Poproś o własny materiał biologiczny

Pacjent może zwrócić się do UOC Anatomii Patologicznej o materiał użyty do badania (bloki i slajdy) oraz kopię odpowiedniej dokumentacji do dalszych badań w innej placówce. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z sekretariatem, który przekaże niezbędne informacje, odpowiednie formularze do wypełnienia i datę wydania.

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, zgodnie z Dekretem Ustawodawczym 196/2003, Dyrektor Anatomii Patologicznej UOC jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora danych; gwarantuje on przestrzeganie i egzekwowanie zasad tajemnicy i poufności danych wrażliwych dotyczących odbiorców usługi i świadczonych usług. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Dyrektorem UOC i Kierownikiem ds. Prywatności AUSL Frosinone: Viale Mazzini, snc c/o Pre.S.A.L. Frosinone – e-mail: carlo.baldesi@aslfrosinone.it.

Ostatnia aktualizacja: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Segnala errore in questa pagina