Verificări ale societăților comerciale

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Art. 25, alin. 1, lit. a), Decretul legislativ nr. 33/2013Tipuri de controlLista tipurilor de control la care sunt supuse companiile datorită dimensiunii și sectorului de activitate, cu indicarea pentru fiecare dintre ele a criteriilor și a metodelor relative de performanțăDatele nu mai fac obiectul publicării obligatorii în conformitate cu Decretul legislativ 97/2016
Art. 25, alin. 1, lit. b), Decretul legislativ nr. 33/2013Obligații ȘI obligațiiLista obligațiilor și obligațiilor care fac obiectul activităților de control pe care companiile sunt obligate să le respecte pentru a respecta dispozițiile de reglementare

Ultima actualizare: 28/02/2022

Pubblicato il: 28/02/2022

Raportează o eroare pe această pagină