Solicitați propriul material biologic

Pacientul poate solicita de la BOU Anatomie Patologică materialul utilizat pentru examinare (blocuri și diapozitive) și o copie a documentației relevante pentru investigații suplimentare la o altă unitate. Pentru informații, contactați secretariatul, care va furniza informațiile necesare, formularele relevante care trebuie completate și data eliberării.

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Decretul legislativ 196/2003, Directorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene de Anatomie Patologică este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în numele operatorului de date; acesta garantează respectarea și aplicarea regulilor de secretizare și confidențialitate a datelor sensibile referitoare la destinatarii serviciului și la serviciile furnizate. Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați directorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene și managerul de confidențialitate al AUSL al Frosinone: Viale Mazzini, snc c/o Pre.S.A.L. di Frosinone – e-mail: carlo.baldesi@aslfrosinone.it.

Ultima actualizare: 04/04/2022

Raportează o eroare pe această pagină