Acte de planificare a lucrărilor publice

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Art. 38, alin. 2 și 2 bis din Decretul legislativ nr. 33/2013 Art. 21 alin. 7 din Decretul legislativ nr. 50/2016 Art. 29 Decretul legislativ nr. 50/2016Acte de planificare a lucrărilor publiceActe de programare a lucrărilor publice (link la subsecțiunea „licitații și contracte”). Cu titlu de exemplu: – Programul de lucrări publice pe trei ani, precum și actualizările anuale aferente, în conformitate cu art. 21 din Decretul legislativ nr. 50/2016 – Document de planificare multianuală în conformitate cu art. 2 din Decretul legislativ nr. 228/2011, (pentru ministere)În timp util (articolul 8 alineatul 1, Decretul legislativ nr. 33/2013)

Ultima actualizare: 28/06/2023

Pubblicato il: 01/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină