Tipuri de proceduri

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Pentru fiecare tip de procedură:
Articolul 35 alineatul (1) litera a), Decretul legislativ nr. 33/2013Tipuri de proceduri (de publicat în tabele)1) descrierea succintă a procedurii cu indicarea tuturor referințelor de reglementare utileÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera b), Decretul legislativ nr. 33/20132) unități organizaționale responsabile cu investigațiaÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera c), Decretul legislativ nr. 33/20133) sediul procedurii, împreună cu numerele de telefon și căsuța de e-mail instituționalăÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera c), Decretul legislativ nr. 33/20134) în cazul în care este diferit, biroul responsabil pentru adoptarea măsurii finale, cu indicarea numelui șefului de birou împreună cu numerele de telefon respective și căsuța de e-mail instituționalăÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera e), Decretul legislativ nr. 33/2013
5) modul în care persoanele vizate pot obține informații referitoare la procedurile în curs care le privescÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera f), Decretul legislativ nr. 33/20136) termenul stabilit în cadrul normativ al procedurii pentru încheierea cu adoptarea unei măsuri exprese și orice alt termen procedural relevantÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera g), Decretul legislativ nr. 33/20137) proceduri pentru care măsura de administrare poate fi înlocuită cu o declarație a părții interesate sau procedura poate fi încheiată cu acordul tacit al administrațieiÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera h), Decretul legislativ nr. 33/20138) instrumente de protecție administrativă și judiciară, recunoscute de lege în favoarea părții interesate, în cursul procedurii împotriva măsurii definitive sau în cazurile de adoptare a măsurii peste termenul prestabilit pentru încheierea acesteia și modalitățile de activare a acestoraÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera i), Decretul legislativ nr. 33/20139) accesați link-uri către serviciul online, dacă acesta este deja disponibil în rețea sau orele preconizate pentru activarea acestuiaÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera l), Decretul legislativ nr. 33/201310) modalitati de efectuare a oricaror plati necesare, cu codurile de identificare IBAN ale contului de plati, sau pentru debitarea platii catre Trezorerie, prin care partile implicate pot efectua plati prin virament bancar sau postal, sau identificatorii contului curent postal pe care partile implicate pot efectua plati prin factura postala, precum si codurile de identificare a platii care vor fi indicate obligatoriu pentru plataÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera m), Decretul legislativ nr. 33/201311) numele persoanei căreia i se atribuie puterea substitutivă, în caz de inerție, precum și metodele de activare a acestei puteri, cu indicarea numerelor de telefon și a căsuțelor de e-mail instituționaleÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Pentru procedurile la cererea unei părți:
Articolul 35 alineatul (1) litera d), Decretul legislativ nr. 33/2013 Tipuri de proceduri (de publicat în tabele)1) actele și documentele care se anexează la cerere și formularele necesare, inclusiv facsimilele pentru autocertificăriÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 35 alineatul (1) litera d), Decretul legislativ nr. 33/2013 și articolul 1 alineatul (29), Legea 190/20122) birouri care să contacteze pentru informații, ore și metode de acces cu indicarea adreselor, numerelor de telefon și a căsuțelor de e-mail instituționale la care să depună cererileÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)

Art.11 Regulamentul UE nr. 2017/625 Biserica Ortodoxă Ucraineană SIAOA

Ultima actualizare: 02/05/2023

Pubblicato il: 28/02/2022

Raportează o eroare pe această pagină