dekrecie i podzielone na sekcje i podsekcje zgodnie ze wskazaną strukturą.

Ostrzeżenie: Odwiedzający tę sekcję, zwaną Przejrzystą Administracją, są informowani, że opublikowane tutaj dane osobowe mogą być ponownie wykorzystane tylko na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach dotyczących ponownego wykorzystania danych publicznych (dyrektywa UE 2003/98/WE i dekret ustawodawczy nr 36/2006 transponujący je), w warunkach zgodnych z celami, dla których zostały zebrane i zarejestrowane, oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Osoby do kontaktu:

  • Siedziba: Via Armando Fabi, SNC Palazzina N w Sala Teatro Aziendale
  • Telefon: 0775.8821 (tablica rozdzielcza ASL Frosinone)
  • Bezpłatny numer: 800 716 963
  • E-mail: anticorruzionetrasparenza@aslfrosinone.it
  • Poświadczony e-mail: anticorruzionetrasparenza@pec.aslfrosinone.it

Zapobieganie korupcji i przejrzystość

Dyrektor firmy dr Francesco Giorgi

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2023

Pubblicato il: 26/06/2023

Segnala errore in questa pagina