Intervenții extraordinare și de urgență

Referință de reglementareDenumirea obligației individualeConținutul obligațieiActualizează
Articolul 42 alineatul (1) litera a), Decretul legislativ nr. 33/2013Intervenții extraordinare și de urgență (a se publica în tabele)Măsurile adoptate privind intervențiile extraordinare și de urgență care implică excepții de la legislația în vigoare, cu indicarea expresă a normelor de drept la care se poate renunța și a motivelor excepției, precum și cu indicarea oricăror acte administrative sau jurisdicționale care au intervenitÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 42 alineatul (1) litera b), Decretul legislativ nr. 33/2013Termene, dacă este cazul, stabilite pentru exercitarea competențelor de a adopta măsuri extraordinareÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)
Articolul 42 alineatul (1) litera c), Decretul legislativ nr. 33/2013Costul estimat al intervențiilor și costul real suportat de administrațieÎn timp util (în conformitate cu art. 8, Decretul legislativ nr. 33/2013)

Ultima actualizare: 01/03/2022

Pubblicato il: 01/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină