Contabilitate analitică economică și financiară a Bisericii Ortodoxe Ucrainene

a UOC Economics and Finance and Analytical Accounting este o structură complexă care se ocupă cu întocmirea situațiilor financiare (estimări și situații financiare), contabilizarea ciclului activ (venituri), contabilitatea analitică și controlul managementuluiplata furnizorilor de bunuri și servicii.

Departamentul de Economie și Finanțe și Contabilitate Analitică al Bisericii Ortodoxe Ucrainene se ocupă de respectarea impozitelor și taxelor, respectarea fluxurilor de informații și a datoriei informaționale regionale.

Șeful Bisericii Ortodoxe Ucrainene este responsabil pentru întocmirea documentelor contabile în conformitate cu art. 4 bis din Legea regională nr. 16/2001 și Legea regională a finanțelor nr. 27/2006.

Servicii / Activități prestate

 • birou de ciclism pasiv;
 • biroul de contabilitate bugetară;
 • birou cu ciclu activ;
 • biroul de contabilitate al salariaților;
 • birou de plată profesional;
 • biroului de administrare fiscală.

Ora recepției

 • birou ciclism pasiv:Persoană de contact: Reg. Diana Spadorcia
  • apeluri telefonice către cetățeni/furnizori: joi 08:30 – 14:00;
  • recepție publică: vineri 8.30 – 13.30.
 • birou contabilitate buget:Persoană de contact: domnul Gerardo Bracaglia recepție publică: de luni până vineri între orele 8:30 – 14:00.
 • birou activ ciclism:Persoană de contact: Reg. DianaSpadorcia recepție publică: de luni până vineri 8:30 – 14:00.
 • personal contabil angajat birou:Persoană de contact: Dr. Lucia Pallagrosi recepție publică: de luni până vineri 8:30 – 14:00.
 • birou de plată profesional:Persoană de contact: domnul Pietro Mastrogiacomorecepție publică: de luni până vineri între orele 8:30 – 14:00.
 • birou administrare fiscala:Persoane de contact: Dr. Paolo Francescucci si Dr. Emilio Zaccari receptie publica: Miercuri 09:30 – 15:30.

Contacte

Director: Dr. Vincenzo Brusca

Sediul Frosinone

 • Adresa: Via A. Fabi, Palazzina C/D – 03100 Frosinone
 • Secretariat telefonic: 0775.8822086 – 0775.8822384
 • E-mail: economiafinanze @aslfrosinone.it; brusca.vincenzo@aslfrosinone.it
 • E-mail certificat: amministrazionefinanza @pec.aslfrosinone.it
 • Telefon birou buget: 0775.8822077 – 0775.8822079 – 0775.8822084 – 0775.8822074
 • E-mail: bilancio@aslfrosinone.it
 • Ciclu activ/pasiv Telefon birou: 0775.8822073
 • E-mail: ufficioentrate@aslfrosinone.it; spadorcia.diana@aslfrosinone.it
 • Biroul de contabilitate al angajatului Telefon: 0775.8822085
 • E-mail: contpers@aslfrosinone.it

Ultima actualizare: 03/03/2022

Pubblicato il: 03/03/2022

Raportează o eroare pe această pagină