Wycofaj raport

Użytkownik otrzyma przypomnienie zawierające informacje dotyczące:

  • datę i miejsce odbioru raportu;
  • pełnomocnika w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wycofać zgłoszenia.

Odniesienia regulacyjne dotyczące niewycofania zgłoszenia (art. 4 ustawy 412/91 zmienionej ustawą 296/06)

LAZIOescape – Twój raport jednym kliknięciem

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2023

Pubblicato il: 16/02/2023

Segnala errore in questa pagina