Dorëzoni materialin biologjik

Çdo mostër duhet të shoqërohet nga një kërkesë specifike në lidhje me llojin e ekzaminimit dhe të ruhet në mënyrë të përshtatshme, domethënë në kontejnerët e duhur. Për qasje të jashtme të përdoruesit në të gjitha shërbimet e ofruara nga Anatomia Patologjike, përdoruesi do të informohet paraprakisht nga stafi sekretarial për mënyrën e kryerjes së ekzaminimit.

Mund të zgjedhësh nga alternativat e mëposhtme:

  • duke shkuar te mjeku juaj i cili do të përshkruajë analizat në formularin e Shërbimit Kombëtar të Shëndetit (NHS)- të bardhë. Në këtë rast, përdoruesit i kërkohet, nëse është e nevojshme, të paguajë biletën;
  • duke kërkuar drejtpërdrejt përfitime nga Anatomia Patologjike e Frosinone duke paraqitur kërkesën e plotësuar në letër nga mjeku specialist. Në këtë rast, përdoruesi duhet të përballojë të gjithë koston e hetimeve sipas tarifës rajonale ose sipas një regjimi profesional (shih listën e shërbimeve dhe kostove përkatëse të paraqitura në sekretarinë e Strukturës).

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Raporto një gabim në këtë faqe