Njihni kohën mesatare të pritshme për diagnozën

Koha mesatare e raportimit ndryshon në varësi të kompleksitetit të çështjes, marrëdhënies midis ngarkesave të punës dhe disponueshmërisë së stafit teknik, biologjik, mjekësor dhe sekretarial.

Në mënyrë treguese, ato përmblidhen në:

  • Histologji, ditët 20/28 nga pranimi i mostrës;
  • Citologji, ditët 10/20 nga pranimi i mostrës;
  • Pap testi, ditët 25/30 nga pranimi i mostrës;
  • Emergjencat, 48/72 orë nga pranimi i mostrës.

(5 ditë në javë)

Zgjatja diagnostike është koha e raportimit më e madhe se ajo e raportuar në tabelë, e përcaktuar nga kompleksiteti i veçantë i rastit, e cila kërkon hetime të mëtejshme (imunohistokimi, citogjenetikë, biologji molekulare) ose që kërkon një ndarje kolegjiale ose një mendim të dytë nga strukturat e referencës.

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Raporto një gabim në këtë faqe