Rejestr pretorianów

Rozstrzygnięcia i ustalenia, które można przeglądać i pobierać zgodnie z art. 32 ustawy nr 69 z dnia 18.06.2009 r.

Ostrzeżenia: Użytkownicy tej usługi są informowani, że opublikowane tutaj dane osobowe mogą być ponownie wykorzystane tylko na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach dotyczących ponownego wykorzystywania danych publicznych (dyrektywa UE 2003/98/WE i dekret ustawodawczy 36/2006 transponujący je), w warunkach zgodnych z celami, dla których dane zostały zebrane i zarejestrowane, oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Prawo dostępu do dokumentów może być wykonywane zgodnie z ustawą 241/90 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także za pośrednictwem instytutu dostępu obywatelskiego regulowanego dekretem ustawodawczym nr 97 z dnia 25 maja 2016 r.

Wszystkie opublikowane tutaj uchwały i rezolucje zostały potraktowane zgodnie z przepisami dekretu z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. nr. 196 Kodeks ochrony danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Rejestr pretorianów online ASL Frosinone od 02.12.2023

Albo Pretorio Online ASL Frosinone do 01.12.2023

Aby uzyskać więcej informacji

Ochrona i uczestnictwo w odbiorze komunikacji UOC URP

  • Bezpłatny numer: 800716963
  • Telefon: 0775.8822052 – 8822054 – 8822055
  • E-mail: urp@aslfrosinone.it
  • Dni/godziny: od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2023

Pubblicato il: 01/12/2023

Segnala errore in questa pagina