Dostarczanie materiału biologicznego

Do każdej próbki należy dołączyć specjalne żądanie dotyczące rodzaju badania i przechowywać ją odpowiednio, to znaczy w odpowiednich pojemnikach. W przypadku dostępu użytkownika zewnętrznego do wszystkich usług świadczonych przez Anatomię Patologiczną, użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany przez personel sekretariatu o sposobie wykonania badania.

Do wyboru masz następujące opcje:

  • udanie się do lekarza, który przepisze analizy na formularzu Narodowej Służby Zdrowia (NHS)- białe wymagające. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany, jeśli jest to konieczne, do zapłaty za bilet;
  • bezpośredniego wnioskowania o świadczenia z Anatomii Patologicznej Frosinone poprzez złożenie wniosku wypełnionego na papierze firmowym przez lekarza specjalistę. W takim przypadku użytkownik musi ponieść cały koszt dochodzeń zgodnie z taryfą regionalną lub w ramach profesjonalnego reżimu (patrz wykaz usług i związanych z nimi kosztów wyświetlany w sekretariacie Struktury).

Ostatnia aktualizacja: 04/04/2022

Pubblicato il: 04/04/2022

Segnala errore in questa pagina