Kërko materialin tënd biologjik

Pacienti mund të kërkojë nga UOC-ja e Anatomisë Patologjike materialin e përdorur për ekzaminim (blloqe dhe diapozitivë) dhe një kopje të dokumentacionit përkatës për hetime të mëtejshme në një objekt tjetër. Për informacion, kontaktoni sekretariatin, i cili do të sigurojë informacionin e nevojshëm, formularët përkatës që do të plotësohen dhe datën e lëshimit.

Në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, sipas Dekretit Legjislativ 196/2003, Drejtori i Anatomisë Patologjike të UOC është përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale në emër të kontrolluesit të të dhënave; ai garanton respektimin dhe zbatimin e rregullave të fshehtësisë dhe konfidencialitetit të të dhënave të ndjeshme në lidhje me marrësit e shërbimit dhe shërbimet e ofruara. Për informacione të mëtejshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, ju lutemi kontaktoni Drejtorin e UOC dhe Menaxherin e Privatësisë AUSL të Frosinone: Viale Mazzini, SNC c/o Pre.S.A.L. të Frosinone – email: carlo.baldesi@aslfrosinone.it.

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Raporto një gabim në këtë faqe