UOC TSRMEE

The TSRMEE UOC (Mental Health Protection and Evolutionary Age Rehabilitation) is part of the Department of Primary Care and Intermediate Care (DAPCI). Jest zorganizowany w TSMREE UOC, którego dotyczy C-D Evolutionary Age Rehabilitation UOS.

TSMREE skierowany jest do dzieci, młodzieży (od 0 do 18 lat) i ich rodzin. Realizuje konkretne interwencje z zakresu neuropsychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej, rehabilitacji i pomocy społecznej na poziomie terytorialnym i jest artykułowana tak, aby odpowiadać konkretnie na potrzeby różnych grup wiekowych, mając jednak na uwadze potrzebę zintegrowanych i ciągłych interwencji aż do osiągnięcia dorosłości.

Jego główne cele to:

 • promocja Zdrowia Psychicznego, leczenie i rehabilitacja patologii neuropsychopatologicznych specyficznych dla wieku rozwojowego;
 • przejęcie kontroli nad sytuacją dziecka jako całości, poprzez ocenę, diagnozę, opracowanie projektu terapeutycznego dzielonego z rodziną i rozpoczęcie protokołu rehabilitacji.

TSMREE odpowiada, zarówno z punktu widzenia zdrowotnego, jak i społecznego, za:

 1. profilaktyka, diagnostyka i leczenie zaburzeń neuropsychiatrycznych: dziecięce porażenia mózgowe, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, padaczka, specyficzne i niespecyficzne zaburzenia uczenia się, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, upośledzenie umysłowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia deficytu uwagi, zaburzenia rozwoju afektywnego i relacyjnego, zaburzenia zachowania itp.
 2. rehabilitacja (zaburzenia motoryczne, poznawcze, neuropsychologiczne i psychiatryczne)
 3. integracja szkolna uczniów niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami L.104/92
 4. certyfikaty zgodnie z ustawą 170/2010 (DSA)
 5. integracja społeczna i zdrowotna, we współpracy ze służbami opieki społecznej władz lokalnych, z systemem szkolnictwa, systemem sądownictwa i trzecim sektorem
 6. interwencji na rzecz ochrony małoletnich wnioskowanych przez Sąd lub wynikających ze środków wydanych przez Sąd w związku z usługami socjalnymi danego terytorium w ramach zintegrowanych grup roboczych.

W ramach TSMREE funkcjonują następujące osoby zawodowe: neuropsychiatrzy dziecięcy (NPI), psycholodzy, terapeuci neuropsychomotoryczni wieku rozwojowego (TNPEE), terapeuci rehabilitacyjni (ToR), logopedzi, edukatorzy, asystenci społeczni i zdrowotni, pielęgniarki, technicy neurofizjopatologii (TNFP), operatorzy opieki społecznej (OSS), pracownicy administracyjni.

Dni i godziny otwarcia dla publiczności

Okręg A – Siedziba TSMREE w Anagni (Dawny Szpital)

 • od poniedziałku do czwartku: 8:00 – 17:00;
 • Piątek: 8.00 – 14.00

Okręg A – siedziba TSMREE w Alatri

 • Poniedziałek i środa: 8:00 – 17:00;
 • Piątek: 8.00 – 14.00

Okręg A – siedziba TSMREE Fiuggi

 • Poniedziałek i środa: 8:00 – 17:00;
 • Wtorek, czwartek i piątek: 8.00 – 14.00

Okręg B – Biuro TSMREE Frosinone – Poradnia EEG i Poradnia Neurologiczna

 • Poniedziałek, wtorek i czwartek: 8:00 – 17:00;
 • Środa i piątek: 8.00 – 14.00

Okręg B – Siedziba TSMREE Ceccano – Klinika Autyzmu

 • Wtorek i czwartek: 8:00 – 17:00;
 • Poniedziałek, środa i piątek: 8.00 – 14.00

Okręg B – Siedziba TSMREE w Ceprano

 • Poniedziałek: 8.00 – 17.00;
 • Środa: 8.00 – 15.00
 • Czwartek: 8.00 – 14.00

Okręg B – Siedziba TSMREE w Ferentino

 • Poniedziałek, wtorek i czwartek: 8.00 – 15.00;
 • Środa i piątek: 8.00 – 14.00

Okręg C – Siedziba TSMREE Sora

 • Wtorek i czwartek: 8:00 – 17:00;
 • Poniedziałek, środa i piątek: 8.00 – 14.00

Dystrykt D – siedziba główna TSMREE Cassino

 • Wtorek: 8.00 – 17.10;
 • Czwartek: 8.00 – 17.00;
 • Poniedziałek, środa i piątek: 8.00 – 14.00

Okręg C – Siedziba główna TSMREE Pontecorvo

 • Wtorek i czwartek: 8:00 – 17:00;
 • Poniedziałek, środa i piątek: 8.00 – 14.00

Kontakty

UOC TSRMEE (ochrona zdrowia psychicznego i rehabilitacja ewolucyjna)

Kierownik: Dr Giuseppe Nucera

Siedziba Frosinone

 • Adres: Viale Giuseppe Mazzini, SNC – 03100 Frosinone;
 • Telefon: 0775.2072619;
 • Faks: 0775.2072620;
 • E-mail: uoctsmree@aslfrosinone.it
 • Poświadczony e-mail: tsmree.frosinone@pec.aslfrosinone.it

TSRMEE District “A”

 • Adres: Via Onorato Capo – 03012 Anagni (FR);
 • Telefon: 0775.7325235 – 0775.739226;
 • Adres: Via Madonna della Sanità Chiappitto – 03011 Alatri (FR);
 • Telefon: 0775.4385137;
 • Faks: 0775.443147;
 • Adres: Via Piazza Martiri di Nassirya – 03014 Fiuggi (FR);
 • Telefon: 0775.505317
 • E-mail: smree.dista@aslfrosinone.it

TSRMEE District “B”

 • Adres: Viale G. Mazzini, SNC (dawny szpital) – 03100 Frosinone;
 • Telefon: 0775.2072619 – 0775.2072620;
 • E-mail: smree.frosinone@aslfrosinone.it
 • Adres: Borgo Santa Lucia, SNC – 03023 Ceccano (FR);
 • Telefon: 0775.6262823;
 • E-mail: smree.ceccano@aslfrosinone.it
 • Adres: Via Regina Margherita – 03024 Ceprano (FR);
 • Telefon: 0775.912828
 • E-mail: smree.ceprano@aslfrosinone.it
 • Adres: Piazza dell ‘Opizio, SNC – 03013 Ferentino (FR);
 • Telefon: 0775.244653
 • Faks: 0775.244786
 • E-mail: smree.ferentino@aslfrosinone.it

TSRMEE District “C”

 • Adres: Via Piemonte, SNC (dawny szpital) – 03025 Sora (FR);
 • Telefon: 0776.8218321;
 • Faks: 0776.8218323;
 • E-mail: smree.sora@aslfrosinone.it

Okręg TSRMEE „D”

 • Adres: Via degli Eroi, 37/39 – 03043 Cassino (FR);
 • Telefon: 0776.311964;
 • Faks: 0776.25197;
 • E-mail: smree.cassino@aslfrosinone.it
 • Adres: Via San Giovanni Battista c/o Casa della Salute – 03037 Pontecorvo (FR);
 • Telefon: 0776.7692953;
 • Faks: 0776.7692953;
 • E-mail: smree.pontecorvo@aslfrosinone.it

Ostatnia aktualizacja: 30/03/2022

Pubblicato il: 28/03/2022

Segnala errore in questa pagina