Komitety i Komitety

Ustawa o spółkach przewiduje powołanie następujących organów kolegialnych, podlegających obowiązującym przepisom:

 1. Single Committee for Equal Opportunities, the enhancement of the well-being of those who work and against CUG discrimination; Deliberative Act no 2203 of 20 December 2019;
 2. Międzyfirmowa Komisja ds. Etyki; Akt Uchwały nr 35 z dnia 15 stycznia 2014 r.;
 3. Commission for the Therapeutic Record; Deliberative Act nr 580 z dnia 14 maja 2014 r. – Deliberative Act 1114 z dnia 22 sierpnia 2014 r.;
 4. Komitet do Spraw Dobrego Wykorzystania Krwi; Ustawa Rozważeniowa nr 925 z dnia 8 lipca 2014 r.;
 5. Komitet Kontroli Zakażeń związanych z Pomocą CICA; Ustawa Rozważeniowa nr 573 z dnia 9 maja 2014 r.;
 6. Komitet Szpitala Bezbolesnego; Ustawa Rozważeniowa nr 16 z dnia 11 stycznia 2012 r.;
 7. Okręgowa Komisja ds. Zasadności Przepisywania Wyrobów Medycznych, Leków i Diagnostyki, której rola musi zostać wzmocniona bardziej precyzyjnymi narzędziami monitorowania, zdolnymi do dostarczania lekarzowi przepisującemu informacje w czasie rzeczywistym, przechodząc od trafności opartej na kosztach do stosowności klinicznej; Ustawa Rozważeniowa nr 556 z dnia 30 kwietnia 2014 r.;
 8. Komisja Oceny Roszczeń; Akt Uchwały nr 695 z dnia 23 maja 2014 r.;
 9. Komitet ds. Kontroli Wymogów Autoryzacji i Akredytacji Akredytowanych Struktur Prywatnych; Ustawa Rozważeniowa nr 483 z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz Ustawa Rozważeniowa nr 1291 z dnia 13 października 2014 r.;
 10. Komitet Naukowy ASL Frosinone; Akt Rozważania nr 1122 z dnia 26 sierpnia 2014 r.;
 11. Komisja Niezbywalności; Akt Rozważania nr 9 z dnia 4 stycznia 2013 r.;
 12. Prowizja Spółki za Katalog Wyrobów Medycznych; Akt Rozważania nr 594 z dnia 8 lipca 2013 r. oraz Akt Rozważania nr 96 z dnia 3 lutego 2015 r.;
 13. Okręgowy Komitet Doradczy; Akt Rozważania nr 575 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
 14. Wspólna Komisja ds. Intramoenii; Ustawa Rozważeniowa nr 1124 z dnia 1 września 2016 r.

Dyrektor Generalny, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby Spółki, może przewidzieć ustanowienie dodatkowych Komitetów lub Komisji, nawet jeśli nie jest to regulowane przez obowiązujące przepisy, w celu zapewnienia, że kwestie o znaczeniu korporacyjnym są rozwiązywane w sposób skoordynowany i synergiczny, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą dodatkowych obciążeń dla budżetu Spółki.

Regulamin Komitetów i Komisji zostanie, jeśli został już wydany, zaktualizowany zgodnie ze wskazaniami niniejszej ustawy w ciągu 60 dni od zatwierdzenia przez Region Lacjum.

Ostatnia aktualizacja: 23/01/2024

Pubblicato il: 02/03/2022

Segnala errore in questa pagina