Tërhiq një raport

Përdoruesit do t ‘i jepet një kujtesë që përmban informacione në lidhje me:

  • datën dhe vendin e mbledhjes së raportit;
  • prokurë në rast se subjekti i të dhënave nuk është në gjendje të tërheqë raportin.

Referencat rregullatore për mosheqjen e raportit (neni 4 Ligji 412/91 i ndryshuar me ligjin 296/06)

LAZIOescape – raporti yt me një klikim

Përditësimi i fundit: 16/02/2023

Pubblicato il: 16/02/2023

Raporto një gabim në këtë faqe