Połączenia

Dostępność na pokrycie zastępstw i tymczasowych wizyt w zakresie medycyny ogólnej w gminie TREVI W LACJUM i VEROLI – WYGASA o godzinie 12:00 w dniu 31.01.2024 r.

Opublikowano w dniu Fri, 26/01/2024 - 09:29

Wylosowanie nazwisk do opracowania komisji konkursu publicznego, tytułów i egzaminów, do bezterminowej rekrutacji na 7 etatów Dyrektora Medycznego – Dyscyplina Pediatria

Opublikowano w dniu Thu, 25/01/2024 - 13:57

Stabilizacja ogłoszenia publicznego niepewnej kadry Subfunduszu, na pokrycie stu pięćdziesięciu dwóch stanowisk w różnych profilach zawodowych.

Opublikowano w dniu Wed, 24/01/2024 - 13:06

Public Competition Evidence Journal – o kwalifikacje i egzaminy – na bezterminową rekrutację na 6 stanowisk Dyrektora Medycznego Dyscypliny Radiologia dla Służby Radiologii Interwencyjnej.

Opublikowano w dniu Thu, 18/01/2024 - 11:23

Ukończenie specjalistycznej zmiany ambulatoryjnej – IV kwartał 2023

Opublikowano w dniu Tue, 16/01/2024 - 13:43

Wygasła

WYRÓB MEDYCZNY DO PRZYGOTOWANIA BADAŃ KLINICZNYCH W ZAKRESIE ENDOSKOPOWYM ORAZ ZARÓWNO GASTROSKOPII, jak I KOLONOSKOPII (typ Lumevis). – ZAWIADOMIENIE O BADANIU RYNKU

Opublikowano w dniu Fri, 12/01/2024 - 13:04

Wygasła

DOSTAWA URZĄDZEŃ DO BIOPSJI VABB – OGŁOSZENIE O BADANIU RYNKU

Opublikowano w dniu Fri, 12/01/2024 - 12:01

Public Competition Evidence Journal – o kwalifikacje i egzaminy – na bezterminową rekrutację na 6 stanowisk Dyrektora Medycznego Dyscypliny Radiologia dla Służby Radiologii Interwencyjnej.

Opublikowano w dniu Thu, 11/01/2024 - 15:30

Przyjęcie kandydatów i powołanie Publicznej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji i egzaminów na bezterminową rekrutację na 6 stanowisk Dyrektora Medycznego Dyscypliny Radiodiagnostyka do działań Radiologii Interwencyjnej.

Opublikowano w dniu Thu, 04/01/2024 - 10:30

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU FIRMOWYCH RANKINGÓW WEWNĘTRZNYCH SPECJALISTÓW AMBULATORYJNYCH, LEKARZY WETERYNARII I INNYCH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA (BIOLOGÓW, CHEMIKÓW, PSYCHOLOGÓW) OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2025. TERMIN 31.01.2024

Opublikowano w dniu Wed, 03/01/2024 - 08:28

Rankingi tymczasowe – Postęp gospodarczy w obszarach – Dep 2023

Opublikowano w dniu Fri, 29/12/2023 - 09:35

Publiczny konkurs na kwalifikacje i egzaminy do naboru na czas nieokreślony na 7 etatów na stanowisko Pediatrycznego Dyrektora Medycznego.

Opublikowano w dniu Wed, 27/12/2023 - 12:41

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU POSIEDZENIA W CELU ZAWARCIA INDYWIDUALNEJ UMOWY O PRACĘ NA czas NIEOKREŚLONY. (Procedura stabilizacji personelu zarządzającego zgodnie z art. 1 ust. 268 lit. b ustawy 234/2021 z późniejszymi zmianami).

Opublikowano w dniu Wed, 20/12/2023 - 11:07

Przypisanie pozostałych zadań podstawowej opieki zdrowotnej do cyklu wyboru (dawna podstawowa opieka zdrowotna) wykrytego w 2023 r.

Opublikowano w dniu Tue, 19/12/2023 - 13:57

II INTEGRACJA Biuletynu Wakacji Ambulatoryjnych IV Kwartał, (opublikowanego już w dniu 01.12.2023 r.) – TERMIN 02.01.2024 r.

Opublikowano w dniu Mon, 18/12/2023 - 16:00

Procedura stabilizacji dla Personelu Zarządzającego posiadającego wymagania zgodnie z art. 1 ust. 268 lit. b) Ustawy 234/2021. Rekrutacja /wykluczenie kandydatów; – Zatwierdzanie rankingów różnych dyscyplin; – Rekrutacja stała

Opublikowano w dniu Mon, 18/12/2023 - 11:43

Zawiadomienie o przygotowaniu firmowych dyplomów ukończenia studiów, rok 2024, pediatrów dostępnych po ewentualnym przyznaniu przydziału tymczasowego lub przydziału zastępczego-SCADENZA – 23,59 GODZINY Z DNIA 14.01.2024

Opublikowano w dniu Thu, 14/12/2023 - 18:57

Zawiadomienie o przygotowaniu klasyfikacji firmy na rok 2024 lekarzy dostępnych po ewentualnym przyznaniu tymczasowego, terminowego przydziału lub przydziale zastępstwa – WYGAŚNIĘCIE – 23,59 GODZINY w dniu 14.01.2024 

Opublikowano w dniu Thu, 14/12/2023 - 18:51

KOŃCOWE OCENY MERYTORYCZNE – SPECJALISTYCZNE I SPECJALISTYCZNE – PUBLICZNY KONKURS NA KWALIFIKACJE I EGZAMINY DO OTWARTEJ REKRUTACJI NA 8 STANOWISK KIEROWNIKA MEDYCZNEGO ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII.

Opublikowano w dniu Wed, 13/12/2023 - 12:58

Wygasła

SELEKCJA WEWNĘTRZNA DLA HORYZONTALNEGO POSTĘPU GOSPODARCZEGO W OBSZARACH ZRÓŻNICOWANIA EKONOMICZNEGO profesjonalizmu Dep 2023.

Opublikowano w dniu Tue, 12/12/2023 - 13:08