Societăți care investesc

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Art. 22, alin. 1, lit. b), Decretul legislativ nr. 33/2013Datele societăților în care s-a investit (a se publica în tabele)Lista societăților în care administrația deține direct participații, inclusiv participații minoritare, cu indicarea entității, a funcțiilor atribuite și a activităților desfășurate în favoarea administrației sau a activităților de serviciu public încredințate, cu excepția societăților deținute de administrațiile publice, cu acțiuni cotate pe piețele reglementate italiene sau în alte țări ale Uniunii Europene și a filialelor acestora. (Articolul 22 alineatul (6) din Decretul legislativ nr. 33/2013)Anual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Pentru fiecare dintre companii:Anual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 22 alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 33/20131) denumirea societățiiAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
2) măsura posibilei participări a administrațieiAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
3) durata angajamentuluiAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
4) sarcina totală, indiferent de motiv, aferentă exercițiului financiar, aferentă situațiilor financiare ale administrațieiAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
5) numărul de reprezentanți ai administrației în organele de conducere și tratamentul economic general pentru fiecare dintre aceștiaAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
6) rezultatele financiare pentru ultimele trei exerciții financiareAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
7) numiri în funcția de administrator al societății și tratamentul economic general aferentAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 20 alineatul (3) din Decretul legislativ nr. 39/2013Declarație privind inexistența uneia dintre cauzele netransferabilității cesiunii (link către site-ul web al entității)În timp util (art. 20, alin. 1, Decretul legislativ nr. 39/2013)
Art. 20, alin. 3, Decretul legislativ nr. 39/2014Declarație privind inexistența uneia dintre cauzele incompatibilității cu cesiunea (link către site-ul web al entității)Anual (art. 20, alin. 2, Decretul legislativ nr. 39/2013)
Art. 22, alin. 3, Decretul legislativ nr. 33/2013Link către site-urile instituționale ale companiilor în care s-a investitAnual (art. 22, alin. 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 22 alineatul (1) litera d-bis, Decretul legislativ nr. 33/2013MăsuriMăsuri privind constituirea societăților comerciale cu capital public, achiziționarea de titluri de participare în societăți deja înființate, gestionarea titlurilor de participare publice, vânzarea titlurilor de participare, listarea societăților comerciale cu capital public pe piețele reglementate și raționalizarea periodică a titlurilor de participare publice, prevăzute de decretul legislativ adoptat în temeiul articolului 18 din Legea nr. 124 din 7 august 2015 (articolul 20 din Decretul legislativ 175/2016)În timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 19 alineatul (7) din Decretul legislativ nr. 175/2016Măsuri cu care administrațiile publice membre stabilesc obiective anuale și multianuale specifice pentru toate cheltuielile de exploatare, inclusiv cele pentru personal, ale filialelorÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Măsuri prin care societățile controlate de stat garantează urmărirea concretă a obiectivelor specifice, anuale și multianuale, pe toate cheltuielile de exploatareÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)

Ultima actualizare: 30/05/2022

Pubblicato il: 28/02/2022

Raportează o eroare pe această pagină