Informații despre mediu

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Articolul 40 alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 33/2013Informații despre mediuInformații despre mediu pe care administrațiile le dețin în scopul activităților lor instituționale:În timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Starea mediului
1) Starea elementelor mediului, cum ar fi aerul, atmosfera, apa, solul, teritoriul, siturile naturale, inclusiv higrotopele, zonele de coastă și marine, diversitatea biologică și elementele sale constitutive, inclusiv organismele modificate genetic și, în plus, interacțiunile dintre aceste elemente
În timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Poluanți
2) Factori precum substanțe, energie, zgomot, radiații sau deșeuri, inclusiv deșeuri radioactive, emisii, deversări și alte eliberări în mediu, care afectează sau pot afecta elementele mediului
În timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
3) Măsurile, inclusiv cele administrative, cum ar fi politicile, dispozițiile legislative, planurile, programele, acordurile de mediu și orice alt act, inclusiv cele administrative, precum și activitățile care afectează sau pot afecta elementele și factorii de mediu și analizele cost-beneficiu și alte analize și ipoteze economice utilizate în domeniul de aplicare al acestoraÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
4) Măsuri sau activități care vizează protejarea elementelor menționate mai sus și a analizelor cost-beneficiu și a altor analize și ipoteze economice utilizate în domeniul de aplicare al acestoraÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
5) Rapoarte privind implementarea legislației de mediuÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
6) Starea de sănătate și siguranță umană, inclusiv contaminarea lanțului alimentar, condițiile de viață ale omului, peisajul, siturile și clădirile de interes cultural, în măsura în care acestea pot fi influențate de starea elementelor mediului, prin aceste elemente, de orice factorÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Raport privind starea mediului intocmit de Ministerul Mediului si Protectiei TerenurilorÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)

Ultima actualizare: 01/03/2022

Pubblicato il: 01/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină