Seirbhísí treorach d’eachtrannaigh

Eachtrannaigh ag a bhfuil Cead Cónaithe

Tá saoránaigh eachtrannacha a chónaíonn go rialta san Iodáil agus a mbaill teaghlaigh chleithiúnacha a bhfuil cead cónaithe rialta acu i dteideal cúnamh a fháil arna sholáthar ag an tSeirbhís Náisiúnta Sláinte (NHS anseo feasta), le cóir chomhionann agus comhionannas ceart agus dualgas i ndáil le saoránaigh na hIodáile maidir leis an ranníocaíocht atá le híoc, an cúnamh a sholáthraíonn an NHS agus a bhailíocht le himeacht ama.  Chun an cúnamh seo a fháil, ní mór duit clárú leis an NHS.

Is féidir clárú a bheith éigeantach nó deonach.

Baineann clárú éigeantach (de réir critéar atá go hiomlán cosúil le saoránaigh na hIodáile) le heachtrannaigh neamh – AE, i gcomhréir leis na rialacha a bhaineann le teacht isteach san Iodáil nó a d’iarr athnuachan an cheada cónaithe, atá:

 • fostaithe (cuideachta nó baile)
 • daoine dífhostaithe atá cláraithe ar na liostaí fostaíochta
 • féinfhostaithe
 • príosúnaigh agus imtheorannaithe
 • pósta le saoránaigh na hIodáile
 • leanaí atá faoi chúram altrama nó atá ag fanacht le huchtáil
 • fostaithe ambasáide
 • sagairt eachtrannacha neamh – AE a bhíonn ag obair do dheoisí Lazio
 • i láthair san Iodáil ar chúiseanna teaghlaigh agus athaontú teaghlaigh
 • dídeanaithe polaitiúla nó daoine gan stát
 • i láthair san Iodáil le haghaidh iarrata ar thearmann nó ar thearmann, idir pholaitiúil agus dhaonnúil
 • go dtí go bhfaighfear saoránacht Iodálach
 • le cead cónaithe le haghaidh cónaí roghnach
 • fanacht go rialta agus tú ag fanacht le hathnuachan an cheada cónaithe
 • lonnaithe in ionaid fáiltithe
 • le síneadh ar chead cónaithe ar chúiseanna sláinte

Déantar clárú deonach i gcoinne ranníocaíocht bhliantúil ar ráta comhréidh a íoc do shaoránaigh eachtrannacha neamh – AE ag a bhfuil cead cónaithe níos faide ná trí mhí (nó níos giorra fós i gcás mac léinn nó daoine a chuirtear ar comhchéim) nach dtagann laistigh díobh siúd atá cláraithe le ceart chun an SSN agus is é sin:

 • mic léinn
 • au pair
 • reiligiúnach
 • eachtrannaigh creidiúnaithe ag ár dtír agus ag obair san ambasáid
 • catagóirí eile is féidir a shainaithint, trí eisiamh i measc na gcatagóirí sin nach bhfuil i dteideal clárú éigeantach

Tagraíonn an ranníocaíocht ar ráta comhréidh don bhliain féilire, laghdaithe agus neamh – in – scartha.
Féadfaidh mic léinn agus au pair, áfach, tréimhse níos giorra a iarraidh, agus ranníocaíocht laghdaithe á híoc acu (ní leathnaítear an clárú chuig cleithiúnaithe, mura n – íoctar an ranníocaíocht iomlán don tréimhse is faide ná trí mhí).

Doiciméid Riachtanacha

Áirítear leis an gcáipéisíocht a theastaíonn le haghaidh clárúcháin:

 1. cead cónaithe bailí (nó iarraidh ar an gcéanna a athnuachan)
 2. deimhniú cónaithe nó dearbhú cónaithe nó féindeimhnithe iarbhír;
 3. cód cánach nó féindeimhniúchán ar an gcéanna
 4. an duillín íocaíochta a fháil (cuntas reatha in ainm Réigiún Lazio uimh. 370007 – Foraithne ón Aire 8.10.96)

Ní mór clárú leis an NHS (éigeantach agus deonach araon) a dhéanamh ag ASL (Údarás Sláinte Áitiúil) an cheantair ina bhfuil cónaí ort. Mura bhfuil an áit chónaithe i seilbh agat, is féidir leat clárú le ASL na críche ina bhfuil d’áit chónaithe agat.

Tráth an chláraithe, eisítear an cárta sláinte, doiciméad riachtanach chun na sochair agus na seirbhísí a sholáthraíonn an ASL agus na háiseanna leighis cleamhnaithe a fháil. Tá clárú bailí ón dáta a thagann sé isteach san Iodáil go dtí go dtéann an cead cónaithe in éag, leathnaítear é chuig cleithiúnaithe (cé is moite de dhaoine faoi choinneáil ón gcoigríoch).

Eachtrannaigh ag Fanacht ar Thabhairt Chun Rialtachta

Tá eachtrannaigh a rinne iarratas ar thabhairt chun rialtachta nó a bhfuil an dearbhú ar theacht chun cinn oibre neamhrialta curtha isteach ina leith (de bhun Dhlí Uimh. 189 an 30 Iúil 2002) i dteideal clárú éigeantach agus, i dteannta na ndoiciméad a bhaineann leis an gcead cónaithe, leis an gcód cónaithe agus cánach, ní mór dóibh an doiciméadacht lena ndeimhnítear an iarraidh ar thabhairt chun rialtachta nó an dearbhú ar theacht chun cinn agus deimhniú ar shonraí pearsanta an eachtrannaigh a chur faoi bhráid an údaráis inniúil. Tá an clárúchán seo bailí gach sé mhí agus tá sé in – athnuaite.

Tar éis an cead cónaithe a chur i láthair, ní bheidh an clárúchán seo sealadach a thuilleadh, ach beidh an fad céanna leis an gcead cónaithe.

Baineann an ceart chun clárú sealadach leis an SSN freisin le leanaí mionaoiseacha, cónaitheacha eachtrannacha a rinne iarratas ar thabhairt chun rialtachta agus atá ag fanacht le cead cónaithe a eisiúint. Maidir le clárú, ní mór don eachtrannach dearbhú maidir leis na sonraí pearsanta a bhaineann leis na leanaí mionaoiseacha a chónaíonn a eisiúint chuig an ASL atá inniúil ó thaobh na tíre de, leis an léiriú go bhfuil na sonraí sin ar a gcostas féin. Sé mhí a mhaireann an clárú seo agus bíonn sé i gcomhthráth le fad an tuismitheora dhearbhaigh.

Nuacht úsáideach do gach cineál eachtrannach eile atá i dteideal clárú éigeantach

Doiciméid atá le cur faoi bhráid an ASL lena mbaineann siad:

 • Cead cónaithe nó iarratas ar athnuachan
 • Cód cánach (nó féindeimhniú)
 • Deimhniú cónaithe (nó féindeimhniúchán). In éagmais cónaithe, is leor an dearbhú maidir le cónaí iarbhír, mar a thaispeántar leis an gcead cónaithe
 • Cóip d’íocaíocht na ranníocaíochtaí leis an NHS
 • Dearbhú ina ngeallann an t – eachtrannach aon athrú ar a stádas a chur in iúl don ASL

Eachtrannaigh gan Cead Cónaithe

Forálann an dlí go ndéantar eachtrannaigh atá i láthair sa chríoch náisiúnta nach bhfuil i gcomhréir leis na rialacha a bhaineann le dul isteach agus fanacht a chinntiú, i seirbhísí poiblí agus creidiúnaithe, cúram práinneach agus riachtanach othar seachtrach agus ospidéil le haghaidh breoiteachta agus timpiste agus go leathnaítear cláir leigheas coisctheach freisin d’eachtrannaigh nach bhfanann go rialta.

Go háirithe, ráthaítear an méid seo a leanas:

 • cosaint toirchis
 • cosaint agus sláinte an linbh
 • vacsaínithe
 • idirghabhálacha idirnáisiúnta próifiolacsais
 • próifiolacsas, diagnóis agus cóireáil galar tógálach

I gcás eachtrannaigh gan cead cónaithe rialta, eisíonn ASL na críche ina bhfuil cónaí ort cárta (cárta do Eachtrannaigh atá i láthair go Sealadach S.T.P.), lenar féidir leat rochtain a fháil ar na seirbhísí sláinte go léir a bhfuil tú ina dteideal. Ní bheidh ar iarratasóirí nach bhfuil acmhainní eacnamaíocha leordhóthanacha acu aon ualach a iompar, ach amháin i gcás na dtáillí ar rannpháirtíocht sa chaiteachas ar bhonn comhionann le saoránaigh na hIodáile. Maidir leis an measúnú ar choinníollacha na bochtaineachta, beidh féindearbhú barántúil (féach CHAP. II) staid na heagla ar thaobh an duine lena mbaineann.

Tá an cárta STP bailí ar feadh sé mhí agus tá sé in – athnuaite i gcás fanacht an eachtrannaigh sa chríoch náisiúnta. Tá sé bailí i ngach ASL, Ospidéal, Institiúid Taighde agus Cúraim Eolaíochta (IRCCS) agus Polaitíocht na hOllscoile sa réigiún inar eisíodh é. Tugann sé teidlíocht duit sochair bhreoiteachta agus timpiste othar seachtrach agus othar cónaitheach agus cúram cógaisíochta a fháil; ní thugann sé teidlíocht duit do dhochtúir teaghlaigh a úsáid.

I gcás caillteanais, eisítear cárta nua.

Comhtháthú Cultúrtha

Ag an ASL Frosinone, tá an clár chun Comhtháthú Cultúrtha a Chur Chun Cinn laistigh de chreat an Chirt chun Sláinte sa Daonra Inimirceach gníomhach

Teagmhálacha

CEANTAR A

Seoladh ríomhphoist chun eolas a fháil ar nósanna imeachta maidir le clárú leis an SSN:

rita.distefano@aslfrosinone.it Oifigí Rogha agus Cúlghairm an Liachleachtóra Ghinearálta agus an Péidiatraí Saor – Rogha de Láithreáin Anagni agus Alatri.

Anagni

Via Onorato Capo uimh. 1 – Teil. 0775.7325253 – 0775.7325245

 • Luan go hAoine ó 8:00 a.m. go 1:00 p.m. agus Dé Máirt agus Déardaoin freisin ó 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

Alatri

 • Ó Luan go hAoine ó 13:45 go 16:15

Suíomh Chiappitto – Teil. 0775.4385106 – 0775.438509

CEANTAR B

Seoladh ríomhphoist chun eolas a fháil ar nósanna imeachta clárúcháin SSN: cristina.bonanni@aslfrosinone.it

Frosinone

Viale Mazzini (c/o Presidium Dúiche) – Teil. 0775 2072530 – 2660 – 2661

 • Dé Luain agus Dé Máirt 8:30-12:30
 • Dé Céadaoin – Déardaoin – Dé hAoine 13:30 – 17:30

Ceccano

Borgo S. Lucia (c/o Casa della Salute) – Teil. 0775 6262870 – 2805

 • Luan go hAoine 8:30 – 12:30
 • Dé Luain agus Dé Céadaoin 14:30 – 17:30

Ceprano

Via Regina Margherita (c/o Casa della Salute) – Teil. 0775 912181

 • Luan – Máirt – Déardaoin 8:30 – 12:30
 • Dé Sathairn 8:30 – 12:15

Ferentino

Via di Porta Maggiore – Teil. 0775 244653 nó 0775 8821

 • Luan go hAoine 8:30 – 12:30
 • Dé Máirt agus Déardaoin 14:30 – 17:30

Veroli

Via Lucio Alfio – Teil. 0775 238119

 • Luan go Satharn 8:30 – 12:30

Boville Ernica

Corso Umberto I – Teil. 0775 1431410

 • Dé Luain agus Déardaoin 8:00 – 12:00 (Rogha Leighis/Cúlghairm)
 • Dé Céadaoin 8:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 (Medco Choice/Cúlghairm)
 • Dé Máirt agus Dé hAoine 10:00 – 12:00 (Díolúintí Ticéad)

Ripi

Via Casilina Km. 93.200 – Teil. 0775 284454 nó 0775 8821

 • Dé Luain agus Dé Céadaoin 8:30 – 12:30

CEANTAR C

CEANTAR D

Seoladh ríomhphoist:

distrettod@aslfrosinone.it Oifigí Rogha agus Cúlghairm an Chleachtóra Ghinearálta agus Péidiatraí Saor – Rogha Oifigí Cassino agus Pontecorvo

Cassino

Via Gemma De Bosis. Fón: 07758825737

 • Dé Luain, Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin, Dé hAoine agus maidin Dé Sathairn: ó 8.30 am go 12.30 pm;
 • Dé Luain agus Dé Céadaoin trathnóna: ó 3.00 pm go 5.00 pm.

Pontecorvo

Via Pasquale del Prete. Fón: 07767692945.

 • Dé Luain, Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin, Dé hAoine agus maidin Dé Sathairn: ó 8.30 am go 12.30 pm;
 • Dé Luain agus Dé Céadaoin trathnóna: ó 3.00 pm go 5.00 pm.

Tabhair faoi deara gurb é 149.77 Euro an táille chlárúcháin don tSeirbhís Náisiúnta Sláinte d’Eachtrannaigh a bhfuil Cead Cónaithe acu.

Nuashonraithe le déanaí: 08/08/2022

Pubblicato il: 08/08/2022

Segnala errore in questa pagina