Prywatność-GDPR

Biuro ds. Prywatności Firmy – Polityka Prywatności i Przetwarzanie Danych Osobowych RODO (UE) 2016/679

ASL firmy Frosinone jest świadoma znaczenia ochrony prywatności i danych osobowych. Z tego powodu zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w celach i w sposób zilustrowany w niniejszej polityce oraz okresowo prezentowanych użytkownikowi i dla których istnieje bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie danych osobowych.

W szczególności wszystkie działania związane z gromadzeniem danych – a następnie ich przetwarzaniem – mają na celu realizację celów instytucjonalnych i leżą w wyłącznym interesie użytkownika. We wdrażaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO (UE) 2016/679) znanego również jako RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w pełni obowiązujące od 25 maja 2018 r., nazwy Administratora danych i Podmiotu przetwarzającego dane są wymienione poniżej, prawa, które przysługują Użytkownikowi jako użytkownikowi w odniesieniu do jego Danych osobowych będących w naszym posiadaniu, ich wykorzystanie przez nas oraz dogłębna analiza związana z plikami cookie i profilowaniem.

Administrator danych

Dyrektor Generalny, Przedstawiciel Prawny Lokalnej Spółki Santaria Frosinone

Osoby do kontaktu:

  • E-mail: direzione.generale @aslfrosinone.it
  • Telefon: 0775 202415

Kierownik Przetwarzania Danych Osobowych (RPD-DPO)

Dr Carlo Baldesi, D.P.O. z Local Health Authority of Frosinone

Osoby do kontaktu:

  • E-mail: dpo@aslfrosinone.it
  • Telefon: 0775 2072604
  • Akt wyznaczenia: Uchwała Spółki nr 1012 z dnia 11.05.2018 r.

Zgoda i jasność

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu, przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu (art. 15), prawo do sprostowania, integracji i usunięcia danych (art. 16), prawo do anulowania/prawo do bycia zapomnianym (art. 17), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18). Możesz egzekwować każde z tych praw, pisząc do podmiotu przetwarzającego dane osobowe (IOD).

W żadnym wypadku nie przekazujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych innym stronom trzecim w celach innych niż wyłącznie do celów związanych z przetwarzaniem danych w ramach opieki zdrowotnej.

W jaki sposób zapewniamy ochronę Twoich danych?

Dane są gromadzone zgodnie ze wskazaniami przepisów odniesienia, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO (art. 32) w celu ich przetwarzania za pomocą komputera, narzędzi ręcznych i zautomatyzowanych oraz z logiką ściśle związaną ze wskazanymi powyżej celami, a w każdym razie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności samych danych.

Polityka prywatności, pliki cookie i profilowanie

ASL firmy Frosinone jest świadoma znaczenia ochrony poufności danych osobowych i dołożyła wszelkich starań, aby przestrzegać zasad postępowania, które są zgodne z rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) i które gwarantują bezpieczne, kontrolowane i poufne przeglądanie sieci. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika na urządzeniu użytkownika (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane, aby mógł rozpoznać to urządzenie przy następnej wizycie. Przy każdej kolejnej wizycie, w rzeczywistości, pliki cookie są ponownie wysyłane przez urządzenie użytkownika na stronę.

W zależności od celu, pliki cookie dzielą się na techniczne i profilujące.

Techniczne pliki cookie  są zwykle używane w celu umożliwienia sprawnej nawigacji między stronami, przechowywania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o określonych konfiguracjach użytkownika, uwierzytelniania użytkowników itp. Niektóre z tych plików cookie umożliwiają wykonywanie funkcji, bez których nie byłoby możliwe wykonywanie niektórych operacji. Korzystanie z technicznych plików cookies nie wymaga zgody użytkownika.

Profilujące pliki cookies służą do śledzenia przeglądania przez użytkownika, analizy jego zachowań w celach marketingowych oraz tworzenia profili dotyczących jego gustów, przyzwyczajeń, wyborów itp. w celu przekazywania ukierunkowanych komunikatów reklamowych w odniesieniu do zainteresowań użytkownika i zgodnie z preferencjami wyrażanymi przez niego w przeglądaniu online. Pliki te mogą być instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę w sposób uproszczony wskazany w wyżej wymienionym Udostępnieniu Gwaranta.

Pliki cookie używane przez ASL Frosinone

ASL Frosinone wykorzystuje techniczne pliki cookie, instalowane przez samą witrynę w celu monitorowania działania witryny, umożliwienia sprawnej nawigacji, ułatwienia i optymalizacji wyszukiwania w jej obrębie. Korzystanie z opisanych powyżej (technicznych) plików cookies nie wymaga zgody użytkowników.

W witrynie instytucjonalnej ASL Frosinone nie są używane żadne pliki cookie do profilowania.

Techniczny plik cookie Matomo

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Ostatnia aktualizacja: 15/12/2023

Pubblicato il: 15/12/2023

Segnala errore in questa pagina