Personalul ecologic

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Articolul 16 alineatul (1) din Decretul legislativ nr. 33/2013Contul anual de personalContul anual de personal și cheltuielile aferente efectuate, în care sunt reprezentate datele referitoare la personalul și personalul efectiv în serviciu și costul acestora, cu o indicație a distribuției între diferitele calificări și domenii profesionale, în special cu privire la personalul alocat birourilor de colaborare directă cu organele de conducere politicăAnual (art. 16, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 16, alin. 2, Decretul legislativ nr. 33/2013Art. 16, alin. 2, Decretul legislativ nr. 33/2013Costul total al personalului permanent în serviciu, împărțit pe domenii profesionale, acordând o atenție deosebită personalului alocat birourilor de colaborare directă cu organele de conducere politicăAnual (art. 16, alin. 2, Decretul legislativ nr. 33/2013)

Ultima actualizare: 27/02/2022

Pubblicato il: 26/02/2022

Raportează o eroare pe această pagină