Telefonatat

Disponueshmëria për të mbuluar zëvendësimin dhe emërimet e përkohshme të Mjekësisë së Përgjithshme në Komunën e TREVIT NË LAZIO dhe VEROLI – SKADIMI në orën 12:00 më 31.01.2024

Publikuar më Fri, 26/01/2024 - 09:29

Tërheqja e emrave për përpilimin e komisionit të konkursit publik, për titujt dhe provimet, për rekrutimin pa afat të n. 7 pozicioneve të Drejtorit Mjekësor – Disiplina e Pediatrisë

Publikuar më Thu, 25/01/2024 - 13:57

Stabilizimi i njoftimit publik të stafit të pasigurt të Nën-Fondit, për mbulimin e njëqind e pesëdhjetë e dy pozicioneve në profile të ndryshme profesionale.

Publikuar më Wed, 24/01/2024 - 13:06

Revista e Dëshmive të Konkurrencës Publike – për kualifikime dhe provime – për rekrutimin pa afat të 6 pozicioneve të Drejtorit Mjekësor të Disiplinës Radiologjike për Shërbimin e Radiologjisë Ndërhyrëse.

Publikuar më Thu, 18/01/2024 - 11:23

Diplomimi i specialistëve me turne ambulatorësh – Tremujori IV 2023

Publikuar më Tue, 16/01/2024 - 13:43

Skadoi

PAJISJE MJEKËSORE PËR PËRGATITJEN E EKZAMINIMEVE KLINIKE NË FUSHËN ENDOSKOPIKE DHE GASTROSKOPIA DHE KOLONOSKOPIA (Lloji Lumevis). – NJOFTIM për HETIMIN e TREGUT

Publikuar më Fri, 12/01/2024 - 13:04

Skadoi

SIGURIMI I PAJISJEVE TË BIOPSISË VABB – NJOFTIM PËR HETIMIN E TREGUT

Publikuar më Fri, 12/01/2024 - 12:01

Revista e Dëshmive të Konkurrencës Publike – për kualifikime dhe provime – për rekrutimin pa afat të 6 pozicioneve të Drejtorit Mjekësor të Disiplinës Radiologjike për Shërbimin e Radiologjisë Ndërhyrëse.

Publikuar më Thu, 11/01/2024 - 15:30

Pranimi i kandidatëve dhe emërimi i Komisionit Publik të Konkurrencës për kualifikime dhe provime për rekrutimin pa afat të 6 pozicioneve të Drejtorit Mjekësor të Disiplinës Radiodiagnostike për veprimtarinë e Radiologjisë Ndërhyrëse.

Publikuar më Thu, 04/01/2024 - 10:30

NJOFTIM PËR PËRGATITJEN E RENDITJES SË KOMPANIVE TË SPECIALISTËVE AMBULANTË TË BRENDSHËM, VETERINERËVE DHE PROFESIONISTËVE TË TJERË SHËNDETËSORË (BIOLOGË, KIMISTË, PSIKOLOGË) TË VLEFSHËM PËR VITIN 2025. AFATI 31/01/2024

Publikuar më Wed, 03/01/2024 - 08:28

Renditja e përkohshme – Progresi ekonomik brenda zonave – DEP 2023

Publikuar më Fri, 29/12/2023 - 09:35

Konkurs publik për kualifikime dhe provime për rekrutim të hapur për 7 pozicione si Drejtor i Mjekësisë Pediatrike.

Publikuar më Wed, 27/12/2023 - 12:41

NJOFTIM PËR MBLEDHJE PËR LIDHJEN E KONTRATËS INDIVIDUALE TË PUNËS për një PERIUDHË TË PACAKTUAR. (Procedura e stabilizimit për personelin drejtues në përputhje me nenin 1, paragrafi 268 shkronja B, të ligjit 234/2021 dhe ndryshimet pasuese).

Publikuar më Wed, 20/12/2023 - 11:07

Caktimi i detyrave të kujdesit parësor të mbetur në ciklin e zgjedhjes (ish kujdesi parësor) të zbuluar për vitin 2023

Publikuar më Tue, 19/12/2023 - 13:57

INTEGRIMI i2-të i buletinit IV të vendeve të lira të punës ambulatore, (publikuar tashmë më 01.12.2023) – AFATI I FUNDIT 02 JANAR 2024.

Publikuar më Mon, 18/12/2023 - 16:00

Procedura e stabilizimit për Personelin Menaxhues në posedim të kërkesave sipas nenit 1 paragrafi 268 germa b) të ligjit 234/2021. Pranimi /përjashtimi i kandidatëve; – Miratimi i renditjes së disiplinave të ndryshme; – Rekrutimi i përhershëm

Publikuar më Mon, 18/12/2023 - 11:43

Njoftim për përgatitjen e diplomimeve të kompanisë, viti 2024, të pediatërve në dispozicion me dhënien e mundshme të detyrës së përkohshme ose caktimin e zëvendësimit-SCADENZA – 23.59 ORË TË DATËS 14/01/2024

Publikuar më Thu, 14/12/2023 - 18:57

Njoftim për përgatitjen e diplomimeve të kompanisë për vitin 2024 të Mjekëve në dispozicion pas dhënies së mundshme të një detyre të përkohshme, me afat të caktuar ose për caktimin e zëvendësimit – SKADIMI – 23.59 ORË më 14/01/2024 

Publikuar më Thu, 14/12/2023 - 18:51

DIPLOMIMET PËRFUNDIMTARE TË MERITAVE – TË SPECIALIZUARA DHE TË SPECIALIZUARA – KONKURSI PUBLIK PËR KUALIFIKIME DHE PROVIME PËR REKRUTIM TË HAPUR PËR 8 POZICIONE DREJTORESHË MJEKËSORE TË ORTOPEDISË DHE TRAUMATOLOGJISË.

Publikuar më Wed, 13/12/2023 - 12:58

Skadoi

PËRZGJEDHJA E BRENDSHME PËR PËRPARIMIN EKONOMIK HORIZONTAL BRENDA FUSHAVE DIFERENCIALE EKONOMIKE TË PROFESIONALIZMIT DEP 2023.

Publikuar më Tue, 12/12/2023 - 13:08