Raportarea infracțiunilor

Cetățenii, angajații și colaboratorii care intenționează să raporteze situații ilegale (acte de corupție și alte infracțiuni împotriva administrației publice, acte de presupuse prejudicii fiscale sau alte infracțiuni administrative) de care au luat cunoștință în administrație trebuie să utilizeze acest model.

Trebuie reamintit faptul că sistemul juridic îi protejează pe cei care raportează o infracțiune.

În special, legea și Planul Național Anticorupție (PNA) prevăd că:

  • administrația are obligația de a institui sisteme de protecție a confidențialității cu privire la identitatea denunțătorului;
  • identitatea avertizorului trebuie protejată în orice context ulterior raportării. În cadrul procedurilor disciplinare, identitatea avertizorului nu poate fi dezvăluită fără consimțământul acestuia, cu excepția cazului în care cunoștințele sale sunt absolut esențiale pentru apărarea acuzatului;
  • plângerea se scade din accesul prevăzut la art. 22 și urm. din Legea nr. 241 din 7 august 1990;
  • reclamantul care consideră că a fost discriminat la locul de muncă din cauza plângerii, poate raporta (și prin intermediul sindicatului) Inspectoratului Serviciului Public faptele de discriminare.

Pentru informații suplimentare, este posibil să consultați PNA

Atașat este modelul de raportare pregătit pentru ASL Frosinone.

Ultima actualizare: 01/03/2022

Pubblicato il: 01/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină