Titularii de funcții de conducere (fără directori generali)

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Pentru fiecare titular de angajament:
Articolul 14 alineatul (1) litera a) și alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 33/2013Funcțiile executive, în orice calitate conferită, inclusiv cele conferite la discreția organului de conducere politică fără proceduri de selecție publică și titularii de funcții organizaționale cu funcții de conducere (de publicat în tabele care disting următoarele situații: directori, manageri identificați la discreția lor, titulari de funcții organizaționale cu funcții de conducere)Actul de cesiune, cu indicarea duratei cesiuniiÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 14 alineatul (1) litera b) și alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 33/2013Curriculum vitae, elaborat în conformitate cu modelul european actualÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 14 alineatul (1) litera c) și alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 33/2013Remunerație de orice fel legată de asumarea cesiunii (cu dovezi specifice ale oricăror componente variabile sau legate de evaluarea rezultatului)În timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 14 alineatul (1) litera c) și alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 33/2013Cuantumul deplasărilor de serviciu și al misiunilor plătite din fonduri publiceÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 14 alineatul (1) litera d) și alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 33/2013Date referitoare la preluarea altor funcții, în organisme publice sau private, și remunerația aferentă pentru orice motiv plătităÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 14 alineatul (1) litera e) și alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 33/2013Alte cesiuni posibile cu taxe care urmează să fie suportate de finanțele publice și indicarea remunerației datorateÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 14, alin. 1, lit. f) și alin. 1-bis, Decretul legislativ nr. 33/2013 Art. 2, alin. 1, pct. 1, Legea nr. 441/19821) declarație privind drepturile reale asupra bunurilor imobile și bunurilor mobile înregistrate în registrele publice, proprietatea societăților comerciale, părțile sociale ale societăților comerciale, părțile sociale ale societăților comerciale, exercitarea funcțiilor de administrator sau auditor al societăților comerciale, cu aplicarea formulei „pe propria răspundere afirm că declarația corespunde adevărului” [Pentru subiect, soțul/soția și rudele neseparate în cadrul gradului al doilea, în cazul în care acestea permit acest lucru (NB: eventual dând dovadă de non-consimțământ) și referindu-se la momentul preluării mandatului]Niciuna (trebuie depusă o singură dată în termen de 3 luni de la alegerea, numirea sau conferirea cesiunii și rămâne publicată până la încetarea cesiunii sau a mandatului).
Art. 14, alin. 1, lit. f) și alin. 1-bis, Decretul legislativ nr. 33/2013 Art. 2, alin. 1, pct. 2, Legea nr. 441/19822) copie a ultimei declarații fiscale care face obiectul impozitului pe venitul personal [Pentru subiect, soțul/soția și rudele neseparate în gradul al doilea, în cazul în care permit acest lucru (NB: eventual dând dovadă de non-consimțământ)] (NB: este necesar să se limiteze, cu precauții speciale de către partea interesată sau de către administrație, publicarea datelor sensibile)În termen de 3 luni de la numire sau atribuire
Art. 14, alin. 1, lit. f) și alin. 1-bis, Decretul legislativ nr. 33/2013 Art. 3, Legea nr. 441/19823) atestare privind modificările survenite în bilanț în anul precedent și o copie a declarației fiscale [Pentru subiect, soțul/soția și rudele neseparate din cadrul gradului al doilea, în cazul în care permit acest lucru (NB: eventual se face dovada neconsimțământului)]Anual
Articolul 20 alineatul (3) din Decretul legislativ nr. 39/2013Declarație privind inexistența uneia dintre cauzele de netransferabilitate a cesiuniiÎn timp util (art. 20, alin. 1, Decretul legislativ nr. 39/2013)
Articolul 20 alineatul (3) din Decretul legislativ nr. 39/2013Declarație privind inexistența uneia dintre cauzele de incompatibilitate cu cesiuneaAnual (art. 20, alin. 2, Decretul legislativ nr. 39/2013)
Articolul 14 alineatul (1) teza a doua, Decretul legislativ nr. 33/2013Suma totală a retribuțiilor primite din finanțele publiceAnual (nu mai târziu de 30 martie)
Art. 15, alin. 5, Decretul legislativ nr. 33/2013Lista posturilor de conducere discreționareLista funcțiilor de conducere, completată cu titlurile și curricula vitae a acestora, atribuite persoanelor, inclusiv celor din afara administrațiilor publice, identificate la discreția organului de conducere politică fără proceduri de selecție publicăDatele nu mai fac obiectul publicării obligatorii în conformitate cu Decretul legislativ 97/2016
Articolul 19 alineatul (1) bis, Decretul legislativ nr. 165/2001Posturi funcționale disponibileNumărul și tipul posturilor disponibile în tabelul de personal și criteriile de selecție aferenteÎn timp util
Articolul 1 alineatul (7) din Decretul prezidențial italian nr. 108/2004Rolul managerilorRolul managerilorAnual

Ultima actualizare: 11/05/2022

Pubblicato il: 25/02/2022

Raportează o eroare pe această pagină