Titularii misiunilor de colaborare sau consultanță

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Articolul 15 alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 33/2013Consultanți și colaboratori (a se publica în tabele)Detalii privind actele de conferire a sarcinilor de colaborare sau consultanță unor părți externe în orice calitate (inclusiv cele cărora li s-a încredințat un contract de colaborare coordonat și continuu) cu indicarea destinatarilor, a motivului cesiunii și a sumei plătiteÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 15, alin. 1, lit. b), Decretul legislativ nr. 33/20131) curriculum vitae, elaborat în conformitate cu modelul european actualÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 15, alin. 1, lit. c), Decretul legislativ nr. 33/20132) date referitoare la exercitarea atribuțiilor sau la ocuparea funcțiilor în entități de drept privat reglementate sau finanțate de administrația publică sau la exercitarea activităților profesionaleÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 15, alin. 1, lit. d), Decretul legislativ nr. 33/20133) remunerația în orice caz denominată, referitoare la relația de angajare, consultanță sau colaborare (inclusiv cele încredințate cu un contract de colaborare coordonată și continuă), cu dovezi specifice ale oricăror componente variabile sau legate de evaluarea rezultatuluiÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 15, alin. 2, Decretul legislativ nr. 33/2013 Art. 53, c. 14, Decretul legislativ nr. 165/2001Tabele referitoare la listele de consultanți cu indicarea scopului, duratei și remunerației cesiunii (comunicate Serviciului Public)În timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Art. 53, alin. 14, Decretul legislativ nr. 165/2001Certificarea verificării inexistenței unor situații, chiar potențiale, de conflict de intereseÎn timp util

Ultima actualizare: 06/10/2023

Pubblicato il: 23/02/2022

Raportează o eroare pe această pagină